[ ] Lesbos — Mytilene — ca. 29 BC
See also:
a.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ν δὲ κα-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —δας ἱερὰ
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —εσθαι ἐν τε-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γραψόντων εἰς α-
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸν ὑμν]ηθέντα ὕμνον ὑπὸ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]ν ταῖς γινομέναις θέαις
[— — — — — — — — — τιθέναι δὲ κατὰ πενταετηρ]ίδα ἀγῶνας θυμελικοὺς
[— — — — — — — — — — — — — — τοῖς νικήσ]ασιν ἆθλα ὅσα ὁ Διακὸς νόμος πε-
[ριέχει — — — τοῦ ἐπὶ τῶν στεφ]άνων(?) καὶ τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοῦ στεφανη-
10 [φόρου — — — — — — — πέμψαι δὲ — — —]ς καταγγελεῖς τῶν πρώτων ἀ<χθ>ησο-
[μένων ἀγώνων — — — ταῖς ἐπισ]ημοτάταις πόλεσιν. ἀναθεῖναι δὲ δέλτου[ς]
[ἢ στήλας τοῦδε τοῦ ψηφίσματος ἐχούσας τὸ ἀντίγραφον ἐν τῶ ναῶ τῶ κατασ]κευαζομένω αὐτῶ ὑπὸ τῆς Ἀσίας ἐν Περγάμω κα[ὶ]
[— — — καὶ Μυτιλήνη — — —]ω καὶ Ἀκτίω καὶ Βρεντεσίω καὶ Ταρραχῶνι καὶ Μα[σ]-
[σαλία καὶ — — — — καὶ Ἀν]τιοχήα τῆ πρὸς τῆ Δάφνη. τὰς δὲ κατ’ ἐνιαυτὸν
15 [θυσίας — — — ἐν τῶ ναῶ τοῦ Διὸ]ς καὶ ἐν τῶ τοῦ Σεβαστοῦ. ὅρκον δὲ εἶναι τῶν δι-
[καζόντων καὶ τῶν — — — ὀμνυ]ομένων σὺν τοῖς πατρίοις θεοῖς καὶ τὸν Σεβασ-
[τόν. — — — ἐν τῶ ναῶ τοῦ Διὸς καὶ ἐν τῶ τῆς Ἀφροδί]της τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ. τὰς δὲ τῶν γανων {²sic}²
— — — — — — — — — — — — — τεμένους εἶναι καὶ τἆλλα δίκαια καὶ τίμι[α]
[— — — — — — — — — — — κ]ατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτοῦ. ἱερῶν δὲ ἐπὶ <τ>ράπε-
20 [ζαν — — — — — — — — — κατ]ὰ μῆνα ἐν τῆ γενεθλίω αὐτοῦ ἡμέρα καὶ π[α]-
[ρατιθέναι — — — — — τῶν] αὐτῶν θυσιῶν ὡς καὶ τῶ Διῒ παρίσταται. τρέ-
[φεσθαι δὲ τὰ ἱερεῖα — — — βόας — — —]ς ἐφελιωμένους {²sic}² ὡς καλλίστους καὶ με[τὰ]
[— — — μὲν ὑπὸ τῶν κατ’ ἐνια]υτὸν στρατηγ<ῶ>ν, δύο δὲ ὑπὸ τῶν [ἐπ]ι[σ]-
[τατῶν(?) — — — — — —] δὲ ὑπὸ τῶν ἀγορανόμων, τρία δὲ ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ] δημοσίου δραχμὰς ἑκάστω τετρα-
[κοσίας — — — — — — — — — — — — — — — — δ]είκνυσθαι δὲ τοὺς τραφέντας
[— — — — — — — — — — τά τεθυσόμενα ἐν τ]οῖς ἀγῶσιν τρέφεσθαι τὸν ἴσο[ν]
[χρόνον — — — — — — — — — — — — — — — —] τὴν γενέθλιον ἡμέραν αὐτο[ῦ]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μηδενὶ διδομένου
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶ σ]τεφανηφόρω καὶ τ[ῶ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καθ’] ἕκαστον ἔτος ἐν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —αι τίθεσθαι ἐπ[ὶ]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ενα— — —
                                                       {²vac.?}²
b.1 εὐεργεσιῶν νομισ․․․․․․ εὐχα-
ριστίαν. ἐπιλογίσασθαι δὲ τῆς
οἰκείας μεγαλοφροσύνης ὅτ[ι]
τοῖς οὐρανίου τετε[υ]χόσι δό-
5 ξης καὶ θεῶν ὑπεροχὴν καὶ
κράτος ἔχουσιν οὐδέποτε δύ-
ναται συνεξισωθῆναι τὰ καὶ
τῆ τύχη ταπινότερα καὶ τῆ φύ-
σει. εἰ δέ τι τούτων ἐπικυδέσ-
10 τερον τοῖς μετέπειτα χρό-
νοις εὑρεθήσεται, πρὸς μη[δὲ]-
[ν] τῶν θεοποιεῖν αὐτὸν ἐπὶ [πλέ]-
ον δυνησομένων ἐλλείψει[ν]
τὴν τῆς πόλεως προθυμίαν
15 καὶ εὐσέβειαν. παρακαλεῖν
δὲ αὐτὸν συγχωρῆσαι ἐν τῆ [οἰ]-
κία αὐτοῦ δέλτον ἀναθεῖνα[ι]
καὶ ἐν τῶ Καπετωλίω δέ[λτον]
ἢ στήλην τοῦδε τοῦ ψηφ[ίσμα]-
20 τος ἔχουσαν τὸ ἀντίγραφ[ον].
εὐχαριστῆσαι δὲ περὶ αὐτο[ῦ]
τοὺς πρέσβεις τῆ τε συγ[κλή]-
τω καὶ ταῖς ἱερήαις τῆς Ἑσ[τί]-
ας καὶ Ἰουλία {²⁶Λιουία}²⁶ τῆ γυναικὶ αὐτοῦ
25 καὶ Ὀκταΐα τῆ ἀδελφῆ καὶ τοῖς
τέκνοις καὶ συγγενέσι καὶ φί-
λοις. πεμφθῆναι δὲ καὶ στέφα-
νον ἀπὸ χρυσῶν δισχιλίων, ὃν
καὶ ἀναδοθῆναι ὑπὸ τῶν πρέσ-
30 βεων. εὐχαριστῆσαι δὲ ἐπ’ αὐ-
τοῦ καὶ τῆ συγκλήτω τοὺς πρέσ-
βεις προσενηνεγμένης αὐτῆς
τῆ πόλει συμπαθέστατα καὶ
τῆς πατρίου χρηστότητος
35 οἰκείως.
Search Help
Contact Us