[ ] Att. — 194/3
See also:
col. I.1 — — —  — — —  — — ίδος φυ]λῆς
1a     — — —
— — —  — — —
    — — —
— — —  — — —
    — — —
— — —  — — —
3 — — Σ․․․#⁷Λ․․6․․․τ̣ου Β̣οιώτιος
     [πά]λην
5 [— — —  — — τ]ου Συ․․ανό[ς]
     πυγ[μ]ήν
— — — ς Ἡρογ̣ε[ίτο]νος Ζμυρνα[ῖ]ος
col. II.8       [ἅρματι πωλικῶι]
[Ζ]ευξὼ Πολυκράτου[ς Ἀργεία]
10       κέλητι [τε]λ[είωι]
Νουμήνιος Ἀπολλοδ[ώ]ρο[υ — — —]
      συνωρίδι τελ[είαι]
Εὐκράτεια Πολυκράτους [Ἀργεία]
      ἅρματι τελ[είωι]
15 [Ἑρμιό]νη [Πολυ]κράτους [Ἀργεία]
        ΟΥΤΙΝΟΒ
16a         undecim versus interciderunt
17 [Θ]ε[όδω]ρος? Ἐπ[α]μείνο[ν]ος Ἀθηναῖος
      πένταθλον
[Δημή]τριος Διομν[ή]σ[του Βο]ιώτιο[ς]
20 — —ΤΟΣΩΤΙΚΟΣ Εὐημερίου — — —
      παῖδας δόλιχον
[Ἀ]λκαῖος Λευκίππου Ἁλικαρνασσεύς
      στάδιον
[Ἀλ]κέμαχος Χάροπος Ἠπειρώτης
25       δίαυλον
[Ἀλ]κ[α]ῖος Λευκίππου Ἀλικαρνασ[σεύς]
      πάλην
— — —ς Ἡγησιάνακτος Κολοφώνιος
      πυγμήν
30 [Ἀρισ]ταῖος Σωπόλιδος Ζμυρναῖος
      παγκράτιον
— μ — — Ἀνα[ξ]ικλέους Κῶιος
      [ἀ]γενείους στάδιον
— — τος Λυσίου Ἠπειρώτης ἀπὸ Χα[ονίας]?
35       πάλην
— — — Νίκωνος Ἐφέσιος
      πυγμήν
[Ἐπιθέρσ]η[ς] Μητροδώρου Ἐρυθραῖος
      παγκράτιον
40 — ιππος Εὐξένου Ἀθηναῖος
      ἄνδρας δόλιχον
[— — ν]ιος Διογένου Χρυσαορεὺς ἀ[πὸ — — —]
      στάδιον
Ἀντ<ίγ>ονος Ἀρτεμιδώρου Σάμιος
45       δίαυλον
Μητρόδωρος Κλαριέως Κολοφώνιος
      πάλην
Πολυκράτης Ἡγήτορος Τενέδιος
      πυγμήν
50 Ἐπίνικος Θάλωνος Πτολεμαιεὺς ἀπὸ — — —
      παγκράτιον
Τασκομένης Τασκομένου Μάγνης ἀπὸ — — —
      ὁπλίτην
— — ων Παιωνίου Χρυσαορεὺς ἀπ’ Ἀντιο[χείας]
55       κέλητι τελείωι
Ἀρίστων Νίκωνος Καρπασεώτης ἀ[πὸ Κύπρου]
      συνωρίδι τελείαι
Πυθίλας Ὀρθαγόρου Ἀθηναῖος
      ἅρματι πωλικῶι
60 Ζευξὼ Ἀρίστωνος Κυρηναία
      ἅρματι τελείωι
Πολυκράτης Μνασιάδου Ἀργεῖος
      — — — —
Search Help
Contact Us