[ ] Att. — 182/1 — IG II² 2314 Add. (pt. 2.2 p. 816)
col. I      [παῖδας —]
1 — — — σ․․α — — — —
     πάλην
Καλλικράτη[ς Ἡγεστράτου Μα — —
     πυ[γ]μήν
5 Μοιρᾶς Ἀρ[κ]εσιλάου Κολοφ[ώνιος]
     παγκράτιον
Καλλικράτης Ἡγεστράτου Μα — —
     ἀγενείους στάδιον
Ἀκαστίδας Κλεομνάστου Βοιώτιο[ς]
10      πένταθλον
Ἀκαστίδας Κλεομνάστου Βοιώτ[ιος]
     πάλην
Μελάν[τα]ς Ἀρτεμιδώρου Σιλλυε[ύ]ς
     πυγμήν
15 Βασιλείδης Ἡράκωντος Ἀλ̣α̣βανδεύς
     παγκράτιον
Μέν[ανδ]ρος Μενίππου Ἀχαιὸς ἀπ’ Ἄργους
     ἄνδρας δόλιχον
Βίων Φιλώτου Ζμυρναῖος
20      στάδιον
Ποσειδώνιος Πολεμάρχου Σιδώνιος
     δ[ί]αυλον
Πρωτέας Πρωτομένου Ἀλαβανδεύς
     ἵππιον
25 Βίων Φιλώτου Ζμυρναῖος
     πένταθλον
Νικόμαχος Λεωνίδου Ἀχαιὸς ἀπὸ Μεσσήνη<ς>
     πάλην
Νίκων Φιλίσκου Ἐρυθραῖος
30      πυγμήν
Πολυδεύκης Νεοπτολέμου Ἀντιοχεὺς ἀπὸ Δάφ
     παγκράτιον
Καλλίας Σωσικράτου Ἀθηναῖος
     ὁπλίτην
35 Πολύκλειτος Πίθωνος Ἀλεξανδρεύς
     ἀποβάτης
Καλλίας Θρασίππου Αἰγεῖδος φυλῆς
     ἡνίοχος ἐγβιβάζων
Εὐρυκλείδης Μικίωνος Ἐρεχθεῖδος φυλῆς
40      ἅρματι δίαυλον
[βα]σιλεὺς Πτολεμαῖος βασιλέως Πτολεμαίου
[Πτολ]εμαιίδος φυλῆς
     ἅρματι ἀκάμπιον
[Μικίων Εὐρ]υκλείδου Ἐρεχθεῖδος φυλῆς νεώτε
45           κέλητι πωλικῶι
— — —  — ρίστου Καρπασεώτης ἀπὸ Κύπρου
     συνωρίδι πωλικεῖ
[— — — Μνασι]άδα Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας
     [ἅ]ρματι πωλικῶι
50 [Ζευξὼ Πολυκρ]άτου Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας
     [κέ]λητι τελείωι
— — —  — — άδου Ἀλεξανδρῖτις
     [συνω]ρίδι τελείαι
— — —  — — — Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας
55      [ἄρματι] τελείωι
— — — Πτ[ο]λεμαίου Μακεδών
56a         vacat spatium vs.2-3
col. II.56b      [ἄνδρας —]
57 Καλλ —  — — —  — — —
     [πένταθλον]
Νικόμαχος [Λεωνίδου Ἀχαιὸς ἀπὸ Μεσσήνης]
60      πάλ[ην]
Νικόλοχος Ἀρι — —  — — —
     πυγμή[ν]
Πάνθους Δ[ι]ονυσ —  — — —
     παγκ[ράτιον]
65 Καλλίας Σωσ[ικράτου Ἀθηναῖος]
     ὁπ[λίτην]
Ξάνθος Ξάνθ[ου — — —]
     ἡν[ίοχος ἐγβιβάζων]
Μνησίθεος Ἐ[χεδήμου Πανδιονίδος φυλῆς]
70      [ἀποβάτης]
Ἀντίοχος — — —  — — —
71a      — — —
72 Ἄρκετος Ἐχ[εδήμου Πανδιονίδος φυλῆς]
     ἀκά[μπιον]
Μνησίθεος Ἐχε[δήμου Πανδιονίδος φυλῆς]
75      ἅρματ[ι — — —]
Μικίων Εὐρυκλ[είδου Ἐρεχθεῖδος φυλῆς]
     ἵππωι τ[ελείωι]
Διοκλῆς Χαρίνο[υ Οἰνεῖδος φυλῆς]
     ἵππωι — — —
80 Καλλιφῶν Καλ —  — — —
     ἀκάμ[πιον]
Ἀγαθοκλῆς Ἐδ̣ — —  — — —
ἐν τῶι ἱπποδρόμ[ωι — — — —]
Ἄτταλος βασιλέ[ως Ἀττάλου]
85      ἅρμ[ατι — — —]
βασιλεὺς Εὐμ[ένης βασιλέως Ἀττάλου]
     ἅρμ[ατι — — —]
Φιλέται[ρ]ος βα[σιλέως Ἀττάλου]
     ἅρμ[ατι — — —]
90 Ἀθήναιος βασι[λέως Ἀττάλου]
90a      ἵππ[ωι — — —
91 Σωγένης ΑΓ— —  — — —
91a      — — —
92 Ἑρμιόνη Π[ολυκράτου Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας]
92a      — — —
93 [ν]ησι —  — — —  — — —
93a      — — —
94 Ἑρ[μιόνη Πολυκράτου Ἀργεία ἀπ’ Ἀχαιίας]
94a      — — —
95 Χαρ — —  — — —  — — —
95a      — — —
96 Πολυκρ[άτης Μνασιάδα Ἀργεῖος ἀπ’ Ἀχαιίας]
96a      — — —
97 Πολυκ[ράτης Μνασιάδα Ἀργεῖος ἀπ’ Ἀχαιίας]
            vacat
Search Help