[ ] Delos — beg. 2nd c. BC
See also:
1                                              —ΙΕΛΕ—
[ἄλλο (ποτήριον) ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἀ̣ξ̣ίος Ἀντιγ]όνου Μακ[εδὼν, ὁλκὴ — —]
[— — — — — — — ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Σε]ύθης ἀπὸ [τῆς ἐργασίας],
[ὁλκὴ — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφὴ· Στράτων Πρωτέ]ου καὶ Φιλ[ώτας Πρωτέου]
5 [Πάριοι, ὁλκὴ — — — — — — — — — — — — —] καὶ Ἑρμα— — — — —
[— — ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἀρτέ]μω̣ν [ὑ]πὲρ [Σω]φίλου, ὁλκ[ὴ — — — — —].
— — — — — ὁλκὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄλλον, Σαρα[π]ιασταὶ οὓ̣[ς συνήγαγεν?]
[Μεννέας?] ὁ ἱερεὺς καὶ Λά̣χης Διοσκουρίδου, ὁλκὴ [— — ἄλλον?]
․․․․․ου, Κλεισοῦς, Νικίος, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· [μα]σ̣σ̣τίον? ἔχον
10 [ἐ]πιγραφήν· Ἀρισστόνικος ἀπὸ τῆς ἐ[λάφ]ου, ὁλ[κὴ] 𐅄𐅂ΙΙ𐅁· ἀρυσᾶν ἔ-
[χ]οντα ἐπιγραφήν· Ἀρίσστ<αρ>χος ὑπὲ[ρ] τῆς γυναικὸς Ἀρχοῦς
․Λ̣Ι̣ΔΩΡΙΣ καὶ ἐκ τοῦ ἀνεπιγράφ[ου, ὁλ]κὴ ΔΔ𐅂𐅂𐅂· κύαθον ἔχοντα
[ἐ]πιγραφήν· Μητρόδωρος τὴν δ̣ε̣κάτ[ην], ὁλκὴ ΔΔ· ἄλλον· Ἐπιγένης,
ὁλκὴ {ν} ΔΔ· λιβανωτίδα Νυ[μφο]δώρ[ου, ὁ]λκὴ ΔΔΔ· ἄλλην οὐκ ἔχου-
15 σαν πῶμα, ἀνάθημα Χαρι[γ]ν[ο]ῦς, ὁλ[κὴ ․․]𐅂· ἄλλη Ἡρώιδου· λιβανωτὶς
[κ]αὶ σπονδόχους, ὁλκὴ 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· σ[κάφιον λ]εῖον Ἡρώιδου, ὁλκὴ ΔΔΔΔ·
[σκάφιο]ν λεῖον, ἀνάθημα Μινάτ[ου, ὁ]λκὴ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. καὶ τὰ ἀνατε-
[θέντα ἐ]π’ ἄρχοντος Ἀρίσστωνο[ς· κά]διον ἀργυροῦν, ὁλκὴ Η𐅄
[ἀνάθη]μα Βακχίου καὶ σκύφ[ον, ἀν]άθημα Βακχίου, ὁλκὴ 𐅄ΔΔΙ·
20 [ἄλλ]ον Βακχίου τοῦ Δε<κ>χίου, ὁ[λκ]ὴ· Η· σκάφιον διπρόσωπον, Δά-
[μων]ος τοῦ Μενεκλέους, ὁλκὴ 𐅄Δ· μασστόν· Ὀλύ<μ>πιχος, Καλ#⁷-
․․․ς, Διονύσιος, ὁλκὴ 𐅄ΔΔ𐅂Ι· σχ[ά]φιον {²⁶σκάφιον}²⁶ ἔχον ἐπιγραφὴν τὴν α[ὐ]-
[τὴν?] ΕΙ․․#⁷Α— — — — — —#⁷Δ— — —στάριον, ἀνάθημα Ἀρίστω-
[νος].
Search Help