1 τα#⁷ — —
παιά[ν — —
ἐμᾶς #⁷ — —
μόλε θε — —
5 προν — —
Search Help