[ ] Att. — non-stoich. — 338/7
1 [Ἑ]ρμῆι Ἐναγωνίωι Αὐτοσθε[νίδης]
Ἀυτοσθε[νί]δου Ξυ[π]εταιὼν ἀνέθη[κε]
[γυμ]νασιαρχήσας Κεκροπίδι φυλῆι
[εἰς Πα]ναθήναια τὰ μεγάλα, στεφανωθ-
5 [εὶς ὑπὸ] τῶν φυλετῶν ἐπὶ Χαιρώνδου
[ἄρχοντος· ὁ δὲ] κοσμῶν με εὐ[τ]υ[χ]ήσε[ι].
Search Help
Contact Us