[ ] Att. — c. 200 p.
1               ἀ[γωνοθέται]
[Ἀν]τινοείων ἐ[ν ἄστει · Σάτυρος Τρύφωνος Ὑβάδης]
[Ἀν]τινοε[ί]ων [ἐν Ἐλευσῖνι · Θεόφιλος Τρύφωνος Ὑβάδης]
[Ἁδ]ριανείων · [Ἐπιγένης καὶ Ἀλέξανδρος Μαραθώνιοι]
5 [Φι]λαδελφείων · [Ἀπολλώνιος Θεοφίλου Ὑβάδης]
[Σε]βηρ[ε]ίων · Αἴ[λιος Ἀρτέμων Σημαχίδης]
[Ἀν]τ[ω]νείων · μ [Ἰ]ο[ύλ Ἀσκληπιάδης Θορίκιος]
[Κ]ομμοδείων · Ἄνν[ιος Σφάλλων Παλληνεύς]
[Ἀ]θηναίων · Τύλλ[ιος Μητρόδωρος Μαραθώνιος]
10 [Ἐ]πινικίων · Αἴλι[ος Ζήνων Βερενικίδης]
[Θ]ησείων · ὁ κο[σμητής]
[Ἀ]μφιαράων · v Κ[λ Ἄπερ Μαραθώνιος]
[Γ]ερμανικείων · Λ [Πουστούμιος Μαραθώνιος]
[τ]οῦ περί ἀλκῆς · [Οὐάριος Ἐλευσείνιος Φλυεύς]
15    ἀντικοσμήτ̣[ης · Ἐλευσείνιος Κίττου Αἰθαλίδης]
                     vac.
Search Help