[ ] Att. — non-stoich. — 357/6 (A) and s. I p. (B)
face A.1 ἡ βουλὴ ἡ ἐπ’ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντος ἀνέ-
θηκεν τοῖς δώδεκα θεοῖς στεφανωθεῖσα
ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων ἀρετῆς ἕνε-
κα καὶ δικαιοσύνης.
face B.1 Πυθόκριτος Ξενοκλέους
ἐκ Κοίλης καὶ Ἀλέξανδρος Θε-
οδότου Παλληνεὺς ἀνέθη-
       καν.
Search Help
Contact Us