[ ] Delos — 314-250 BC
See also:
1                                                    — Κώι[ων?]
                           — [ἀργυρίου νομίσματος παντο]δαποῦ [ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂]
                                                   — ὁλκὴ· ΙΙΙ —
                             — [στέφανος χρυσοῦς κισ]σοῦ? ὃμ βασιλεὺ[ς Πτολεμαῖος ἀνέθηκε]
5                                  — [στεφανος ὃν ἀνέθη]κε Ἀντιπατρος, [ὁλκὴ· ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ]
 — [στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Ἀνδροκλῆς, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ]ν· ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· [σ]τέφα[νος]
                     — [στέφανος ὃν ἀνέθηκε Ξενόφαν]τ[ο]ς ὁλκὴ· 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂[ΙΙΙ]
                  — [στέφανος ὃν ἀ]νέθηκε Ἰώμιλκ[ος, σὺν τῶι λινωι ὁλκὴ ΔΔ𐅃]
                                    — στέφαν[ος]
Search Help