[ ] Att. — non-stoich. — 102/1-95/4
1 [ἀγαθῆι τύχηι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δ]ήμου τοῦ Ἀθηναίων. ὁ κεχειροτον[ημένο]ς ἐπὶ τὴν ἐξαποστο-
[λὴν τῆς εἰς Δῆλον Πυθαίδος καὶ τὰς ἀπ]αρχὰς τῆς πρώτης ἐννεετη[ρίδος ․․․․]άτης Ἐπιστράτου Πε-
[ριθοίδης ἀνέγραψεν τῶν τε ἱερέων καὶ τῶν] ἀρχόντων τὰς ἀπαρχὰς [τ]ῶι Ἀπό[λλωνι τ]ῶι Πυθίωι κα[τὰ]
[τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου ὃ ․․c.8․․․ ἐγ Μυρρινο]ύττης εἶπεν.
col. I.5 [οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ Θεοκλέους ἄρχον]τος
[στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα]
[— — —  — — —                                ΗΗ]
[ἄρχων Θεοκλῆς — — —                            Η]
[βασιλεὺς — — —  — — —                          Η]
10 [πολέμαρχος — — —  — — —                        Η]
[θεσμοθέται]
[— — —  — — —                                   Η]
Νη[— — —  — — —                                 Η]
Μειδίας [— — —                                  Η]
15 Δωσίθεος [— — —                                 Η]
Διονύσιος [— — —                                Η]
Ἀπολλώνιος [— — —                              Η]
ναύαρχος Κηφισ[—  — — —                         𐅄]
στρατηγὸς ἐπὶ τ[ὴν παρασκευὴν]
20 τὴν ἐν ἄστει Ἰάσ[ων — — —                      Η]
ἐπιμελητὴς τ[οῦ ἐμ Πειραιεῖ λιμέ]-
νος Δημέας Ἁ[λαιεὺς                            Η]
[ἐπιμελ]ητής [Δήλου]
[Διοσκουρίδης — — —                          ΗΗ]
25 [ἐπιμελητής τοῦ ἐμπορίου]?
[— — —  — — —                                ΗΗ]
[ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὴν ἐν Δήλωι]?
— — —  — — —                                 ΗΗ]
γυμν[ασίαρχος εἰ]ς Δ[ῆλον]
30 Μητρόδωρ[ος Κυ]δαθηνα[ιεὺς                      Η]
ἀγορανόμος [εἰ]ς Δῆλον
․․5․․σίας Σουνιεὺς                             [Η]
[κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου]?
[— — —  — — —                                   Η]
35 [ἐπὶ τὰ ἱερά]?
[— — —  — — —                                   Η]
Ἑρμοκλῆς [— — —                                Η]
ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱ[ερ]ῶν χρη-
μάτων Θεότιμος Αἰξωνεὺς                         Η
40 Ξενοκλῆς Ῥαμνούσιος                            Η
ἱερεὺς Ἀπόλλωνος ἐν Δήλωι
Ἀμμώνιος <Π>αμβωτάδης                          Η
ἱερεὺς Ἀρτέμιδος ἐν νήσωι
Ἀγαθοκλῆς Ἀγκυλ[ῆθ]εν                         Η
45 ἱερεὺς Ῥώμης Πυθίλαος [Σο]υνιεὺς               Η
ἱερεὺς Ἀ<νί>ου Τίμων Σκαμ[β]ωνίδης             𐅄
ἱερεὺς Σαράπιδος ἐν Δήλ[ωι Δ]ράκων              𐅄
ἱερεὺς ἁγνῆς θεοῦ Διόφ[αν]τος Μαραθώ            Η
κῆρυξ εἰς Δῆλον Γλαυκία[ς Κρι]ωεὺς              Η
50 ἱερεὺς Διὸς Κυνθίου Ζή[ν]ω[ν Κ]ηφισιεὺς         Η
ἱερεὺς Διονύσου vac.                            𐅄
51a                 vacat
52 [οἵ]δε [ἀπέδωκαν τ]ὰς ἀπαρχὰς
[ἐπὶ Ἐχεκράτ]ους ἄρχοντος
[σ]τρατη[γὸς] ἐπὶ τὰ ὅπλα
55 [Σ]αραπίω[ν Μ]ελιτεὺς                        ΗΗ
ἄρχων Ἐχεκράτη[ς ․․6․․․]εὺς                    Η
56a                    vacat
57 πολέμαρχος 〚Διότιμος〛 Μαραθώνιος              Η
      θεσμοθέται
Ἀριστώνυμος Ἐλευσίνιος                        Η
60 Θέων Ἐρχιεὺς                                   Η
Βάκχιος Ἀχαρνεὺς                              [Η]
[Ἀ]λκιβιάδης Ποτάμιος                         [Η]
Παντακλῆς Βερενικίδης                          [Η]
[Θ]εόπομπος Κεφ[αλῆθ]ε[ν                        Η]
64a                vacat
65 [ἐπιμελητὴς Δήλου Θεόδο]τος Σουνιεὺς         ΗΗ
[ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὴν] ἐν Δήλωι
— — —  — — —  — — — ς                        ΗΗ
— — —  — — —  — ος Μα[ρα]θώνιος
— — —  — — —  — ος                         [Η]Η
70 [ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱερ]ῶν χρημά[των]
— — —  — — —  — μόκριτος Ἀχαρ[νεὺ]ς         ΗΗ
— — —  — — —  — — ς Σουνιεὺς                   [Η]
— — —  — — —  — — — σ̣ιος                        Η
[γυμνασίαρχος εἰς τὸ ἐν Δήλωι γ]υμνάσιον
74a — — —  — — —                                    Η
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
75 Καλλι[α — — — —                                   —]
ἱερεὺς Διο[νύσου — — — — — —                    𐅄]
ἱερεὺς Ἀνί[ου — — —  — — —                     𐅄]
ἱερεὺς Ἀρτέμ[ιδος ἐν νήσωι]
Θεόμνηστος [Θεογένου Κυδαθηναιεὺς               Η]
80 ἱερεὺς Σαράπιδος Ἀ[θηνάδης Κυδαθηναιεὺς        Η]
ἱερεὺς ἀγνῆς θεοῦ Θεα[— —  — — —                Η]
ἱερεὺς Διὸς Κυνθίου Δημή[τριος — — —            Η]
ἐπιμελητὴς τοῦ ἐμ Πειρα[ιεῖ λιμένος]
Βύττακος Λαμπτ[ρ]ε[ὺς                           Η]
85 στρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασ[κευὴ]ν τὴν ἐν ἄστει
Τιμοῦχος Ῥαμνούσι[ος]                          𐅄
ναύαρχος Πύθων Μελιτεὺς                         Η
κῆρυξ εἰς Δῆλον Φίλων Παιανιεὺς                 Η
οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ Μηδείου
90 στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα Ἀπο[λλό]δωρος #⁷[— — — ΗΗ]
[ἄρ]χων Μή[δειος Πειραιεὺς                      Η]
[βασιλεὺς —]ι̣δετ[․]ς Προβα[λίσιος               Η]
[πολέμαρχ]ος Ἀντίπατρος Κυδα[θηναιεὺς          Η]
          θεσμοθέται
95 ․․6․․․ος Ε[ὐων]υμεὺς                           [Η]
Ἀρτεμίδωρος Βερενικίδης                       [Η]
Φυλότιμος Κικυννεὺς                            [Η]
Ἀπολλωνίδης Λακιάδ[η]ς                        [Η]
Πόπλιος Ἁλαιεὺς                                Η
100 κῆρυξ Ἀρεοπαγιτῶν Θεόχαρις ἐκ Κεραμέων        [Η]
στρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασκευὴν
Διονυσογένης Ἀνα[γυ]ράσιος                     𐅄
ἐπιμελητὴς Πε[ιραιέ]ως
Κηφισόδωρος Αἰ[γι]λ[ι]εὺς                       Η
105 ἐπιμελητὴς Δ[ήλου]
Καλλίστρατ[ος ․․5․․]εὺς                      ΗΗ
ἐπιμελητὴ[ς τοῦ ἐμ]πορίο[υ]
Ἀριστίων [ἐ]ξ Οἴου                          ΗΗ
      ἀ[γ]ορανόμοι
110 ․․․․ιος ἐκ Κεραμέων, Ἀλέξανδρος             ΗΗ
    ἐπὶ τὰ ἱερά
Δε[ι]νίας Παλληνεὺς                             Η
Φιλήμων                                         Η
γυμνασίαρχος εἰς {ις} Δῆ[λ]ον
115 Διονυσόδωρος Δειρ[αδιώτη]ς                      Η
κῆρυξ εἰς Δῆλον
Μύρων Λευκονοεὺς                               [Η]
ἱερεὺς Ἀπόλλωνος ἐν Δήλωι
Ἀντικράτης Ἐπικηφίσιος                       [Η]
120 ἱερεὺς Ἀρτέμιδος [ἐ]ν νήσωι
[Φ]ιλοκλῆς [Κολωνῆθ]εν                          Η
[ἱερ]εὺς Διο[νύσου]
Ἀσκληπιά[δης Ἁλαιε]ὺς                         𐅄
ἱερεὺς Ῥώμης
125 Δημήτρι<ο>ς Αἰξων[εὺ]ς                         [Η]
ἱερεὺς Ἀνίου Νυμφόδωρος                        𐅄
ἐκ Κεραμέων
ἱερεὺς ἀγνῆς θεοῦ ἐν Δήλωι
Ἀριστόνους Πρωτάρχου Σφήττιος                 [Η]
130 ἱερεὺς Σαράπιδος ἐν Δήλ[ωι]
Θεόβιος Διονυσίου Ἀχαρνεὺς                    <Η>
131a              vacat
132 οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς
ἐπὶ Θεοδοσίου ἄρχοντο[ς]
στρατηγὸς ἐπὶ τ[ὰ ὅπλα]
135 Ἑστιαῖος [Θεοχ]άριδος ἐκ Κε[ρ]αμέων         ΗΗ
ἐπιμε[λ]ητὴς Δήλου
Σα[ραπ]ίων Μελιτεὺς                          ΗΗ
κῆρυξ εἰς Δῆλον
Φιλομηλείδας Κυδαθη[να]ιεὺς                     Η
140 ἐπιμελητὴς τοῦ ἐν Πειραιεῖ
λιμένος Διονύσιος Παλληνεὺς                     Η
ναύαρχος Θέων Παιονίδης                         𐅄
ἱερεὺς Ἀπόλλων[ος] ἐν Δήλωι
Δημήτριος Δημη[τρίο]υ
145 Ἀναφλύσ[τιος                                   Η
145a         vac.
col. II.146 [κῆρυξ β]ουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου
      — ίστρατος Σφήττιος                       Η
[ἄρ]χω[ν Θε]οδόσ[ιο]ς Λακιάδης                  Η
[β]ασιλε[ὺ]ς Καλλίμαχος Λευκονοεὺς              Η
150 [π]ολέμα[ρ]χος Σωσιγ[έν]ης Ἐλαιούσιος          Η
θεσμοθέ[ται] Τιμόθεος Κ[ηφι]σιεὺς               Η
Δωσίθεος [ἐ]γ Μυρρινού[ττ]ης                    Η
Μένανδρος Παιανιεὺς                             Η
Σῶσος Φλυεὺς                                    Η
155 Ξενοκλῆς Ῥαμνούσιος                            Η
Λαφάης Σουνιεὺς                                 Η
156a            vacat
157 οἵδε ἀπέδωκαν [τ]ὰς ἀπαρχὰς
ἐπὶ Προκλέου[ς ἄ]ρχοντος
[στρατηγὸς] ἐπὶ τὰ ὅπλα
160 — — — Πειραιεὺς                              ΗΗ
[— — — Εὐω]νυμε[ὺ]ς                             𐅄
— — —  — — —                                    Η
— — —  — — —                                    Η
— — —  — — —                                    Η
165 — — —  — — —                                    Η
— — —  — — —                                    Η
166a lacuna
167 [οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ Ἀργείου ἄρχοντος]
[στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα]
[Σαραπίων Σαραπίωνος Μελιτεὺς                ΗΗ]
170 — — —  — — —
170a — — —  — — —
— — —  — — —
171 Ἰά[σων? — — —  — — —
ἐμ — — —  — — —
Ἀρχίας Δ — — —  — — —
στρατηγὸς [ἐπὶ τ — —  — — —]
175 Διονύσιος Δημη[τρίου Αἰξ]ω[νεύς? —]
κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ [Ἀρείου πά]γου
   Ἀθηνόδωρος Ἀθηνο[δώρου Αἰξ]ωνεὺς          [Η]
ἀγωνοθέτης Παν[αθην]αίων
 〚Μήδειος〛 Μηδείου Πειραιεὺς            ΗΗ𐅄
180 ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπεζαν τὴν ἐν Δήλωι
 〚Μήδειος〛 [Μ]ηδείου Πειραιεὺς             ΗΗ
ἀγωνοθέτ[ης Δ]ηλίων
 〚Μήδειος〛 [Μηδείο]υ Πειραιεὺς          ΗΗ𐅄
ἐπιμελητὴ[ς Δήλου]
185  〚Μήδειος〛 [Μ]ηδ[είου Πειραιεὺς]           ΗΗ
κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρε[ίου π]άγου
   Πύρρος Πύρρου Λαμπτρε[ὺς]                    Η
ἄρχων Ἀργεῖος Ἀργείου Τρικορύσιος            [Η]
βασιλεὺς Ἀρχωνίδης Ναυκράτου ἐκ Κεραμέω[ν      Η]
190 πολέμαρχος Ἀριστίων Εὐδόξου Μελιτεὺς           Η
θ[εσμοθ]έται Ἀπο[λλ]ώνιος Νικάνδρου Κυθήρριος  Η
Σκαμά[νδριος Ὀλ]υμπίχου Ἀφιδναῖος             Η
Φιλέας [Ἐφόρου] Πτελεάσιος                     Η
Φιλίων [Φιλίων]ος Ἐλευσίνιος                   Η
195 Βούλων Λ[εωστ]ράτου Παλληνεὺς                   Η
Λακρατείδη[ς Σωστρά]του Ἰκαριεὺς               Η
ἐπιμελητὴ[ς Δήλου]
Πολύκλειτ[ος Ἀλεξάνδρου Φλυ]εὺς             ΗΗ
ἐπὶ τὰ ἱερὰ Θεό[χαρις Ἑστιαίου ἐκ Κερα]μέων [ΗΗ]
200 οἵδε ἀπέδωκ[αν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ] Ἀργείου ἄρχοντος
   στρατηγὸ[ς ἐπὶ τὰ ὅπλα]
[Σ]αραπίων Σαρα[πίωνος Μελιτ]εὺς              ΗΗ
   [ἀ]γωνοθέτης Ἐλ[ευσινίων]
Σαρ[α]π[ίω]ν Σαραπ[ίωνος Μελιτεὺς]         ΗΗ𐅄
205    ἀγω[νοθέτη]ς ΔΙ — — —
[Σ]αραπίω[ν Σαρα]πί[ωνος Μελιτεὺς]            ΗΗ
   ἀγωνοθέτη[ς] Πα[ναθηναίων]
[Σαρ]απίων Σαρα[πίωνος Μελιτεὺς          ΗΗ] 𐅄
   [ἀγ]ωνοθέτης Δηλ[ίων]
210 [Σαραπί]ων Σαραπί[ωνος Μελιτεὺς            ΗΗ𐅄]
   [στρατηγὸ]ς ἐπ[ὶ τ — — — — —]
— — — ς Διο — —  — — —
212a — — —  — — —  — —
— — —  — — —
— — —  — — —
— — —  — — —
213 ․․․7․․․ Διοφά[ν —  — — —]
ἱερεὺς ἁγνῆ[ς θεοῦ ἐν Δήλωι]
215 Θεόβιο[ς] Διον[υσίου Ἀχαρνεὺς                      Η]
[ἐπιμελ]ητ[ὴς — — — —
․․6․․․ο — — — —
[οἵδε ἀπέδωκαν τὰς ἀπαρχὰς ἐπὶ Ἡρακλείτου ἄρχοντος]
[στρατηγ]ὸς ἐπὶ [τ]ὸ ναυ[τικὸν]
220 — — — ς Χαρίου Αἰθαλίδης                           [𐅄]
[ἐπὶ Προκλέους] ἄρχοντος ἀγορανόμος εἰς Δῆλον
[— — — Ξ]υπεταιὼν                                   Η
— — —  — — — ριος Θεοδοσίου Λακιάδης                Η
— — —  — — πος Φιλοκράτου Φυλάσιος                  Η
225 [ἐπιμελητὴς] Δήλου
[Ἀριστίων ἐξ Οἴ]ου                              ΗΗ
[ἱερεὺς Ἀπόλλωνο]ς ἐν Δήλωι
— — —  — — — ς                                      Η
[ἐπὶ τὴν φυλακὴν τῶν ἱε]ρῶν χρημάτων
230 — — —  — — — Ἑστιαι]όθεν                           Η
— — — Αἰθαλίδη[ς]                                   Η
[ἐπιμελη]τὴς Πε[ιραιέ]ως
— — —  — — — ης                                     Η
ἱερεὺ[ς ἁγνῆς θεοῦ] ἐν Δήλωι
235 Γάι[ος Γαίου Ἀχαρνεὺ]ς?                            Η
ἐπὶ Προ[κλέους ἄρχοντος ἱερε]ὺς Ἀπόλλωνος
ἐν Δήλ[ωι Πρωτ]ογένη[ς? Φ]ιλάδης                    Η
ἱερεὺς Διὸ[ς Κυνθίου ἐ]ν Δήλω[ι]
Θεόβιος Δ[ιονυσίου] Ἀχαρνεὺς                      <Η>
240 ἱερεὺς [Ἀρ]τέμι[δο]ς ἐν νήσωι
Μαρσύας Μαρσύο[υ Με]λιτεὺς                         [Η]
κῆρυξ βουλῆς τῆς ἐξ [Ἀρεί]ου πάγου
Ἀνδρέας Ἀνδρέου [Πειραιεὺς                        Η]
[ἄρ]χων Ἡ[ρ]άκλειτος Ἡρ[ακ —] Σφήττιος           [Η]
245 βα[σιλεὺς] Ἀρίστων Π[αντακ]λέους Γαργήττιο[ς       Η]
πολ[έμαρχ]ος Ἀντικρά[της Φιλίσκο]υ Ἐπικηφίσιος   [Η]
[θεσμ]οθ[έται]
Νικόνομ[ος — — — ἐκ] Κηδῶν                          Η
Διογένης Δ[ιογένους Κυδαθ]ηναιε[ὺ]ς                 Η
250 Δημήτριος Δ[— — — Παι]ονί[δη]ς                      Η
Κλειτόμαχος [Διογνήτου] Φλυε[ὺς                     Η]
Ζήνων Ἀρίσ[τωνος Μ]αραθώνιος                       Η
Ἀργεῖος Ἀ[σκλάπωνος Ἀτ]ηνεὺς                     Η
στρατηγὸς ἐπὶ [τὰ ὅπλ]α Πύρρος Πύρρου Λαμπτρεὺς Η[Η]
255 στρατηγὸς ἐπὶ τὸ ναυτικόν
Ἀρχίας Διογένου [Ἀνα]φλύστιος                  𐅄
ἱερεὺς Σαράπ[ιδος ἐν] Δήλω[ι]
Εὐκ[τα]ῖος Εὐ[ρυπτολέ]μου? Εἰτεαῖος              𐅄
στρατηγὸς [ἐπὶ τὴν παρ]ασκευὴν τὴν ἐν ἄστει
260 Ἀγαθοκλῆς Σω[σ]ικρά[το]υ Οἰναῖος                𐅄
ἱερεὺς Ῥώμης
Δημήτριος Ἀσκληπίδου Ἁλαιεὺς                   Η
στρατηγὸ[ς] ἐπὶ τὸ ναυτικὸ[ν]
Ἀρ[εσίας]? Ἀρχεστράτου Κυδαθηναιεὺς           [𐅄]
265 γυμ[νασίαρ]χος εἰς τὸ ἐν Δήλωι γυμνάσιον
Δά[μων Ἰκ]αριεὺς                                Η
ὁ ἐπὶ τὴν δη]μοσίαν τράπεζαν τὴν ἐν Δή-
[λωι Βύττακ]ος Πύρρου Λαμπτρεὺς                 ΗΗ
        vac.
Search Help
Contact Us