[ ] Delos — 273 BC
See also:
face A.1 [λόγος ἱεροποιῶν τῶν] ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Ἀντιγόνο̣υ ὄν̣τ̣ο̣ς τ̣ρ̣ει[σκαιδεκαμή]ν̣ου το[ῦ] ἐνιαυτοῦ, Ἀντικράτους τοῦ #⁷#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — τάδε παρελάβομεν παρ’ ἱεροποιῶν]
[τῶν ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄ]ρχοντος Φίλλιδος Στησίλεω καὶ Φίλτου παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως Μνησάλκου καὶ τοῦ τῶν ἱεροπο[ιῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— —c.13— — καὶ χρυ]σοῦς ΔΙΙ καὶ τεττίγι[α] δύο καὶ φωκαΐδα καὶ ἀργυρίου παντοδαποῦ εἰς ἀλεξανδρείου λόγον Δ𐅂𐅂𐅂. καὶ [οἵ]δε τῶν γεωργούν[των τὰ ἱερὰ τεμένη ἐνηρόσια τεθήκασιν· Ἀπολλόδωρος Ξενομήδους?]
[τοῦ ἐπὶ Πορθμῶι ΧΗΗ]ΗΔΔ· Κλεινίας τοῦ ἐμ Πύργοις ΧΗΗΔΔ𐅂· Ἀντίγονος τοῦ {ς} ἐν Ῥάμνοις ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· Τελέσανδρος τῆς ἐν Διονυσίωι 𐅅ΗΔ̣Δ̣𐅂𐅂ΙΙ· Σωτάδ[ας Κρὴς τῆς ἐμ Πανόρμωι 𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· — —c.24— —]
5 [— —c.15— —· Τιμησίδημ]ος καὶ Ἀριστόδικος τῆς γῆς ἐγ Χαρωνείαι 𐅅ΗΗΗ· τῆς ἐν Λίμναις Ἀριστέας ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅁· Ἡγησαγόρας τῆς ἐν Νικοῦ χώ̣ρω[ι ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂· Ἀριστείδης] Ἀριστείδου τοῦ Ἱπποδρόμου καὶ τῆς
[Ἀφέσεως 𐅅Η𐅃]· οἱ Φερεκλείδου παῖδες Λειμῶνος ΗΗΗΔΔΔ· Τε<λέσ>ων τῆς ἐν Σολόηι καὶ Κορακιαῖς ΗΗΗΗΔ· Ζώπυρος τῆς ἐν Ἄκραι Δήλωι 𐅅𐅂· Θεωρύλος τῆς [ἐμ Φοίνιξι 𐅅ΗΗΔ· Χοιρύλος] τῆς Ἐπισθενείας 𐅅𐅄ΔΔ[ΔΔ· ․]ΟΛΟ․․․․
— c.17 — Ἱερόμβροτος τοῦ Κεραμείου ΗΔΔΔΔ· Καλλισθένης τῶν ἐμ Φυταλιᾶι 𐅄[Δ]. vac. [καὶ οἵδε τῶν τὰς ἱερὰς οἰκίας μεμ]ισ[θωμένων ἐνοίκια τεθήκασιν]·
[— c.15 —α]ρχίδης 〚— —〛 ΗΔΙΙΙΙ· τῆς ἐχομένης Μνησίλεως 𐅄Δ· τῶν πρὸς τῆι θαλάττηι οἰκημάτων καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις Ἀριστέας 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂· τῆς Χαρητείας — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․․․․ασ․․𐅃𐅂ΙΙ· τῆς γυναικωνίτιδος Ἐχεκρατίδης [𐅄]ΔΔΔ· τῆς ἀνδρωνίτιδος Μνῆσις ΔΔΔ· τῶμ πρὸς τ[ῶι σιδηρείωι ․․․․․․․ΔΔ]ΔΔ· τῆς Πυθᾶ Διονύσιος ․․․Τ — — — — — — — — — — — —
10 ․․․․․․․․ΙΑ̣ παρὰ Λύδου 𐅄Δ̣Δ̣𐅂̣· τῆς οἰκίας ἣ ἦν τῶν Ἀριστοβούλου παίδων Χάρμος ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· τῆς Ὀρθοκλέους Βουληκράτης ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ𐅀. vac. οἵ[δε τόκους τεθήκασιν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς]·
[Εὐ]ρυμάνθης ΔΔΔΔΙΙ𐅁̣· Μένυλλος ΗΙ· Πίστης ΔΔ· Γοργὼ Δ𐅁· Φωκαεὺς Δ· Ἱερόμβροτος 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂· Ἀρίγνωτος ΔΔ𐅂𐅂ΙΙ· Ἀνδρομένης ΔΔΙ̣Ι̣· Φ̣ί̣λ̣της 𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣· Πολύξενος Η· Π[ό]λ̣υ̣β̣ος ·𐅂𐅂𐅂𐅁̣· Μνήσαλ[κος ․․․․․․α]νδρο — — — — — — —
[Θῆ]ρις ὑπὲρ Ὀλυμπιάδου Δ𐅂𐅂̣ΙΙΙ· ἡ τριττὺς ἡ Μαψιχιδῶν ὑπὲρ τῶγ χωρίων τῶν Θεογ̣[νώ]του ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙ. καὶ οἵδε δανεισάμενοι ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· Τελέσ[ων Δ]Δ[ΔΔ — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐπὶ] δραχμ[αῖς] ΗΗ ὀκταμήνου Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Τελέσων καὶ Κόνων δρα. ΗΗΗΗ διμήνου 𐅃𐅂<ΙΙ>ΙΙ {⁴𐅃𐅂𐅂ΙΙ}⁴· Ἀριστ— —c.30— —των ․․․․․ντων ἐκ τῆς οἰκ․․․․․𐅄Δ— — — — — — — — — — — — — — —
[τῆς] ἐγδείας ἧς ἠγγυήσ[α]το Ἐροτίων 𐅂𐅂ΙΙ· ὑπὲρ Πολυζήλου τοῦ ἐγγυησαμένου Ἐπαρχίδης κατὰ τὸ ἥμυσυ τοῦ [ἐνηροσίου τ]ο[ῦ ὀφ]ε[ιλομένο]υ? ἐπὶ Πορθμῶι κατέβαλ[ε]ν — — — — — — — —
15 δρα[χμ]ὰς 𐅄Δ𐅃· τῶν διαφραγματίων τῶν ἐκ τῆς παλαίστρας ΔΔ· vac. τῆς πορφύρας [παρ’ Ἐξηκ]έσ[τ]ου ΔΔΔ — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι θεά[τρωι — — — — — — — — —]
Η̣Ν․․․․ΕΙ τῶν ἐνοικίων 𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃· τοῦ ὑποτροπίου 𐅅ΗΔΔΔ· ἐπώνια τούτων ΗΔΔΙ· τοῦ χορηγικοῦ [․]· ἐκ τῶν — — — — — — — — — — — — — τῶν ․․․υο — — — — — — — — — — —
τῶ[ν ξ]ύλων τῶν ἀπὸ τῆς συκαμίνου 𐅃· τῶν λίθων τῶν περιγενομένων ἐκ τῆς παλαίστρας ․․․․․․․․ου — — — — — — — — — — — — — — — — — — Λ̣Ο̣Ι παρὰ Δημόν[ου ․․․․]ΕΝΥΠ․․Υ — — — — — — —
Δημητρίου 𐅃𐅂· ἐξ εὐθυνῶν 𐅅̣Η̣ΗΗ𐅄Δ· vac. παρὰ βουλῆς καὶ ταμίου Διδύμου ἐκ τῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ντος 𐅄ΔΔ𐅂 ․․․․․․․․․․της — — — — — — — — — —
σίτου δεκάτης ΔΔ· ἐκ φιάλης 𐅃. vac. κεφάλαιον ἀργυρίου οὗ τε παρελάβομεν καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς [εἰσελθόντος — —c.10— —]δες δὲ καὶ ΚΩ̣ΙΛ̣— — — — — — — — — — — — — —
20 [ἐ]κ τούτου τάδε ἀνήλωται· ἄ[ρν?]ες τῶι Ἀπόλλωνι καὶ τῆι Ἀρτέμιδι ἐπιθῦσαι 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ΓΥΙΩ— — — — — — — — — — — — — — — — μισθωτὴς ․․․․․․․․․𐅂𐅂ΙΙΙ Π̣— — — — — — — — —
ἐπισκευάσαντι 𐅂𐅂𐅂Ι· λεπίδες 𐅄̣Δ[Δ]Δ̣Ι καὶ ἧλοι εἰς τὴν θύραν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· Δημητρίωι χαλκίον ἐπι[σκευάσαντι — — — c.30— —]ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Πρ — —c.18— — Ο̣Ε̣ΤΤ — — — — — — — — — —Π․․․․
καὶ τῶι ἐργασαμένωι 𐅂ΙΙΙ· ψίαθοι τρεῖς ΤΕ̣Ι․․ΠΙΙΙΙΙ· χαρτία τρία 𐅃· οἶνος εἰς ἱερισμὸν ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· μισθωτοῖς ․․Λ̣ΟΥΛ̣Σ̣ — — — — — — — — — — — —ΠΙΙΙΤΛ[․․․․ ἀρχι]τέκ̣τονος [ἐγδόν]τος 𐅃𐅂 — — — — — — — — — —
μάτων μναῖ δύο 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Φιλώται ὕσπληγας ἐπισκευάσαντι 𐅂· ὁπλά̣ρ̣ι̣ον τῆι ὕσπληγι 𐅃ΙΙΙ· Σ̣ΤΟ․ΟΥ̣ΣΤΟ̣ΥΛΛ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —π— — — — — — —π— — — — —
εἰς κόσμησιν 𐅃𐅂𐅂𐅂· Νίκωνι τῶι ἐγλαβόντι ἀνακομίσαι τοὺς λίθους τοὺς εἰς τὸν τρύφακτον ․․․εκτο— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —𐅂𐅂𐅂— —
25 παρ’ Ἀγαθάρχου ὠνηθέντα 𐅂𐅂𐅂𐅂· Θεοφάντωι τῆς Χαρητείας οἰκίας θύραν ἐπισκευάσαντι 𐅂𐅂· Π — — — — — — — — — — — — — — — — — — οικο — — — — — — ουδο — — — — — —
ναντι δύο 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· εἰς τὴν κόσμησιν τῶν ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· μισθωτοῖς ἀπενέγκασιν εἰς τὸ ἱερὸν ἐκ τῆς — — — — — — — — — — — — — — — —λ․․․․․μι— — — — — — — — — —
τὰς κλίνας καὶ τὰς τραπέζας τὰς ἐν τῆι Νήσωι ἐπισκευάσαντι 𐅃· Δεξίωι ἥλων εἰς τὰς κλίνας καὶ τραπέζας ΙΙΙ [— — — — — — — — — — — ἀρχιτέκτονος] ἐγ[δόν]τος μισθωτοῖς? — — — — — —
ἀπενέγκασι 𐅂ΙΙΙ· Δεινομένει τὴν θύραν τὴμ πρὸς ταῖς Χάρισιν ἐπισκευάσαντι 𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Δεξίωι τῶι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ιον․․․․․․ους ἐξέδομεν — — — — — — — —
ΙΙ̣Ι̣Ι̣· σκαφεῖον εἰς τὴμ παλαίστραν παρ’ Ἀριστοβούλου 𐅃𐅂𐅂𐅂· ἧλοι εἰς τὸν κανόνα καὶ εἰς τὴν κλίμακα 𐅂ΙΙΙ· Ἀσκλαπι — — — — — — — — —c.30-35— — εἰς τὴμ παλαίστραν 𐅂𐅂𐅂𐅂· μισθωτοῖς [ἀνακο]-
30 μίσασι τοὺς λίθους τοῦ τρυφάκτου οὗ Βά̣κ̣χιος ἠργάσατο πρὸς τὸ Πύθιον 𐅃𐅂— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς τὴμ παλαίστραν
καὶ τὴν ἡμίτειαν 𐅂𐅂ΙΙΙ· Πύρωνι καύσαντι καὶ οὖς τῶι κρατῆρι προσθέντι 𐅂Ι· Ὀλύμπωι ἐγλαβόντι — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΙΙΣ κηρὸς ․․ΥΣ․․․․․Ε̣Π̣Ι̣
μισθωτοῖς τοῖς ἀπενέγκασι τὴγ κράνεαν τὴμ παρὰ Κράτωνος καὶ τὴμ πίσσαν ΙΙΙ· Ἐχεμάντι ἐπισκευάσαντι — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑξῆς τῆς ΑΝΕ․․ΛΣ ἀπενέγκα ․․․․․․․․․․
𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· Θράσωνι καὶ Κτήσωνι τοῖς ἀπενέγκασιν ἀπὸ τοῦ χῶματος τὰς δοκοὺς τὰς παρὰ Μικύθου εἰς τ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΕΤ— — — α․․․․․ ἐκ τῆς ․․․․․
τὴμ παλαίστραν 𐅂𐅂𐅂𐅂· Ἀντίκωι τὰς θύρας ἐπισκευάσαντι τοῦ Λητώιου ΙΙΙΙ· [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μισθ]ωτοῖς ․․․․․․․․․․․
35 τι εἰς τοὺς κανόνας 𐅂ΙΙΙΙ· Φιλώται ἐπισκευάσαντι τὰς θύρας τὰς ἐν τῶι Θεσμοφορίωι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πίσσης] μ[ε]-
τρηταὶ δύο ἡμιαμφόριον· ὁ μετρητὴς ΔΔ· Πόρωι καὶ Κτήσωνι χρίσασι τὸν [Κ]ε̣[ρα]τ[ῶνα? ἄλλοι πίσσης μετρηταὶ — — ὁ μετρητης (pretium) — —]ΛΠ̣ΛΝΕΑΙζ {²⁷ἀλεῖψαι ? ἀλείψαντι}²⁷ — — — — το̣ῦ̣
Θεσμοφορίου τὰς θύρας πάσας καὶ τὴν στοὰν 𐅃· Ἡρακλείδει τῶι τὰς θύρας τῆς <σ>κηνῆς χρίσ[αν]τ[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] μισθωτ[οῖς]
τοῖς τὴμ πίσσαν τὴμ παρὰ Μένωνος ἀπενέγκασι ΙΙΙ· ταῖς ἱερείαις εἰς κόσμησιν τῶν ἀγαλμάτ[ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]π[ὶ]
τὸ θέατρον λίθους τῶν ἐκ Τήνου δύο καὶ ἐκ τοῦ σταδίου τῶμ παρὰ Ἱεροῦ ε̣ἰ̣ς το — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οἰνοχ[ο — — — — —]
40 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· μισθωτοῖς ἀπενέγκασιν τὰ παρὰ Διδύμου ξύλα εἰς τὴμ παλαίστραν 𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τὰ σκυρω[τὰ? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]𐅂𐅂
ἀπενέγκασιν εἰς τὴμ παλαίστραν ὥστε κιόκρανον γενέσθαι ΙΙΙΙ· τοῖς ἀπο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — με]λεΐνην {²⁷πτ]λεΐνην?}²⁷ ὥστε ΜΑ․ΛΤΩ․․․․
․․σ̣αι ἐπὶ τὸ πῦρ ἐν τῶι Πυθίωι παρὰ Φανοδίκου καὶ παρὰ Διοφάνους ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· Εὐφράνορι τὸμ ․ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δέκ]α̣ τριῶν πρὸς ἕω Δ̣𐅂𐅂[𐅂· πα]-
[ρὰ Πο]σειδίππου τῆι τραπέζηι τῆι ἀργυραῖ 𐅂𐅂𐅂· ἧλοι χαλκοῖ παρὰ Δεξίου τρεῖς εἰς τοὺς πόδας τῆς τρα[πέζης — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΛΙ․ΙΔΗΓ̣Λ — — — — — — —
[Ἡρ]ακλείδει ἀποκομίσαντι ἐκ τῆς οἰκίας τῆς Μενίππης δόκιον καὶ ἐπιβλῆτας ·ΙΙΙΙΙ· Δεξίωι τ[ὰ]ς — — — — — — — — — — — — — — — ἀπενέγκαντι εἰς τὸ ἱερὸν ἐκ τῆς οἰ[κί]-
45 [ας] τῆς Μενίππης δοκοὺς καὶ σφῆνας ·ΙΙΙΙΙ· Στρομβίχωι τὰ διαφραγμάτια ἀπενέγκαντι ἐκ τῆς [παλαίστρας — — — — — — — — — — — — — —] Φιλώται ἐπισκευάσαντι τὰς θύρας τοῦ
ναΐσκου τῆς Ἀφροδίτης ·𐅂𐅂· Θράσωνι καὶ Κτήσωνι καὶ τοῖς μετ’ αὐτῶν μισθωτοῖς ἀπενέγκασιν το — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ τὰ ξύλα [τ]ά τε
[ὀκτω?]καιδεκαπήχη καὶ τὰ παρὰ Ἀγαθάρχου ἀρχιτέκτονος συνεγδόντος μισθὸς ·Δ𐅃𐅂𐅂· καὶ τὰ ὕστερο[ν ὠνηθέντα? — — — — — — — — — — — — — —] ἀπενέγκασιν ἐ[κ τ]ῆ̣ς̣ ἀγορᾶς ξ̣ύλ[α παρὰ]
[Δη]μητρίου ἀγορασθέντα ·𐅂ΙΙΙ· Στρομβίχωι καὶ Ἀπολλωνίωι καταψήσασι τοὺς τοίχους το[ῦ τε] μεγά[ρου? καὶ — — — — — — — — — ΟΓΛ — — — — — — — Τ — —
[τὸ ἱ]ε̣?ρὸν τὸ τοῖς νυκτοφυλαξίο<ι>ς καὶ ἐνοικοδομήσαντι 𐅂· ταῖς ἱερείαις ξύλων τάλαντο̣ν̣ ·𐅂ΙΙ· τομε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὴμ πα]λαίστραν — — — — — —Ω
50 [․․ χ]αλκίον ὥστε χρῆσθαι τοῖς Ποσιδείοις ·𐅃𐅂· ὅτε ἐτελεύτησε Στέφανος, χοῖρος ·𐅂𐅂𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ουσι ·𐅃𐅂· [εἰ]ς λατ[ομ?․․․․ καὶ]
[εἰς] τὸ θέατρον ἀπὸ τοῦ νεωκορίου τοὺς λίθους οὓς ἠργάσατο Βάκχιος εἰς τὰ παρασκήνια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —όμωι ἐργασαμένωι ․ΕΠ․․․․
[․․ σ]υστήσαντι τὸ παρασκήνιον [ἡμερῶν] δέκα μισθὸς ·Δ𐅃· Στρομβίχω[ι] ἐξενέγκαντι λίθους ἐκ τοῦ ․․․ο— — — — — — — — — — — — — — — —ν ἐξέπλευσαν 𐅂· τοῦ κ․․․․․
[ἀπο]κομίσασιν εἰς τὴν παλαίστρα[ν τ]ὰ παρὰ Φίλτου ὠνηθέντα ξύλα ·𐅂Ι· Διονυσίωι τὸν ․ν․τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ς 𐅃𐅂𐅂𐅂· ἀρχιτέκτονος κελεύοντος· [λευκώ]-
[σαν]τι τὴν σανίδα τῶι λόγωι ·𐅂ΙΙ· ἄλ̣λ̣[ο ἴ]κριον? παρὰ Θήριδος εἰς τὴν παλαίστραν καὶ μισθωτοῖς ε̣ἰ̣ς τ[— — — — — — — — — — — — — — — — εἰρ]γ̣ασμένους μετὰ Βακχίου — — — — — —
55 ․․ Ξεννέαι τὸν θησαυρὸν ἀνοίξ[αντι μ]ετὰ Βακχίου 𐅂· τόμιον παρὰ Βακχίου ·ΙΙΙΙ· Πρώτωι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — το]ῦ ἠθμοῦ καὶ τὴν εἴσρυσιν ἀνακαθάρα ․․․
ἀρχιτέκτονος ἐγδόντος ·Δ· μισθωτοῖς τῶν πώρων ·𐅂ΙΙ· τὴν ἡμίτειαν Δημητρίωι ἐπισκευάσαντι ․․𐅂— —. vac.
[κ]αὶ τάδε ἄλλα ὠνήθη ψηφισαμένου [τοῦ δήμου· ξ]ύλα παρὰ Μένωνος μακεδονικὰ μετὰ βουλῆς [․]· παρὰ Μένωνος [ἄ]λ[λα ξύ]λ[α — c.25 — — —]ου, Φίλτου, Ἀ̣[νδ]ρομένους εἰς τ[ὰς]
σκηνὰς καὶ τὴν παλαίστραν ἑκκαιδ[εκαπήχη] μὲν ἕνδεκα ἀνὰ δραχμὰς ἕκαστον τὸ ξύλον ·𐅄ΔΔ· τεσσαρεσκαιδεκαπ̣[ήχη — — — — — — — — — —] τριάκοντα πήχ̣εω̣ν [κατεχρήσ]-
θη εἰς τὰς σκηνάς· σφηνίσκοι δέκα ἓξ [εἰς τοὺς] καν̣όνας· ἑκκαιδεκαπήχη τρία· τεσσαρεσκαιδεκαπήχη ἓξ [— — — — — — — — — καὶ παρὰ — —]οκλέους τεσσαρεσκαιδεκαπήχη τέτταρα̣ ․․
60 ἄλλα ξύλα ἐπριάμεθα εἰς τὴν παλαίστραν μ[ετ]ὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· τεσσαρεσκαιδεκαπήχη πέντε ·𐅄̣Δ𐅂· ΑΡ [— —12-13— — κατεχρησάμ]εθα εἰς τὴμ παλαίστραν μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος
δύο τεσσαρεσκαιδεκαπήχη, τὸ μὲν ·ΔΔΔΔΙΙΙ· [τ]ὸ δὲ ·𐅄· καὶ ὃ Μένυλλος ἐπρίατο παρελάβομεν τοῦ ἴσου ·ΗΔΔΔΙΙΙ· καὶ παρὰ [Μέν]ω[νος? — —c.16— — μετὰ τοῦ ἀρχιτ]έκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ Μενύλλου ἀνὰ ΔΔ𐅂𐅂𐅂·
παρὰ Διδύμου δεκαπήχεις δοκοὺς τέ[σσ]αρας ἀνὰ ·Δ𐅃𐅂· ὀκταπήχεις δέκα ὀκτώ, ἀνὰ ·Δ𐅂𐅂· ὀβελίσκους δρυΐνους δέκα, ἀνὰ 𐅃𐅂· παρὰ Φ— — — — — — — — — — — —ΤΩΓ․․αντι ξύ[λα]
ταῖς σκηναῖς καὶ τοῖς παρασκηνίοι[ς εἰς ․․]λι․․α καὶ θύ̣[ρ]ας τὴν σανίδα ἀνὰ δραχμὰς ·ΔΔΔΔ· ξύλον μελέϊνον παρὰ Μετωνύμου — — — — — — — — — — — — — — — αρον ἀγ̣αγ̣όντος Κα[ί]-
[β]ωνος τάλαντα ὀκτώ, τὸ τάλαν[τον δ]ραχμῶν ·𐅃𐅂· εἰς [π]ερόνας ταῖς σκηναῖς καὶ εἰς τὴμ παλαίστραν τύπους καὶ ε — — — — — — — — — — — — — — ΤΑ․․․․Τ․․․ΠΥΛΙΟΥΟ̣․․
65 ․․ΙΙνα εἰς τὴμ παλαίστραν παρὰ [Δημη]τρίου τὸ μὲν ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂, τὸ δὲ ·ΔΔΔΔ𐅃· vac. καὶ̣ ἡλιαίαι μισθ̣ὸ̣ς καὶ δικαστηρίωι τῶν ἐπιτιμημάτων 𐅄̣ — — —. vac.
[καὶ] τάδε ἄλλα ἀνηλώθη κατὰ ψή[φισ]μα τοῦ [δ]ήμου· Ἀντίκωι τῶι ἐγλαβόντι κατασκευάσαι τὰ ἀγάλματα τό τε τοῦ Ποσειδῶνος — — — — — — — —ους — — — — — ΟΣΔΟΚ․․․Ν
κηρύκειον ἀργυροῦν Εἰρηνίωνι πο[ιή]σαντι ὁλκὴν ·ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· ἀπέδομεν τάς τ[ε] ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τὸμ μισθὸν δραχμὰς ·𐅂𐅂𐅂𐅂· χελώνην ․ε — — — — — — — — — — — — Διονυσίωι τῶι ἐγλ[α]-
[β]όντι κατασκευάσαι τῆς Χαρητείας οἰκίας τοῦ ἀνδρῶνος τοῦ ἐπὶ θαλάσσηι τὰς ΣΕΛΞΑΣ τὰς πεπτωκυίας ·Δ· <ψ>ιάθους 𐅃̣· ΘΙΑΝΕ— — c.22 — —ς δέκα ἓξ ἀνὰ ․․Δ̣ ἑ[κασ]τ— —c.16— — — Θεοδή-
[μ]ωι τῶι ἐγλαβόντι διακέσασ[θαι τὴ]ν ὀροφὴν τῆς οἰκίας τῆς Σωσιλείας καὶ [τῶι?] πλ[ινθ]οβολήσαντι? καὶ θύ[ρα]ν τὴν ἀπὸ τῆς παλαίστρας ․․․․․․․․․․․․․ερα τὰ ἀπενεγχθέν[τα — —c.20— — ἀναλώ]-
70 [σ]αμεν εἰς τὰς ἐχθυσίας καὶ εἰς σ[πονδὰς? κ]αὶ εἰς πρεσβείας· ΧΧΧΧ𐅅Η𐅃̣𐅂𐅂ΙΙΙΙ· λογισταῖς μισθοὺς ·𐅅Η𐅄ΔΔ[𐅂𐅂]𐅂̣· ἐφόδιον Φάνωι 𐅄Δ· Ἡρύαι 𐅄Δ· Ἀ[ρκ]ιλέωι 𐅄Δ· Σωσισθένηι 𐅄Δ· ψηφισαμένου τ[οῦ] δήμου καθάρασθαι τὸ ἱερόν, ἐπριάμεθα ταῦ-
ρον παρὰ Προξένου ·𐅄· κριὸν παρὰ Ἑ[ρμά]κου [Δ]𐅃̣𐅂· κάπρον παρὰ Ἡρακλείδου Δ𐅃𐅂· ξύλων τάλαντα ἑπτά ·[ΔΙ]ΙΙ· Καλλ<ί>αι? καὶ Στρομβίχωι καὶ Ἀπολλωνίωι τοῖς [τοῦ ἔργ]ου συλλαβομέ[νοις — —c.18— —]ος δε
․ον ἐπριάμεθα ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Κτήσωνι καὶ [Γ]αδάται τοῖς ἐξαγαγοῦσι τὸν τελευτήσαντα ἐδόθη 𐅃𐅂· εἰς ταῦτα ἔδωκεν ἡμῖν Πρῶναξ ·𐅃. —— καὶ τάδε [ἔ]ργ[α ἐ]ξέδομεν <μετὰ> τοῦ [ἀρ]χιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν κατὰ τὸν
νόμον· [εἰς] τὰ μεταστύλια τοῦ Π[ωρίνου?] τρυφάκτους· Νικοκλῆι Νίκωνος τρύφακτον 𐅅[𐅄ΔΔ]· Ἀντίκωι Καΐκου τρύφακτον ·𐅅𐅄ΔΔ· Ἀγλωσθένηι [Ναξί]ωι τρύφακτον 𐅅𐅄ΔΔ· Ὀνησιφῶντι τρύ[φακτο]ν 𐅅[𐅄ΔΔ· ․․]λλ․․․ίαι τρύφακτο[ν]
𐅅𐅄ΔΔ· τούτων ἀπέδομεν ἑκάστ{τ}ωι {²⁶ἑκάστωι}²⁶, κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ Φίλλιδος· Νικοκλεῖ ὑπερελόντες τὸ ἐπιτιμηθὲν δραχμὰς ·Δ𐅂𐅂· τὸ γινόμενον 𐅅[𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· Ἀντί]κωι ὑπερελόντες τὸ ἐπιτιμηθὲν Δ, τὸ [γι]-
75 νόμενον ·𐅅𐅄Δ· Ἀγλωσθέ[νη]ι ὑπερελόντες τὸ ἐπιτιμηθὲν 𐅃𐅂𐅂, τὸ γινόμενον 𐅅𐅄Δ𐅂𐅂𐅂· Ὀνησιφῶντι ὑπερελόντες τὸ ἐπιτιμηθὲν 𐅃𐅂, τὸ γινόμενον ·𐅅𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· [․․λλ․․․ίαι ὑπ]ερελόντες τὸ ἐπιτιμηθὲν δραχμὰς
ΔΔΔΔ, τὸ λοιπὸν ·𐅅ΔΔΔ· Ἀ[ντ]ίκωι καὶ Νικοκ[λεῖ] τοῖς συντελέσασιν ἑκατέρωι θύρετρον κατὰ τὴν αὐτὴν συγγραφὴν μισθὸς ἀμφοτέροις 𐅅𐅄ΔΔ· Νικοκλῆι τῶι ἐ[γλαβ]όντι καταγλύψαι τὰ κυμάτια τοῦ τρυφά-
κτου τοῦ ἠργάσατο Βάκχιος κ̣α̣ὶ ἐγκα[ύσαντι] δραχμαὶ 𐅄𐅂𐅂𐅂· κατὰ τὴν συγγραφὴν συντελέσαντι ἀπέδομεν τὸ γινόμενον· Ἀριστοκλῆι τῶι ἐγλαβόντι ἀγαγεῖ[ν ἐκ Κεσ]τρείου εἰς τὸ Πύθιον λίθους ὀκτώ,
τὸμ πόδα ·𐅂𐅂𐅂𐅂, ἀπομετρησάμενοι μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τοῦ ἐπιμελητοῦ πόδας πεντήκοντα ἕξ, ἀπέδομεν τὸ συλλογισθὲν ·ΗΗΔΔ𐅂𐅂[𐅂𐅂] κελεύοντος ἀρχιτ[έκτον]ος καὶ ἐπιμελητοῦ· ναῦλλον Στ[ρά?]-
[τ]ωνι τῶν λίθων [ἀπο]μετρήσαντι πόδας ὁλκάδων κατὰ τὴν συγγραφὴν τριάκοντα πέντε τοῦ ποδὸς τὸ γινόμενον ·𐅂․․ —— Εὐφράνορι τῶι ἐγλαβόντι ποιῆσαι το․․․ο․․․․․․․․ΟΙΟΥ․ δραχμῶν Η̣Η̣ συντελέσα[ν]-
80 τι τὸ ἔργον κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ· Νευγένει τῶι ἐγλαβόντι ἐγκαῦσαι τὰ κυμάτια τὰ [ἐπὶ τοῦ] θ[αλ]άμου οὗ ὁ φοῖνιξ τὸμ πόδα Ι𐅁, ἀ[πο]-
μετρήσαντι πόδας τετταράκοντα τὸ γινόμενον ·Δ· Ἀριστοκλῆι τῶι ἐγλαβόντι στρῶσαι τὴν στοὰν τὴν ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι δραχμῶν ·ΔΔΔ𐅃𐅂, ὑπερελόντες τὸ ἐπιδέκατον ὃ ἐπετίμησεν ἀρχιτέ-
κτων τὸ λοιπὸν ἀπέδομ[εν ·ΔΔΔ]𐅂̣𐅂̣· [Φ]ιλώται τῶι ἐγλαβόντι τὴμ τράπεζαν τὴν ξυλίνην δραχμῶν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂, συντελέσαντι τὸ ἔργον κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος
ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Μενύλλου, Ἀριστοβούλου, Ἀριστοθέου· Δαιδάλωι τῶι ἐγλαβόντι περιαργυρῶσαι τὴν τράπεζαν μισθὸς τὴμ [μνᾶν ․․]ΔΔ, ἀποστησάμενοι κατὰ τὴν συγγρα-
[φὴν] καθ’ ἕκαστον̣ ․․․․․․․․ μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν καὶ συλλογισθέντος τοῦ ἀργυρίου οὗ ἔχει ἡ τράπεζα δραχμῶν ·Χ̣ΧΧ𐅅𐅄Δ𐅃· ὑπερελόντες τ[ῆ]ς̣ [μνᾶ]ς̣ ὃ ἐπετίμησεν ὁ ἀρχιτέκτων δρα[χμὰς]
85 ΔΔ𐅂𐅂, τὸ λοιπὸν ἀπέδομεν ․․․․𐅂𐅂· Μνησιβούλωι Μυκονίωι τῶι ἐγλαβόντι τὸ Διοσκούριον ἐδαφίσαι καὶ τὰς πέτρας ἐγλιθεῦσαι δραχμῶν ·ΗΔ· ὑπερελόντες τὸ ἐπιδ[έκ]ατον ὃ ἐπετίμησεν ὁ ἀρχιτέκ[των]
[καὶ οἱ] ἐπιτιμηταί, τὸ λο[ιπὸν ἀπ]έδομεν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· Δεξίωι ἐγλαβόντι στομῶσαι τὰ σιδήρια καὶ κολαπτῆρας καὶ τορογλυφεῖς καινοὺς ποιήσαντι τὴμ [μν]ᾶν [𐅂𐅂𐅂]ΙΙΙΙΙ[𐅁], ἀποστησάμενοι μετὰ [τοῦ]
ἀρχιτέκτονος μνᾶς [δέκα] τρεῖς ἡμιμναῖον, τὸ συλλογισθὲν ·𐅄𐅂𐅂Ι̣ΙΙΙ𐅁· καὶ τῶν ὀξυνομένων σιδήρων ἐγλαβόντι τὸ στόμα ὀξύνειν τύχου καὶ ξοΐδος ·𐅁̣· τὸ σ[υλλ]ογισθὲν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ·𐅄̣𐅂𐅂𐅂· Λ — —
[κ]ρίτωι τὴν θεμελίωσι[ν ἐγλ]αβόντι τοῦ Πουλυδάμαντος δραχμῶν ·𐅄· συντελέσαντι τὸ ἔργον ἀπέδομεν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· Ῥόδωνι τῶι ἐγλαβόντ[ι τὴν περι]βολίαν τοῦ Πουλυδάμαντ[ος κα]-
τὰ τὴν συγγραφὴν δραχμ[ὰς] ΔΔΔΔ𐅃.Ἀριστογείτωι Κορινθίωι ἐγλαβόντι τὴν πρισμὴν τῶν ξ[ύλ]ων τῶν εἰς τὰς σκηνὰς τὸ̣μ πῆχυ[ν ․․․․․․]δα χαλκῶν [ὀκτ]ὼ ἀπε[λογισά]μεθα μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος
90 [κ]αὶ τῶν ἐπιμελητῶν Ἀρησιμβρότου καὶ Ἀνδρομένους πή[χεις] χιλίους ἑκατὸν δέκα· Ἡρακλείδηι ἐργολαβήσαντι γόμφους καὶ δεσμοὺς εἰς τὸ Κύνθιον π̣[οιῆσαι τὴμ μνᾶν 𐅂ΙΙΙΙ], ἀποστησάμενοι μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτ[ο]-
νος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν Τελέσωνος, Νίκωνος, Ἀντιπάτρου τάλαντα ΙΙΙΙ· τὸ γινόμενον ἀπέδομεν δραχμὰς ΗΗΗΗ· Κτήσωνι τῶι τοὺς ἥλους ἐγλαβό[ντι εἰς τὰς σκ]ηνὰς καὶ τὰ παρασκήνια ποιῆσαι τὴ[μ]
μνᾶν 𐅂𐅂, ἀπεσστησάμεθα κατὰ τὴν συγγραφὴν μνᾶς τριάκοντα ἑπτὰ μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· καὶ Δεξίωι ἐγλαβόντι κατὰ τὴ[ν αὐτὴ]ν συγγραφὴν ποιῆσαι ἥλους εἰς τὰ παρασκή-
νια τὴμ μνᾶν δραχμῶν ·𐅂𐅂· ἀπεστησάμεθα μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν μνᾶς ὀκτώ· Θεοδήμωι τῶι ἐγλαβόντι ἐργάσασθαι τὴν [σκηνὴ]ν τὴν μέσην καὶ τὰ παρασκήνια τὰ κάτω δραχμῶ[ν]
ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· συντελέσαντι τὸ ἔργον κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Ἐπικράτηι τῶι ἐγλα[β]όντι τὰς σκηνὰς τὰς παλαιὰς ξῦσαι καὶ ἐπισκευάσαι
95 καὶ τὰς ἐπάνω σκηνὰς καινὰς ποιῆσαι δύο καὶ τὰ παρασκήνια τὰ ἄνω καινὰ ποιῆσαι δύο καὶ τοῖς παλαιοῖς πίναξι τῶν παρασκηνίων κύκλωι περιφ̣[ρά]ξ̣αι καὶ τὰ ἔξωστρα καὶ τὴν κλίμακα καὶ τοὺς βω-
μοὺς ἐπισκευάσαι ·𐅅ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· κατὰ τὴν αὐτὴν συγγραφὴν καθ’ ἣν καὶ Θεόδημος ἐξέλαβεν, συντελέσαντι ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· Γονεῖ καὶ Ἀσκληπι-
[ά]δηι τοῖς ἐγλαβοῦσι γράψαι τὰς σκηνὰς καὶ τὰ παρασκήνια τὰ τε ἐπάνω καὶ τὰ ὑποκάτω δραχμῶν ΧΧ𐅅· τούτοις ἔδομεν τὴμ πρώτην δόσιν δραχμὰς Χ· καὶ ἐπεὶ τὰ ἡ[μί]ση ἔγραψαν, τὴν δευτέραν δόσιν δ[ρα]-
χμὰς Χ· τὸ δὲ λοιπὸν τῆς ἐργολαβίας δραχμὰς ·𐅅· ἐπεὶ τὸ ἔργον συνετέλεσαν κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Δημόνου, Στησίλεω, Ἀριστοθέου, Ἱερομβρότου,
Ἡγησαγόρου, Κοιράνου· τῶι ἐγλαβόν[τι] ποιῆσαι τὸ παρασκήνιον τὸ ἐν τῶι θεάτρωι δραχμῶν ·ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· ἔδομεν τὴν πρώτην καὶ δευτέραν δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν ·ΗΗΗ𐅄· κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· ἐγκα-
100 ταλιπόντος δὲ τὸ ἔργο[ν ἡμιτελὲς καὶ συντ]ελέσαντος τοῦ ἐγγυητοῦ, κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ ἐπιδέκατον ἀρχιτέκτονος κελεύοντος· Θρασύλ<λ>ωι τῶι ἐγλαβόντι ἐργάσασθαι τὸ ἐπιστύ[λιον τοῦ Βακ?]χίου κατ[ὰ]
τὴν αὐτὴν συγγραφὴν καθ’ ἣ[ν καὶ Θεόδημ]ος ἐξέλαβεν, ἀπέδομεν κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν δραχμὰς ·𐅄· Ἀρχέλαι τῶι ἐγλαβόντι ἀπαγαγεῖν τὴν γῆν ἐκ Πανόρμου τ<ῆς> Μυ[κόνου δραχμ]ῶν ·Η𐅄𐅃𐅂𐅂
καὶ καταχ̣ρ̣ί̣σαντι τὸ τ̣ε̣ῖ̣χος τῆς σκηνῆς κατὰ τὴν συγγραφήν, ἀπέδομεν τὸ γινόμενον ἀρχιτέκτονος κελεύοντος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν. Διονυσίωι τῶι ἐγλαβόντι οἰκοδομῆσαι δραχμῶν — — — — — — — —
καὶ τοῦ Πλι[ν]θίνου [κα]ὶ το[ῦ] ἐσ[χα]ρῶνος [καὶ τ]οῦ Θεορρήτου τὰ ἐκπεπτωκότα διακεσαμένωι, καὶ τοῦ Θεσμοφορίου δύο πτώματα οἰκοδομήσαντι καὶ τοὺς βωμοὺς καὶ τὸμ βόρειον τοῖχον καὶ τὴν στοὰν κ[αὶ τὸν ναὸν τ]ῆς Κόρ[ης]
ἐξαλείψαντι καὶ τὴν γωνίαν τοῦ ναοῦ [δι]ακεσαμένωι κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον ἀρχιτέκτονος κελεύοντος. Θεοφάντωι τῶι ἐγλαβόντι τῆς παλαίστρας ὀροφῶσα[ι] τ[ὸν λουτρῶν]α κα[ὶ] τὸ π[αι]-
105 δαγωγεῖον καὶ τὸ ἀλειπτήριον καὶ τὴν ἐξέδραν καὶ τὴν στοὰν τὴν κατάβορρον καὶ τὰς ἀστέγους στοὰς δύο δραχμῶν ·ΧΗΗΗ𐅄· ἔδομεν τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν δόσιν κατὰ τὴν συγγ[ραφὴν κ]ελεύοντ[ος]
[ἀ]ρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν δραχμὰς ·ΧΗΗΔ𐅃𐅂· οὐ συντελοῦντος δὲ Θεοφάντου τὰ ἔργα, ἐπιμισθωσάμενοι μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν συνετελέσαμεν τὴν ὀρόφωσιν τῆς ἐ[ξέ]-
δρας ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου· Νικοκλῆι τῶι τὰ λίθινα ἔργα τῆς παλαίστρας ἐγλαβόντι δραχμῶν ·ΗΗΗΗ· κατὰ τὴν αὐτὴν συγγραφήν, καθ’ ἣν καὶ Θεόφαντος ἐργολάβησεν, συντελέσαντι τὰ ἔργα ἀπέδομεν κελεύοντος τοῦ [ἀρ]-
χιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· Κ[αλ]λικράτηι τῶι ἐγλαβόντι κονιάσαι τοὺς κίονας καὶ χρῖσαι τὸ περιστύλιον γῆι δραχμῶν ·𐅅Η𐅄ΔΔΔ· συντελέσαντι τὰ ἔργα κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον [κε]-
λεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· Ἀναψυκτίδηι τῶι ἐγλαβόντι τὸν κέραμον ἐπὶ τὴμ παλαίστραν ζεύγη 𐅅, τὸ ζεῦγος 𐅂Ι𐅁𐅀, ἀπαγαγόντι τὸγ κέραμον καὶ παραριθμήσαντι ὑγιᾶ κατὰ τὴν συγγραφὴν π[αρόν]-
110 τος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν ἀπέδομεν τὸ συλλογισθὲν ·𐅅ΗΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙΙ· Διονυσίωι ἐγλαβόντι ἐδαφίσαι τὸ σφ[αι]ριστήριον καὶ τὰς στοὰς καὶ τὰς ἐξέδρας καὶ [τ]ὸν χοῦν ἐξενέγκαντι δραχμῶν ΗΔΔΔΔ· συν[τελέ]-
σαντι κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· Φιλώται καὶ Δεξίωι ἐγλαβοῦσι κατασκευάσαι ἐπὶ τὴν θύραν τῆς παλαίστρας μοχλὸν [κ]αὶ βαλανάγραν δραχμῶν 𐅄ΔΔΔΙΙΙ· συντε[λέσασι]
κατὰ τὴν συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ γινόμενον κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν· Ἀντίκωι τῶι ἐγλαβόντι διελεῖν τὸν τοῖχον τὸμ μέσον τοῦ ἀλειπτηρίου [κα]ὶ τοῦ παιδαγωγείου τοῦ ἀρχαίου δραχμῶν [․․․ καὶ]
μέλαθρα ὑποθέντι ὑπὸ τὰς δοκοὺς δύο καὶ ἐνοικοδομήσα[ντι] τὴν θύραν τοῦ π[αιδαγωγ]είου ἀπέδ[ομεν] τὸ γιν[όμ]εν[ον κελεύο]ντ[ος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν. Κ]υδ̣ά[νθ]ει? [ἐγ]λαβόντι τοῦ Κυνθίου τ[ῆ]ς περιοικοδομία[ς πόδας]
[ἑ]κατόν, τὸμ πὸδα δραχμῶν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁· —— ἔδομεν τὴν πρώτην [δόσιν Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙ· καὶ τὴν δευτέραν — — — — — — — — — — — — — — —ο]ῦντι δραχμὰς Η𐅄𐅃𐅂Ι καὶ τὸ ἐπιδέκ[ατον]
115 [σ]υντελέσαντι τὸ ἔργον ΔΔΔ𐅃𐅂̣𐅂̣𐅂̣[𐅂Ι] — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ δευτέραν δόσιν κατ[ὰ τὴν συγ]-
[γρα]φὴν δραχμὰς 𐅅ΗΗΔ𐅂𐅂Ι κελ[εύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν․․․․․𐅅ΗΙΙ
face B.1 [ἐπὶ Ἀητιγόνου ἄρχοντος μηνὸς Ληναιῶνος].  vac.  τάδε [παρελ]άβομεν [παρὰ ἱε]ροποιῶν Στησίλεω τοῦ Σκύμνο[υ], Φίλ[τ]ου τοῦ — — —
[ἄστατα· φιάλας ἀργυρᾶς ἐν τῶι προδόμωι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλ]λωνος· ἣν ἀνέθεσαν Κῶ[ιοι] ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ἀράτου· ἄλλην ἅρμα ἔχουσαν Ἡρακλείδου· <ἄλλην> ὀμφαλὸν [ἐπίχρυ]-
[σον ἔχουσαν, ἀνάθημα Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχεθεώρ]ου Πολυαράτου· ἄλλην Ῥοδίων, ὀμφαλὸν ἔχουσαν ἐπίχρυσον, ἐπ’ ἀρχεθεώρου Φρασίλα· ἄλλη Ῥοδίων τὸν αὐτὸν
[ἔχουσα ῥυθμόν, ἐπ’ ἀρχεθεώρου ․․․․․․․․․· ἄ]λλη Ῥοδίων, ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ἀκεστία· ἄλλη Ῥοδίων ἐπιδόντων χορεῖα ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ἀγησιδάμου· ἄλλη Ῥοδίων
5 [ἐπ’ ἀρχεθεώρου ․․․․․․․․· ἄλλη Ῥοδίων ἐπ’] ἀρχεθεώρου Μένωνος· λογχωτὴ φιάλη, ἀνάθημα Ἀριστοφύλου Ῥοδίου, ἐπίχρυσος· ῥαβδωτή, ἀνάθημα Τιμάν[θ]ους·
[φιάλη ἔκτυπος διάχρυσος, ἀνάθημ]α Διοκλέους Κώιου· φιάλιον λεῖον, ἀνάθημα Πυρρίου· καὶ ἃς ἀνέθηκε Στησίλεως τρεῖς· Καλυμνίων λογχωτή· ἄλλη ἐπ’ ἀρχε-
[θεώρου — c.17 — ἀ]νάθημα, λεία· καὶ καρυωτὴ ἔκτυπος, ἀνάθημα Ἀρταπάτου· καὶ ἄλλαι ἐκτυπωταὶ δύο τῶν Χαρμίδου θυγατέρων· ἄλλη καρυωτή, ἀπαρχὴ Κώιων
[ἀνάθημα ἐπ’ ἀρχεθ]εώρου Ἀλεξιβίου· Ἀμμωνίου ἀνάθημα, λεία· καὶ ἀστερωτή, Δαμασίου ἀνάθημα· ἐμ προτομῆι Ἐτεάρχου ἀνάθη<μα> φιάλη· vac. βατιάκιον, ἀνάθημα Σελεύκου·
[φιάλιον λογχωτόν], ἀνάθημα Σωθάλους· καρυωτὴ φιάλη καὶ φιάλια ἐπὶ ταινίας, ἀνάθημα Ἀγία· κρατῆρας ἀργυροῦς δύο, οὓς ἀνέθηκεν βασίλισσα Στρατονίκη· τριήρης ἣν ἀνέθηκε
10 [Σέλευκος]· κύρβη, ἀνάθημα Κοσκάλου· ῥόδον, ἀνάθημα Δεξικράτους· τύπος προσηλωμένος ἀργυροῦς· κηρύκειον ἀργυροῦν· φοῖνιξ· μάχαιραν ἱππικήν, ἀνάθημα
[Θυμώιδου· κο]λεὸν μαχαίρας, Τιμέου ἀνάθημα· περικεφαλαίαν περιηργυρωμένην, ἀνάθημα Λεωνίδου· θυμιατήριον χαλκοῦν· κανοῦν χαλκοῦν. στλεγγίδα χρυσῆν Γλ[αύ]-
[κου ἀνάθημα]· δακτύλιον λογχωτὸν Φωκαΐδος· σφραγίδιον ἐν δακτυλίωι ἐπιχρύσωι· ταινίαν ἐπάργυρον· κύλικας ἀργυρενδέτους δύο, ἀνάθημα Κτήσωνος· δακτυλίους
[σιδηροῦς] ὑπαργύρους ΗΗ𐅄Δ𐅃ΙΙ· ὑποχρύσους δακτυλίους 𐅃ΙΙΙΙ· φιάλην ἐμ πλινθείωι καρυωτὴν ἔκτυπον, χορεῖα ἐπιδόντων τῶν θεωρῶν τῶν παρὰ βασιλέως Πτολεμαίου ἐπ’ ἀρχεθεώρου ․․․νακ-
[τος?· φι]άλη λεία τὸν αὐτὸν ἔχουσα ῥυθμόν, ἐπιδόντων θεωρῶν τῶν ἐγ Μεγάλης πόλεως ὧν ἀρχεθέωρος Ἀφθόνητος· ἄλλην χορεῖα ἔκτυπον ἐπιδόντων θεωρῶν Κασίων ὧν ἀρχεθέωρος Ἄλεξις· φιάλας
15 ․․ΝΑΣΚΙΣ․․․ΑΣ, ἀνάθημα Ἀντιπάτρου Ἠπειρώτου. καὶ τάδε σταθμῶι· κηρύκειον λεῖον, ἕλκον 𐅄· ἄλλο μικρόν, ὁλκὴν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· χρυσίου κλάσματα σὺν σφραγῖδι ἀργυρᾶι, ὁλκὴν 𐅃𐅂𐅂· φυκίον χρυσοῦν περὶ τ[ῶι]
[σ]τυλίσκωι ἕλκον 𐅂· στλεγγίδα συνπεφλασμένην, ὁλκὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐσχαρίδα ἀργυρᾶν, ἣν ἀνέθηκε Βουλομάγα, ὁλκὴν σὺν τῶι ἐπιπύρωι δρα(χμὰς) 𐅅𐅄ΔΔΔ· κυλ<ί>κιον, ὁλκὴ 𐅂· χρυσίου λεπίδα ἀπὸ τοῦ
[ἀ]νδριάντος· vac. καὶ ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου ὁλκὴ 𐅂· θυμιατήριον, ἀνάθημα Στιλπύριος, ὁλκὴ 𐅃̣𐅂𐅂̣𐅂· δακτύλιον χρυσοῦν, ἀνάθημα Μνασικράτους, ὁλκὴ 𐅂̣ΙΙΙ· ἄλλον δακτύλιον συντεθλασμένον
χρυσοῦν ἕλκοντα 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ[ΙΙ]· ἄλλον δακτύλιον ἔχοντα ἀνθράκιον Σαφφοῦς, ὁλκὴν 𐅂𐅂· τετράδραχμον ἐμ πλινθείωι· χρυσοῦν ἐν ταινιδίωι, Νικολάου ἀνάθημα· τετράδραχμα πτολεμαϊκὰ δύο καὶ ὀβολοὺς
ἀγρολικοὺς δύο καὶ ἀργυρίου παντοδαποῦ ὁλκὴ 𐅄· χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ Η𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· νομίσματος χαλκοῦ παντοδαποῦ ἐν ἀγγείοις χαλκοῖς τρισί, ὁλκὴ σὺν τοῖς ἀγγείοις μνᾶς ΙΙ· στέφανος χρυσοῦς
20 ὃν ἀνέθηκε Πευκέστας, ὁλκὴν δραχμὰς 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ ὃμ βασιλεὺς Πτολεμαῖος, ὁλκὴν δραχμὰς ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· καὶ ὃμ βασιλεὺς Δημήτριος, ὁλκὴν 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· καὶ ὃν Ἀντίπατρος, ὁλκὴν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂·
καὶ ὃμ βασιλεὺς Φιλοκλῆς, 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ ὃμ Πολύκλειτος, ὁλκὴν 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ ὃμ Φάραξ, ὁλκὴν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ ὃμ Πνυταγόρας, ὁλκὴν ΔΔΔ𐅂· καὶ ὃν Ξενόφαντος, ὁλκὴν 𐅄Δ𐅂ΙΙ· ὃν Κτησικλῆς, ὁλκὴν
[Δ]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ ὃν Νικοκρέων ἀνέθηκεν, ὁλκὴν 𐅄̣Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· ὃν Ἰώμιλκος, ὁλκὴν ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ ὃν Λύσανδρος τῆς ἀμπέλου, ὁλκὴν 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· καὶ ἄλλον Λυσάνδρου, ὁλκὴν ΔΔ𐅃𐅂· ὃν Ἀνδροκλῆς, τῆς μυρσ[ί]-
νης, ὁλκὴν ΔΔΔ𐅃̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣· καὶ ὃν Τιμασίπολις, ὁλκὴν Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ὃν ὁ δῆμος ὁ Δηλίων ἀνέθηκε στεφανωθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ναξίων, ὁλκὴν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἀνεπιγράφους στεφάνους δύο, ὁλκὴν ἀμφοτέρων 𐅄𐅃𐅂𐅂·
στεφάνους πρὸς τῶι τοίχωι δύο, ὁλκὴν τοῦ μὲν 𐅄Δ𐅂𐅂, τοῦ δὲ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· καὶ ὃν Κάρπος καὶ Ἄδραστος ἀνέθεσαν, ὁλκὴν ΔΔΔ𐅂𐅂· στρεπτὸν χρυσοῦν, ἀνέθηκε Δάτις, ἕλκον ΔΔΔ𐅃𐅂· στέφανος
25 [ὧι] τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος ἐστεφάνωται, ὁλκὴν ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂· στεφάνιον ἐπὶ τῆς κόμης, ἀνάθημα Τιμοκράτου, ἄστατον· στλεγγίδιον χρυσοῦν, ὃ ἀνέθηκαν οἱ Βύβλιοι. vac.
                          vac.
26 [ἐ]ν τῶι ναῶι οὗ τὰ ἑπτὰ ἀγάλματα· φιάλην ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα Καλλικλέους, ἄστατον· ἄλλας τρεῖς ἀστάτους, ἀνάθημα Ταυρομενιτῶν· ἄλλο φιάλιον ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα
[Εὐ]θυδίκου· στέφανος χρυσοῦς προσηλωμένος, ἀνάθημα Αὐτοκλέους· ἄλλος στέφανος, ἀνάθημα Νικίου· καὶ ἐν κιβωτίωι στεφάνους δύο, ὁλκὴν τοῦ μὲν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂, τοῦ δὲ 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ· φιάλας
[τ]ριάκοντα, ὁλκὴν ΧΧ𐅅Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· κυμβία τέτταρα, ὁλκὴν Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλην λείαν, τὸν ὀμφαλὸν ἐπίχρυσον, ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα θεωρῶν τῶν ἐγ Ῥόδου ἐπ’ ἀρχεθεώρου Σιμίωνος· στεφάνους πρὸς
τῶι τοίχωι, χρυσοῦς εἴκοσι ἕνα, ὁλκὴν [τ]οῦ πρώτου 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦ δευτέρου 𐅄̣ΔΔΔΙΙΙ· τοῦ τρίτου 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· τοῦ τετάρτου 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· τοῦ πέμπτου ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τοῦ ἕκτου 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂· τοῦ ἑβδόμου 𐅄<Δ>𐅃𐅂𐅂Ι· τοῦ ὀγδόου <𐅄ΔΔ𐅂𐅂>·
30 [τ]οῦ ἐνάτου 𐅄<Δ>𐅃𐅂𐅂𐅂· τοῦ δεκάτο[υ 𐅄]ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦ ἑνδεκάτου 𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· τοῦ δωδεκάτου 𐅄ΔΔΔΙΙ𐅁· τοῦ τρίτου 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂· τοῦ τετάρτου ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· τοῦ πέμπτου 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· τοῦ ἕκτου ΗΔΔ𐅂𐅂· τοῦ ἑβδόμου 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
[τ]οῦ ὀγδόου 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· τοῦ ἐνάτου 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· τοῦ εἰκοστοῦ Η· τοῦ ἐπόντος Η. καὶ ἐν τῶι Πωρίνωι· καρυωτὴ φιάλη ἔκτυπος θεωρῶν τῶν παρὰ βασιλέως Πτολεμαίου ἐπ’ ἀρχεθεώρου Θ̣ευφίλου.
ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι· φιαλῶν τὸν πρῶτον ῥυμόν, σταθμὸν μνᾶς ἐνενήκοντα, φιαλῶν ἀριθμὸν ΗΙΙΙ[Ι]· τὸν δεύτερον, σταθμὸν μνᾶς ἐνενήκοντα, ἀριθμὸν ΗΙΙΙ· τὸν τρίτον, σταθμὸν μνᾶς ἐνήκοντα, ἀριθμὸ[ν]
[Η]ΙΙΙΙ· τὸν τέταρτον, σταθμὸν μνᾶς ἐνήκοντα, ἀριθμὸν ΗΙΙ· τὸν πέμπτον, σταθμὸν μνᾶς ἐνήκοντα, ἀριθμὸς ΗΙΙΙΙ· τὸν ἕκτον, σταθμὸν μνᾶς ἐνήκοντα, ἀριθμὸν ΗΔΔΙ· τὸν ἕβδομον ῥυμόν, ποτηρίων παν-
[το]δαπῶν, σταθμὸν μνᾶς ἑξήκοντα, ἀριθμὸν ΗΔ· [κ]υά[θ]ους? καὶ ὀξύβαφον καὶ τὸ συμπεφυσημένον ἀργύριον· τὸν ὄγδοον ῥυμόν, φιαλῶν καὶ ποτηρίων παντοδαπῶν, σταθμὸν μνᾶς ἑβδομήκοντα, ἀριθμὸ[ν]
35 [𐅄]ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· τὸν ἔνατον ῥυμόν, σταθμὸν μνᾶς ἑξήκοντα σὺν λεβητίω̣ι καὶ κανῶι καὶ ἠ̣ρίσκοις τέτταρσιν καὶ τῶι κέρατι καὶ τῶι συμπεφυσημένωι ἀργυρίωι, ἀριθμὸς πάντων 𐅄Δ𐅃ΙΙ· δέκατος ῥυμός, ὠτῶν
[κ]αὶ πυθμένων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γεράνου, ὁλκὴν μνᾶς εἴκ̣οσι δύο· ἑνδέκατον ῥυμόν, φιαλῶν καὶ ἄλλων ποτηρίων παντοδαπῶν, σταθμὸν μνᾶς 𐅄ΔΙΙ, ἀριθμὸς πάντων σὺν τοῖς ἀλαβά-
στ<ρ>οις πέντε καὶ οἰνοχόηι καὶ ἐπιχύτηι 𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· δωδέκατον ῥυμόν, σταθμὸν μνᾶς ΔΔΔ· εἰσὶ δὲ προτομαὶ τρεῖς· οἰνοχόαι τέτταρες· λεοντόποδα τρία· λεοντίου κεφαλή· τρεισκαιδέκατον
ῥυμόν, οἰνοχόας δέκα δύο, ὁλκὴν μνᾶς ·ΔΔΙΙΙΙ· καὶ ἐμ πλινθείωι ΙΙ φιάλας ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι ἀστάτους, ἃς ἀνέθηκεν Ἰκάριος Γοργίου Μυκόνιος· ἕξ, χορεῖα Βάκχωνος ἐπιδόντος· δύο Ῥοδίων
ἐπιδόντων χορεῖα· φιάλη χρυσόκλυστος ἐπ’ ἀρχεθεώρου Πολυαράτου· ἄλλη φιάλη Ῥοδίων ἐπιδόντων χορεῖα ἐπ’ ἀρχεθεώρου Θρασυμάχου· ἄλλη Ῥοδίων ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ἀγησάνδρου· ἄλλη ἔκτ[υ]-
40 πος ἐπ’ ἀρχεθεώρου Ῥο{υ}δίων {²⁶Ῥοδίων}²⁶ Φιλοδάμου· φιάλαι δύο χορεῖα ἐπιδούσης βασιλίσσης Στρατονίκης· φιάλη Κώιων ἐπ’ ἀρχεθεώρου Σίμου· ἄλλαι Κώιων δύο ἐπ’ ἀρχεθεώρου Πολυκλείτου καὶ τῶν ἐξ Ἀλεξα[ν]-
δρείας θεωρῶν· φιάλη ἐπ’ ἀρχεθεώρου Λυσίου· φιάλη, ἀνάθημα Φιλώτα Σικυωνίου· καὶ ἄλλη, ἀνάθημα Φυλάκου· καὶ ἄλλη, Λεοντίνων ἀνάθημα· ἄλλαι δύο, ἀνάθημα Ἀπολλοδώρου· ἄλλη, ἀνάθημα Θεοτί[μης]
[Σαλ]αμινίας· ἄλλη ἀστερωτή, ἀνάθημα Φιλωτίδος, ἕλκουσα ·Η· καὶ ἄλλη, Χοιροιθίδος ἀνάθημα· κρατὴρ ἀργυροῦς, ἀνάθημα Παρμίσκου· ζώιδια ἀργυρᾶ δύο, Κλεινοῦς ἀνάθημα· θυμιατήριον χαλκοῦν ἐπάργυρον,
συντετριμμένον· ἀετὸν ἀργυροῦν διαπεπτωκότα· ἀργυρίου παντοδαποῦ καὶ κλασμάτων ἀπὸ φιαλῶν ἀργυρῶν καὶ ποτηρίων, ὁλκὴν πάντων δραχμὰς ·ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ· καὶ ἄλλου ἀργυρίου δοκίμου καὶ δηλί[ων]
[χαλ]κ̣ῶν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ ὀρχομενίους ὀβολοὺς ·ΗΗΗΗ· αἰγιναίους καὶ κρητικοὺς στατῆρας ἕνδεκα καὶ κορινθίους δύο· τέτραχμα νάξια δύο καὶ μαυσσώλλεα ἐ[ν]νέα καὶ φωκαΐδα καὶ ὀβολὸν φωκαϊκ[όν]·
45 [καὶ] ἄλλου νομίσματος παντοδαποῦ, ὁλκὴν ·ΔΔ𐅃𐅂· πέταλα χρυσᾶ πεντήκοντα ὀκτώ, καὶ ἀπὸ στεφάνων κλάσματα καὶ ἀπὸ στλεγγίδων, καὶ περόναι καὶ πεντόροβος, ὁλκὴν πάντων δραχμὰ<ς> ·𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂·
[καὶ] χρυσίου λευκοῦ, καὶ ἐν αὐτῶι στατήρων ὄντων κυζικηνῶν δύο καὶ φωκαΐδος ·ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂· μῆλα χρυσᾶ ἔχοντα εἴσω γῆν καὶ ἀνθεμίου ὑπαργύρου κλάσμα, ὁλκὴ ·ΔΔΔΔΙΙΙ· ἐνώιδια χρυσᾶ θάσια, ὁλκὴ ·𐅃ΙΙΙΙ· δακτυλίο[υς]
χρυσοῦς ἕξ, τούτων διάλιθος εἷς, ὁλκὴ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· σφραγ<ίδ>ια δύο ἄστατα· δαρεικοὺς ὀκτώ· δακτύλιον χρυσοῦν ἐπίσημον ἔχοντα Ἀρτεμίσιον, ὁλκὴν ·𐅃ΙΙΙ· ἄλλον λεῖον, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ἄλλον δακτύλιον ἔχοντα ἐπίσημον Ἔρωτα, ὁλκὴ[ν ·𐅂𐅂]·
ἄλλον χρυσένδετον σιδηροῦν, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂· σφραγῖδα ἐγ χρυσίωι σημεῖον ἔχουσαν τραγέλαφον, ὁλκὴ ·𐅂𐅂Ι· κυλινδρίσκος, ὁλκὴν ·𐅂𐅂․· σφραγῖδα χρυσένδετον, ὁλκὴν ·𐅂ΙΙΙ· λυγγούριον κίρκον ἔχον χρυσοῦν, ὁλκὴν ·𐅂Ι[ΙΙ]·
〚— — — — — — — — — — — — — — —〛 ἄλλο σφραγίδιον χρυσένδετον, ὁλκὴν 𐅂· ἄλλο σφραγίδιον κίρκον ἔχογ χρυσοῦν, ὁλκὴν ·𐅂𐅂· ἄλλο ἀργυρένδετον, ὁλκὴν ·𐅂ΙΙΙ· ὑάλινον χρυσένδετον, ὁλκὴν ·𐅂𐅂· ἀνθέμια καὶ κίρκος καὶ [κλάσ]-
50 [μ]ατα παντοδαπά, ὁλκὴ ·ΔΙΙΙΙ· δακτύλιος ἐν ταινιδίωι Καλλικρίτης ἀνάθημα, ὁλκὴ 𐅂ΙΙΙ· ἄλλος Ἀθηνᾶς πρόσωπο<ν>, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂· ἄλλον ἐπίχρυσον, ἀνάθημα Στράτωνος, ὁλκὴν ·𐅃· ἄλλον δακ[τύ]-
λιον ἀργυροῦν, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂· 〚— — — — — — — —〛 τύπογ χρυσοῦν ἐγ ξυλωματίωι ἄστατον· περιδέραια τὰ Δημητρίου καὶ φιάλια καὶ περισκελίδα ἀνέθηκε Στρατονίκη, ἄστατα· θυμιατήριογ χαλκο[ῦν]
ἐπίχρυσον ὧι ἐπιγέγραπται ὁλκὴ ·𐅅ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλο θυμιατήριογ χαλκοῦν ἐπίχρυσο{υ}ν {²⁶ἐπίχρυσον}²⁶ ἔλαττον, φιάλην ἔχον χαλκῆν, ἀνεπίγραφον· κανοῦγ χαλκοῦν ἐπίχρυσον ἐφ’ ὧι ἐπιγέγραπται ὁλκὴ ·Χ[ΗΗΔΔΔ𐅂]
𐅂ΙΙ𐅁· κανοῦν χρυσοῦν λεῖον τὰ ὦτα ἔχογ καὶ τὸν πυθμένα ἀργυρᾶ, ἐφ’ ὧι ἐπιγέγραπται· χρυσίου ·ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἀργυρίου ·𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂· οἰνοχόη χρυσῆ, ἐφ’ ἧι ἐπιγραφὴ ·𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ· ἄλλη οἰνοχόη, ἐφ’ ἧι ἐπι-
γέγραπται ὁλκὴ ·𐅅Η𐅄ΔΔΔ𐅂Ι· φιάλας χρυσᾶς λείας ἑπτά, ὁλκὴ πασῶν ·𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· καὶ καρυωτὰς φιάλας χρυσᾶς ἕξ, ὁλκὴν πασῶν ΧΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· κύλικα θηρίκλειον, ἣν ἀνέθηκε Πτολεμαῖος, ὁλκ[ὴν]
55 [Η]ΗΔΔΔ𐅃· φιάλην χρυσῆν, ἀ<νά>θημα Ναξίων, ὁλκὴν ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· ἄλλην φιάλην ῥαβδωτὴν χρυσῆν, ὁλκὴν 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλιον χρυσοῦν λεῖον, ὁλκὴν ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλην ῥαβδωτὴν χρυσῆν, ὁλκὴν ·𐅄․․․․·
ἐπιχύτην χρυσοῦν, ὁλκὴν ·ΗΔ{Δ}𐅂𐅂· φιάλιον ὃ καλεῖται χρυσίς, ὁλκὴν ·𐅄𐅃· ὅρμον χρυσοῦν ἀνέθηκε Δημοστράτη, ἄστατον, ἀριθμὸν λογχίων ·𐅄ΔΔ{Δ}ΙΙΙΙ· ὅρμον τὸμ πρὸς τῶι κλισμῶι ἠρτημένον, ὁλκὴ ·Η[ΗΔ𐅂𐅂𐅂]·
ἄλλον ὅρμον λογχωτόν, ἀνάθημα Σιμίχης, ἄστατον, ἀριθμὸν λογχίων ·𐅄ΔΔΔΙΙ· τραγίσκους ἀστάτους δύο· ἀσπιδίσκην, Αἰσχυλίος ἀνάθημα, ὁλκὴν 𐅂𐅂𐅂𐅂· ψίλιον στρεπτόν, ὁλκὴν ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· κλιμάκιον [ξύλι]-
[ν]ον ἐπίχρυσον, ὄφεις ἔχον ἀργυροῦς· ὅρμον ἀμφορέων ἕλκοντα ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὅρμον τὸν τῆς Ἐρι[φύλ]ης, ἀριθμὸν χρυσίων ·ΗΔΔ𐅃ΙΙ· ἄμπελον χρυσῆν ἄστατον· ῥοὰς ἐπιχρύσους πέντε καὶ μῆλον καὶ προσ․․․․․․
․α χρυσᾶ ἄστατα· σφραγῖδα μαράγδου ἄστατον· ἀνδριαντίσκον ὑπὸ τῆι ἀμπέλωι σκέλος οὔκ ἔχοντα, ὁλκὴν ·𐅃𐅂· ἀσπιδίσκην καὶ περιδέραια καὶ φυκίον, ὁλκὴν Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὅρμον ἀμφορέων καὶ ἀνθέμ[ια καὶ ․․․․]
60 ․․․, ὁλκὴν ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλιον ἐμ πλινθείωι ἄστατον, Δημοσ{ι}ῶντος {²⁶Δημοσῶντος}²⁶ ἀνάθημα· στεφάνους χρυσοῦς ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι δύο, ὁλκὴ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· καὶ ὃν ἀνέθηκε βασιλεὺς Πτολεμαῖος τῆς μυρσίνης, ὁλκὴν ·Η𐅄Δ[ΔΔ]Δ𐅂[𐅂𐅂]·
[καὶ] ὃμ Βερενίκη ἀνέθηκεν, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ· ὃμ Πευκέστης ἀνέθηκεν, ὁλκὴ ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· χορεῖα ἐπιδόντος Νικοκρέοντος, ὁλκὴ ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· καὶ ἄλλον Δηλιάδων, χορεία ἐπιδόντος Κλείτου, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ [ἄλ]λον
χορεῖα Μήτρωνος ἐπιδόντος, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙ· Καλλικράτους ἀνάθημα, ὁλκὴν ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλος Ἰωμίλκου ἀνάθημα, ὁλκὴν ·ΔΔ𐅂[𐅂· Φ]ιλοκλέους ἀνάθημα, ὁλκὴν ·ΔΔΔΔΙΙΙ. καὶ ἄλλος Φιλοκλέους ὁ̣ [τῆς] μυρρίν[ης],
ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔ{Δ}𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανον ἄλλον ἀνέθηκε βασιλεὺς Πτολεμαῖος κιττοῦ, ὁλκὴ ·ΗΔΔΔΔ· καὶ ὃν ἀνέθηκε βασιλεὺς Δημήτριος, ὁλκὴν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· στέφανογ καὶ ῥόδον, ἀνάθημα Λυσάνδρου, ὁλκὴ σὺν τῶι
․․․τωι τοῦ ῥόδου ·𐅄𐅃𐅂𐅂· καὶ ἄλλον, Κρατεροῦ ἀνάθημα, ὁλκὴν ·𐅄𐅃𐅂𐅂· καὶ τὸν ἀπελθόντα στέφανον παρ’ Ἐπαμεινώνδα, ὁλκὴ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. καὶ τάδε ἐν τῶι Ε<ἰ>λειθυαίωι· φιάλην, ἀνάθημα Κλεαρχίδος, ἄστ[ατον· φιά]-
65 λην ἀργυρᾶν, ἄστατον, ἀνάθημα Κτησυλίδος, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ𐅃· ἀ<μ>φ̣ιδᾶς ἀργυρᾶς ․․․ καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· πυρήνια χρυσᾶ καὶ ἐνδεσμίδες καὶ τύποι καὶ ἀνδριαντίσκοι τέτταρες, τούτων [ξύλι]νος [εἷς],
καὶ δακτύλιοι δύο, ὁ εἷς ἔχων λίθον, καὶ ἐνώιδιον καὶ ἄλλα χρυσία παντοδαπὰ καὶ ἄλλον δακτύλιον καὶ τύπιον καὶ ἐρώτιον, ὁλκὴν πάντων ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂· μῆλα ξύλινα ἐπάργυρα καὶ ἐπίχρυσα ἄστατα ἐννέα· δακτυλίδιον [ἐν ταινι]-
δίωι [λίθ]ον ἔχον, ἀνάθημα Καλλιφάντης· δακτύλιον χρυσοῦν ἐν ταινιδίωι, ἀνάθημα Κερκίδος· ὅρμον χρυσοῦν, ἀνάθημα Φρυνοῦς, ὁλκὴν ·𐅃𐅂𐅂· ἁλύσια διάλιθα δύο, ἃ ἀνέθηκεν Ἀριστόνικος τῆι Ἀφροδίτηι, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸς ․, τοῦ δὲ ․.
καὶ τάδε ἄλλα παρέδομεν ἀ[να]τεθέντα ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· [φι]άλην λείαν, ἀνάθημα Ὠκυν<ε>ιδῶν καὶ Θυεσταδῶν, ἐφ’ ἧι ἐπιγραφή· ἄρχων Κλεόστρατος· καὶ ἄλλην Ὠκυνειδῶν καὶ Θυεσταδῶν, ἐφ’ ἧς ἐπιγέ-
[γραπτ]αι· ἄρχων Σωσίμαχος· καὶ ἄλλην λείαν Δηλιάδων, χορεῖα ἐπιδόντος βασιλέως Πτολεμαίου, ἐπ’ ἄρχοντος Φίλλιδος· καὶ ἐπ’ Ἀντιγόνου ἄρχοντος, χορεῖα ἐπιδόντος βασιλέως Πτολεμαίου· vac. φιάλην ἐμ
70 [πλι]νθε[ί]ωι Κώιων θεωροὶ ἐπ’ ἀρχεθεώρου Τεισίου· βασίλισσα Ἀρσινόη τρίποδα [ἀργ]υροῦν· 〚— — — — — — — — — — —〛 φιάλην ἐμ πλινθείωι πρό[σω]πον ἔχουσαν, χορεῖα Δηλιάδων ἐπιδούσης Ἱεροκλείας. [ἐν τῶι]
[Πω]ρίνωι φιάλας ἐμ πλινθείωι τρεῖς, ἀνάθημα Στρατονίκης Μακέτας· καὶ ἄλλην ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα θεωρῶν τῶν ἐγ Ῥόδου ἐπ’ ἀρχεθεώρου Δαμονίκου· ἄλλην ἐμ πλινθείωι, ἀνάθημα
[Πασι]κράτους Ῥοδίου· δακτυλίους ἀργυροῦς 𐅃ΙΙΙ καὶ σιδηροῦς ὑπαργύρους· vac. δεσμοὺς τῶν εἰς τὸ Κύνθιον vac. καὶ γόμφους· vac. τὰ χαλκᾶ τοῦ ἑνὸς θυρέτρου τοῦ ἐπὶ τὸ Πύθιον.
παρέδομεν δὲ καὶ τὴν τράπεζαν τὴν ἀ[ργυρ]ᾶν καὶ κηρύκειον [ἃ] ἐφ’ ἡμῶν κατεσκευάσθη, ὁλκὴν τῆς τραπέζης ἀργυρίου δρα(χμὰς) ·ΧΧΧ𐅅𐅄Δ𐅃𐅂, τοῦ κηρυκείου ·ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ. vac. καὶ τάδε ἐν τῆι
[Χαλ]κοθήκηι· ὑδρίας Δ𐅃· ἄλλη πυθμένα οὐκ ἔχουσα· ἄλλαι δύο, ἑκατέρα ἓν οὖς ἔχουσα· ἄλλη ἓν οὖς ἔχουσα· ἄλλη ἓν οὖς ἔχουσα, πυθμένα δὲ οὔ· ἄλλη πυθμένα οὐκ̣ ἔχουσα, οὖς δὲ ἕν· ἄλλη vac. ὦτα οὐκ ἔχουσα· στάμ<ν>ος μέγα[ς ο]ὖς ἓν ἔχων·
75 [ἄλλο]ς στάμνος τῶν βοιωτιακῶν οὖς ἓν ἔχων· ἄλλος στάμνος ἐλαιηρός· κρατῆρες τυρρηνικοὶ ΙΙ ὑπόστατα ἔχοντες· ἄλλο κρατήριον τυρρηνικὸν οὖς οὐκ ἔχον· κρατήριον λακωνικόν, πυθμένα ἔχον ἀποπεπτωκότα· ἄλλοι κρατῆρες
[λακ]ωνικοὶ ΙΙΙ· κανᾶ ὀρθηλὰ ΙΙ· κανοῦμ μέγα πυθμένα οὐκ ἔχον· ἄλλα κανᾶ ΙΙΙ· κάδοι στρεπτοὶ ΙΙ· κάδοι λεῖοι ΙΙ, ὁ εἷς πυθμένα οὐκ ἔχων· ἐσχάραι πυρκαϊοὶ ΙΙΙ· λεβήτια ἀχρεῖα 𐅃ΙΙΙΙ· χαλκία μεγάλα ΙΙΙ ἀχρεῖα·
[χαλκ]ία ΙΙ ἐλάττω ἀχρεῖα· ἄλλα χαλκία μικρὰ 𐅃ΙΙ ἀχρεῖα· κρατὴρ στρογγύλος ὑπόστατον ἔχων· ἐχίνη στρατιωτική· ἐξάλειπτρον· κανᾶ μικρὰ 𐅃· πινακίσκοι ΙΙΙΙ· περιρραντήριον ὑπόστατον ἔχον καὶ ἐπιγραφήν· χερνιβεῖα ΙΙ· τούτων τὸ [ἓν]
τετρυπημένον, τὸ δὲ ἓν οὖς ἔχον· ἄλλα χερνιβεῖα 𐅃ΙΙΙ τετρυπημένα· ποδανιπτῆρες ΙΙ· ὅ θ’ ἕτερος ὑγιής, οὖς ἓν ἑκάτερος ἔχων· ψυκτῆρες ΙΙΙ ὦτα οὐκ ἔχοντες· λυχνεῖα σιδηρᾶ ΙΙ ἐπὶ τοῖς μέσοις φιάλας οὐκ ἔχοντα· ὀβελίσκοι μικρ[οὶ]
ΔΔΔ𐅃· κλάσματα ΙΙ· ἐσχάρα σιδηρᾶ· γαστροποτὶς διαπεπτωκυῖα· σκαφείων τρίμματα 𐅃· δίσκοι χαλκοῖ ΙΙ· ἐσχαρίου μικροῦ ἥμυσυ κατ<ε>αγός, ὑπόστατον ἔχον· ψυκτήριον ὦτα οὖκ ἔχον οὐδὲ πυθμένα· [χεὶρ] σιδηρᾶ· οἰνοχόη [σακ]ν[ὴ]?
80 οὖς οὐκ ἔχουσα· ἄλλαι οἰνοχόαι Δ πυθμένα οὐκ ἔχουσαι· οἰνοχόαι ΙΙ μεγάλαι, σακναί· ἄλλαι δύο οὔτε ὦτα οὔτε πυθμένα ἔχουσαι, σακναί· ἄλλαι ΙΙ σακναί, πυθμένας οὐκ ἔχουσαι· ἡμίχα ΙΙ, τὸ ἓν οὖς οὐκ ἔχον οὐδὲ πυθμένας· προχ[οΐ]-
διον λεοντόπουν· χοῦς ἐλαηρὸς ἐν ἐλύτ<ρ>ωι τὸμ πυθμένα ἔχων καὶ ἄλλος οὔτε πυθμένα οὔτε οὖς ἔχων· οἰνοχόη οὔτε οὖς οὔτε πυθμένα ἔχουσα· ἄλλη τὸν τράχηλον ἀποκεκλασμένη· ἄλλη συντεθλασμένη, πυθμένα οὐκ ἔχουσα·
ἄλλαι 𐅃ΙΙΙ, τοὺς πυθμένας ἐκκεκομμέναι· ἄλλαι 𐅃ΙΙΙ ὦτα οὐκ ἔχουσαι· τούτων δύο ἔχουσιμ πυθμένας· ἄλλαι ΔΙΙΙ πυθμένα οὐκ ἔχουσαι, σακναί· ἐπιχύται ἐλαιηροί, εἷς οὖς οὐκ ἔχων· σπονδοχό<α>ι ΙΙ· προχοΐδια ΙΙΙΙ· τού[των ἓν τὸν]
πυθμένα οὐκ ἔχει· ἄλλαι οἰνοχόαι ΙΙ, σακναί· οἰνοχόης τράχηλος· προχοΐδιον λεοντόπουν· κύαθοι μεγάλοι ΙΙΙΙ· ἄλλοι μικροὶ ΙΙ, διαπεπτωκότες· ἄνθεμα κοτταβείων ΙΙ· θυμιατήριον πόδας οὐκ ἔχον· Νίκη ἐπ’ ἰκτίνου· [ἀρυστῆρες]
μεγάλοι 𐅃ΙΙ· μικροὶ ΔΔ𐅃ΙΙΙ· λυχνία χαλκῆ συντετριμμένη· λυχνίας χαλκῆς [στυλὶς] μεγάλη· ἐ[ξ]αύστριον· ξυστὴρ σιδηροῦς· ἠθμὸς ἀπὸ κρατῆρος συντετριμμένος· ἄλλος ἐγ ξύλωι δεδεμένος· <σ>αυνιοθῆκαι? σιδηραῖ ΙΙ· λυχνεί[ου κλάσματα δύο]·
85 λαμπτὴρ ὦτα οὐκ ἔχων· σκαφίδιον χαλκοῦν τετρυπημένον· φιάλαι ΙΙΙ· τούτωμ μία τετρυπημένη ἀπὸ λυχνείου· χέρνιβον· ψυκτήριον σακνὸμ πυθμένα οὐκ ἔχον· ποτηρίδια ΙΙ· λεβήτιον μικρόν· κάδων κλάσματα ΙΙ· χυτρίδιογ καὶ [ψυκτήριον]
μικρά, ὦτα οὐκ ἔχοντα· πυθμένες 𐅃ΙΙ· κλάσματα ἐπιστάτου καὶ ζώιδια καὶ ὦτα καὶ πόδες· κλάσματα ἄνθεμα λυχνείου ΙΙ· τριποδίσκος πόδα οὐκ ἔχων· [κεραμ]ύλλ[ι]ον· ὁλκεῖον· λεπίδες χαλκαῖ ἀπὸ τριπόδων καὶ ἀσπίδων· λόγχα[ι 𐅃ΙΙΙ· ἀσπίδες ἐπίχαλ]-
κοι Δ𐅃ΙΙΙΙ· πέλτη ἐπίχαλκος· ἐμβόλους χαλκοῦς 𐅃ΙΙ· λύχνον τετράρινον· στήλην χαλκῆν Νικοκρέοντος προξενίαν· κάδον πυθμένα οὐκ ἔχοντα· θυμιατήρια χαλκᾶ ΙΙΙ· κανοῦν, ἀνάθημα Θρασυλέο[ντος? — — c.25 — —]·
κρατῆρα Μάνδρου ἀνάθημα καὶ Φοίνικος, καὶ Ἀμυνίχου ἄλλον· καὶ ἄλλον ἀνεπίγραφον· κρατήρων ὑπόστατα δύο· χέρνιβα δύο· φιάλην· λυχνεῖα ΙΙΙ· χαλκία 𐅃· καὶ ἄλλο χαλκίον μέγα καὶ λέβητα· τὸγ κώθωνα το․․․․․․․ντο․․․․․․․․
[κ]αὶ ὑπόστατον· ἐσχάρας πυρκαϊοὺς ΙΙΙ· κύαθος· λιβανωτίδα· φιάλιον· ψυκτήριον· χοᾶ ἐλαηρόν· κηρύκειον· ἡμίτειαν· σιδηροῦς μοχλοὺς ΙΙΙ. ἐπικόπανον· γόμφους ΙΙΙ· ΠΟΓΕΙΟΝ· σφῆνας σιδηροῦς ΙΙΙ· σφῦραν σιδηρᾶν· πέλεκυς ․ΛΕΙ․․․ κ̣λίνας ΔΙ·
90 [τ]ρυτάνην καὶ ἐλάττω ἄλλην· παραδείγματα τοῦ Κυν[θί]ου, τῆς θυμέλης, τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ· κλίνας σὺν ταῖς ἐμ πρυτανείωι καὶ ταῖς ἐνερρωγυίαις 𐅄Δ· vvvvvv ἡμίκλινον. ἐν τῆι νήσωι τῆι τῆς Ἑκάτης· χαλκίον· κρατὴρ χαλκοῦς· κανοῦν μικρὸν τ̣ῶ̣[ν]
ἐκ τῆς Χαλκοθήκ[ης] καὶ ὀβελίσκους ΔΙΙ· ο<ἰ>νοχόην· λυχνεῖα σιδηρᾶ ΙΙ. ἐν τῶι ἱεροποίωι· βατιάκην· λιβανωτίδα· φιάλας Χερσονησιτῶν ἀνάθημα ΙΙΙ· Ὠκυνειδῶν καὶ Θυεσταδῶν ΙΙ· χορεῖα ἐπιδόντος βασιλέως
Πτολεμαίου ΙΙΙΙ· ποτήριον, ἀνάθημα Καλλίου. vac.
κ̣αὶ οἵδε τῶμ μεμι[σθω]μένων τὰς οἰκίας μισθώματα οὐκ ἀποδόντες ὀφείλουσι τῶι θεῶι αὐτοὶ καὶ οἱ ἐγγυηταί· τῆς Χαρητείας τῶν ἀνδρώνων Μνῆσις ΔΔ𐅃· τοῦ ἀνδρῶνος τοῦ παρὰ θαλάσ[σηι]
[Μνη?]σίλεως Πυρρί(δου) ΔΔ𐅃̣[𐅂𐅂𐅂?· Ἀ]ρκέων Σωτά(δου) ΔΔΔ· τῆς οἰκίας οὗ ὤικει Ἀντίγονος, Μνησίλεως Δ̣· τῆς Σωσιλείας Τελεσαρχίδης 𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· 〚τῶμ πρὸς τῶι σιδηρείωι ․․․․․․․․․․․ Δ𐅃·〛 τῆς Ἐπειθένους {²⁶Ἐπισθένους}²⁶ Πόρος καὶ ἔγ<γ>υος Προκλείδης 𐅄[— —]
95 [—c.8—ο]υ καὶ ἃ εὗρε ΧΗ· τούτου εἰσεπράχθη 𐅅ΗΗ𐅄Δ· ἀπὸ τούτου εἰς Ποσίδεα 𐅅Η· εἰς Θεσμοφόρια προσανάλωμα 𐅄Δ𐅂ΙΙΙ· εἰς ἱεροπόιον ἄνθρακες, ἔλαιον 𐅄𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ. vac.
[οἵδε τῶν τέλη] πριαμένων οὐκ ἀποδόντες ὀφείλουσιν· τοῦ πορθμείου τοῦ εἰς Ῥήνειαν, Νικόδρομος Τεύ(κρου) καὶ ἔγγυοι Ἀριστόλοχος, Φίλλις Δι(αίτου) Η𐅄Δ𐅃𐅂· τῶν ἡμιωβελίων Εὐμήδης καὶ ἔ̣γ̣[γυος? — — — — — — —]
[— — c.12 — — το]ῦ εἰς Μύκονον πορθμείου, Ἀριστέας Ἑρμο(δότου) καὶ ἔγγυος Ἡγίας Δ𐅃· τοῦ λιμένος Θεόδ〚—〛ωρος {²⁶Θεόδωρος}²⁶ καὶ ἔγγυος Σώσιλος Π[άχ]η(τος) ΔΔΔΔ. vac.
[σύμπαγ κεφάλαιον οὗ π]αρέδομεν ἱεροποιοῖς τοῖς ἐπὶ Καλοδίκου ἄρχοντος Ναύτηι, Καλλίαι, Ἀπατουρίωι, Εὐβούλ[ωι], παρόντων βουλευτῶγ καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως Ξένωνος, τοῦ [τῶν ἱεροποιῶν — — — — — ἀργυρίου νομίσ]-
[ματος δραχμὰς ․․․․․․․․]Η̣𐅄ΔΔΔ𐅃 καὶ χρυσοῦς ΔΙΙΙΙ· καὶ τεττίγια δύο καὶ φωκαΐδα καὶ ἀργυρίου παντοδαποῦ ἀλεξανδρείου Δ· ἐκ τῶν θησαυρῶν ἐξαιρεθὲν Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ· ἐκ τῶν τόκων καὶ ἐνοικίω[ν — — — — — — — — — —]
100 — — — — — — — — — — ἐπιμελητῶν, τὸ δὲ ἐπίπεμπτον vac. τὸ δὲ κηρύκειον ὃ ἐποι[η]σάμεθα ἔδομεν πρε[σβευτῆι τῶι αἱ]ρεθέντι Ἐμπεδοκλῆι Σωσι. vac.
[— — — — — — — — — — — ἀρχ]ιτέκτων. vac.
face C left.1 ․ΙΔΙΙ— — — — —
․․ εἰς τ— — — — —
Μ̣ΗΝΙΑ— — — —
[χ]αλκᾶ? [— γόμφους?]
5 κ̣αὶ δεσμ̣[οὺς — —]
․ δραχ[μῶν — — —]
𐅂𐅂· ἀπο[στησά]-
μενοι με[τὰ τοῦ]
ἀρχιτέκ[τονος]
10 μ̣ν̣ᾶς δέ[κα, ἀπέ]-
[δ]ομεν τὸ γι[νό]-
μενον δραχμ[ὰς]
ΔΔΔ· Ἀντίκωι
[ἐ]γλαβόντι ποῆ-
15 [σ]αι τὰς θύρας
[τ]ὰς ἐπὶ τὸ Πύθι-
ον δραχμῶν
ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂
[ἔ]δομεν τὴν πρώ-
20 την καὶ δευτέ-
ραν δόσιγ κατὰ
τὴν συγγραφὴν
κελεύοντος ἀρ-
[χ]ιτέκτονος κα[ὶ]
25 τοῦ ἐπιμελητο[ῦ]
[ΧΗ]𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
Ἀναψυκτίδηι
τῶι ἐγλαβόντι
τὴν ἀνακομι-
30 δὴν τῶν λίθων
εἰς τὸ Κύνθιον ἀνα-
κομίσαντι δια-
τοίχων πόδας
ἑβδομήκοντα
35 ἀπέδομεγ κατὰ
τὴν συγγραφὴν
τοῦ ποδὸς ·ΙΙΙΙΙ· κ-
ελεύοντος ἀρχι-
τέκτονος καὶ ἐπι-
40 μελητῶν. vac.
[ὑ]πηρέταις· Φανέ-
αι ἀρχιτέκτονι
τρεῖς καὶ δέκα μῆ-
νας τοῦ ἐνιαυτοῦ
45 𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔ· vac.
γραμματῆι 𐅄ΔΔ
Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· κήρυκι 𐅄
Δ𐅃· ἰνωποφύλακι
[𐅄]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· vac.
50 [ν]εωκόρωι ἐν
[τ]ῶι Ἀσκληπιείωι
[Η]𐅄̣ΔΔΔΔ𐅃· vac.
καὶ ἐν τῆι Νήσωι
[Η]ΔΔΔ· καὶ εἰς
55 [τ]ὸν θεὸν 𐅄Δ𐅃·
[α]ὐλητρίδι τῆι αὐ-
[λ]ούσηι τῶι χορῶι
[Η]ΔΔΔ· Βακχίωι
[Η]Η𐅄Δ· καὶ εἰς [ἱ]-
60 [μ]άτιον? ΔΔ[𐅂𐅂?]
ΩΙΚΑΙΚ․․ΤΛ̣․
․Ε․ΚΗΝ [ὑπηρέ]-
τει Δώρωι? [Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂]·
․․․․․ τῆς τετρ[α]-
65 [μ]ήνου 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂․․.
[σ]τήλη δραχ[μῶν]
[Δ]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· βατὴρ [τῆι]
[σ]τή̣λ[ηι — — —]
— — — — — — — — —
70 [μό]λ[υβ]δ[ος? — —]·
[τ]ῶι γράψαντι τ̣ῆ̣ς̣
[στή]λης γράμμα-
τα μιᾶς δραχμῆς
ΗΗΗ· ὁ πᾶς μισθὸς
75 γραμμάτων
ΜΜΜ𐅆ΧΧΧ
δραχμαὶ ΗΔΔ𐅃[𐅂ΙΙΙΙ]·
μισθωτοῖς τὴν στ[ή]-
[λ]ην ἀπενέγκασι 𐅂·
80 τοῖς στή[σασι ․]·
[δαῖδ]ες καὶ ῥυμο[ὶ]
[το]ῖς χοροῖς 𐅂𐅂.
[οἵ]δε τόκους οὐκ ἀπ[ο]-
[δ]όντες ὀφείλουσι τ[ῶι]
85 θεῶι· Δίαιτος
— — — — — — — — —
— — —α 𐅃𐅂𐅂𐅂 vac.
Ἀπολλόδωρος Δ·
vss. 4 consulto erasi
93 Κλεινόδικος Δ· Δε[ξικρ]-
άτης Δ· [Φερεκλεί]-
95 δ̣ου κληρονόμοι Η̣𐅄ΔΔ·
καὶ ὑπὲρ Προξένου ΔΔ𐅂·
καὶ ὑπὲρ Χάρητος ΔΔ·
καὶ Τελέσων
vss. 3 consulto erasi
102 〚— — — — —〛 Εὐρυμάν-
[θ]ης ΔΔ· Τελέσων καὶ
ο̣ἱ̣ ἐ̣γ̣γ̣υ̣η̣τ̣α̣ὶ̣ ΔΔ𐅂·
105 2 vss. vac.
4 vss. deleti
108 [Νίκω]ν Νικοδ[ρόμ]-
[ου] καὶ ἔγγυοι [Νίκ]-
110 ωνος Φιλ— — —
Δ𐅃𐅂. vac.
[— — — — — Πίσ]-
[τ]ης? καὶ Γέρυλλ[ος]
[ἐγγυησ?]άμενοι Λ —
115 — —το— —ου.
— —ην— —ν κα[ὶ]
— — — — — — — —
   vacat
face D right init. deletum
1 εισ— — — — — —
․․․ου Ἀρισ— — —
— — — — — — — —
․κ— — — — — —
5 ․ντ— — — — — —
— — — — — — — —
[μ]ετὰ? τὸ ε— — —
ενος καὶ — — — —
4 vss. deleti
13 σεν καὶ — — — —
13 vss. deleti
27 [— — — α]κοσίω[ν]
․το — — — — — —
[ἑ]ξήκοντα τοῦ μ[η]-
30 [νὸς?] ἐμ παντὶ και-
[ρῶι — — — — —]
— — — — — — — —
ΣΩΣ․․․ παρα․․
․․․ΣΙΑΝ̣ΤΟΣ τὸ
35 ἥμυσυ — — — —
․τ — — — — — —
κομισάμενοι ἐκ̣
[τ]οῦ ἐρ̣γ̣αστηρίου?
χαλκοῦ μνᾶς Δ𐅃
40 ἐφ’ ὧι ἐν․․․․․․
ἔφη· καὶ τὸ ἔργον
ἀνεμισθώσαμεν
ἐν τῆι ἀγορᾶι ὑ-
πὸ κήρυκος με-
45 τὰ τοῦ ἀρχιτέκτο-
νος 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ
τού<του> ἐξέλαβε Δ[ει]-
ν̣οκράτης Λε̣[ω]-
[φά]ν̣του τὸ ἥμ[υ]-
50 [σ]υ? ․․․α κατὰ τὴ[ν]
— — — — — — — —
․․, ἐν[ηνο]χ̣ό̣των δὲ ἡ-
[μῶν] τὸν λόγον πρὸς τὴ[ν]
[βουλ]ὴν παρεγένετο
55 [αὐτὸς] πρὸ̣ τῆς ἀγωγ[ῆς]
[τοῦ ἐγγύ]ου μη․․․
․․․․․․Η̣ΙΑΛΤΗΜ․
․․․․․․․𐅄Δ․Α․․
— — — —Τ— —
   vac.
Search Help