[ ] Att. — Athens — non-stoich. — s. IV a. — IG I² 763+ [SEG 10.404] — + SEG 16.22 + 13.34 + 40.28
A.I.1 ἀνδρο͂ν το͂νδ’ ἀρετε[․․․․9․․․․⌊ος ἄφθι⌋τον] αἰεί, [⋮] / #⁷[․․․8․․․․]ν[․]ρ[— —9— — ⌊νέμοσι θεοί⌋. ⋮]
ἔσχον γὰρ πεζοί τε [καὶ ⌊ὀκυπόρον ἐπὶ νεο͂⌋]ν ⋮ / ℎελλά[δα μ]ὲ πᾶσαν δούλι⌊ον ἐ͂μαρ ἰδε͂ν ⋮⌋.
II.1 ἐ͂ν ἄρα τοῖσζ’ ἀδάμ̣[α— ⏕ –⏕ –⏑] ℎ̣ότ’ αἰχμὲν / στε͂σαμ πρόσθε πυλο͂ν ἀν̣[— ⏑⏑ –⏑⏑ –]
ἀνχίαλομ πρε͂σαι ῥ̣[— ⏕ –⏕ –⏑⏑ –⏓] / ἄστυ βίαι Περσο͂ν κλινάμενο[ι ⏑⏑ –].
B/C.II.1 [–⏕ –⏕ –⏕ – πε]ζοί τε καὶ #⁷[— –⏓ / –⏕ –⏕ – –⏑⏑ –⏑⏑ –]
[–⏕ –⏕ –⏕ –⏕ –⏑ —]ο νέσοι / [–⏕ –⏕ – –⏑⏑ – —έ]βαλον.
C.II disticha duo in taenia superiore amissa.
1 ℎέρκος γὰρ προπάροιθεν̣ ⏑ –⏕ –⏑⏑ –⏓] v / τεσ— ⏕ –⏕ —μεμ Παλλάδος ℎιπο[— ⏑–]
οὖθαρ δ’ ἀπείρο πορτιτρόφο ἄκρον ἔχοντες v / τοῖσιμ πανθαλὲς ὄλβος ἐπιστρέ|[φεται].
D.II.1 Lapis D amissus est; fortasse etiam alii.
Ag I4256.II Lapis A,I in exemplare quarti saeculi (Ag. I 4256) servatur.
1 — — —ος ἄφθι— — —
— — — νέμωσι θεοί·
— — — ὠκυπόρων ἐπὶ νηῶν
— — —ον ἦμαρ ἰδεῖν.
Search Help
Contact Us