[ ] Att. — ante 205 p.
See also:
— — — — — — — — — — —
1 [ἀναγκαῖ]ον [τ]ῶν μεγίστων καὶ θει-
[οτάτ]ων αὐτοκρατόρων · Λ · Σεπτι-
[μίου] Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περ-
[τίνακος] Σεβαστοῦ καὶ · Μ · Αὐρηλίου
5 [Ἀντων]είνου καὶ · Π · Σεπτιμίου Γέτα
[Καίσαρο]ς δὶς ὕπατον Φούλβιον
[Πλαυτιαν]ὸν πρ[ο]στάτην καὶ ἔ〛-
[παρχο]ν  ἡ πόλις.
Search Help
Contact Us