[ ] Att. — ante 266/7
1    ἀγαθῆι τύχηι folium
[τ]ὸν ἄρξαντα τὴν τοῦ βασ[ι]-
[λέ]ως ἀρχὴν καὶ ἐπώνυμον
[ἄρ]χοντα, τὸν κράτιστον
5 [ἱε]ρέα παναγῆ  Πόπλιον Ἑρέ[ν]-
[νι]ον Δέξιππον Πτολεμαίο[υ]
[Ἕρ]μειον · οἱ παῖδες Ἑρέννιο[ς]
[Δ]έξιππος καὶ Ἑρεννία Ἑρμω-
  νάκτεια τὸν πατέρα.
Search Help
Contact Us