[ ] Att. — post 243/4
See also:
1 Τ · Δομίτ · Προμ<η>θέα
Ὤαθεν πα[ρ]άδοξον
περιοδονε[ίκ]ην
τὸν ἀντικοσ[μήτ]ην
5 Τ · Δομίτ · Προμηθε[ὺς]
Ὤαθεν καὶ · Τ · Δομίτ
[Νά]ρκισσος τὸν
[ἑαυτῶν π]ατέρα.
in coronis quattuor:
crown I.9 Ὀλύμ-
10  πια
α
crown II.9 Πύθια
10 β
crown III.9 Ἴσθ[μια]
10    α
crown IV.9 [Νέμεα]
10 [α]?
12 ἄλλοτε μ[ὲν κοτίνῳ με κατέ]-
στεφεν Ἑλλὰς ἅ[πασα] |
ἅρματι νεικήσαντα Δ[ιὸς]
15 Πεισαῖον ἀγῶνα, |
[ἄ]λ[λο]τε δ’ ἐν Νεμέῃ, Πυθοῖ [δίς],
[πέμπτ]ον ἐν Ἰσθμῷ |
[εὐμ]όχθ[ου] νείκης ἆθλα
[φέ]ροντα [π]άτρῃ, |
20 [ἑ]ξήκονθ’ ἱ[ερ]ῶν ὧν ἔλα-
βον στεφάνων |
[ἐν] πλείστοις ἱεροῖς,
οἷς [θέ]μα κεῖτο μόνον.
      vac. 0.038
25    · []Γ · folium
Search Help
Contact Us