[ ] Att. — c. 166/7
See also:
face A front {²sinistra periit ea tituli pars, quae nomina archontis et cosmetae}²
{²catalogumque epheborum tribuum I-X continebat.}²
col. I         [Αἰαντίδος]
1 [․․5․․]ρων Παράλο[υ]       Μαραθώνιος
[Κ]λαύδιος Θεμιστοκλῆς       Μαραθώνιος
[Πρ]οσδόκιμος ὁ καὶ Ν̣η̣λεὺς   Μαραθώνιος
[Π]ομπώνιος Ἔρως            Μαραθώνιος
5 [Νι]κόστρατος Νικοστράτου    Μαραθώνιος
Ἄκαστος Νικοστράτου         Μαρ[αθ]ώνιος
Ἄνθος Νικίου                Φα[ληρ]εύς
Ἀθηνόδωρος Τυχι<κ>οῦ        Μα[ρα]θώνιος
Ἀθηνίω[ν] Ἀπολλωνίου       Μαραθώνιος
10 [․․․7․․․] Ἱπποθάλους          Μ[α]ραθώνιος
[․․․8․․․․ Ἱ]πποθάλους       Μ[αραθ][νιος]
[․․5․․ Διο]νυσίου           [ — — —]
[— — —  — — —]                 [— — —]
[— — —  — — —]                 [— — —]
15      [Ἀντιοχίδος]
[— — —  — — —]                 [— — —]
[— — —  — — —]                [ — — —]
[— — —  — — —]                [Παλ]ληνεύς
Βακχύλο[ς — — —]            Ἐργαδεύς
20 Ἐπάγαθος Ν[ε]οκύδο[υ]ς      Παλληνεύς
Βειθυνικὸς Ὑμεναίου        Ἐργαδεύς
[Ἵ]ερος Ἀντέρωτος         Ἀναφλύστιος
               Ἀτταλίδος
[Κ]λαύδιος Φίλητος          Ἀθμονεύς
25 Ἡρακλείδης Μενελάου        [Σο]υνιεύς
Εἰσίδοτος Εἰσιδότου          Κορυδαλλεύς
Ἐλπίνικος Ἐπικτήτου       Ἀθμονεύς
Ἐπίγονος Λυσιμάχου          Σουνιεύς
        vacat
30          γυμνασίαρχοι
Εἰρηναῖος Ἀριστο[β]ούλο[υ]  Κυδαθηναιεύς
Εἰρηναῖος Μ[— — —]           [Ἐρχ]ιεύς
[Ἀπ]ελλῆς Ζ[ωπ]ύρου        Ἐρχιεύς
Μέμμιος Καλλίμαχος           Λαμπτρεύς
35 Ἐάριος Αἰμιλιανὸς           Γαργήττιος
Εὔφημος Ἀσκληπιάδου         Παλληνεύς
Φλάβιος Εἰσίδωρος            Φλυεύς
Φλάβιος Καλλιγονιανὸς        Κυδαθηναιεύς
Ἰούλιος Θεόδοτος            Μελιτεύς
40 Εὔφημος Εὐκάρπου             Βερενικίδης
Σέντιος Ἄτταλος             Γαργήττιος
Μέμμιος Φείδιμος             Λαμπτρεύς
      ἀγωνοθέται
Ἀντινοείων τῶν ἐν ἄστει· ὁ ἱερεὺς τοῦ
45 Ἀντινόου Εἰρηναῖος Κυδαθηναιεύς.
Ἀντινοείων τῶν ἐν Ἐλευσῖνι·
Κλαύδιος Φίλητος Ἀθμονεύς.
Ἁδριανείων· Λεύκιος Κυδαθηναιεύς.
Γερμανικείων· Εὔφημος Βερενικίδης.
50    τα[ξ]ία[ρ]χοι τοῦ περὶ ἀλκῆς
Λεύκιος [Κ]υδαθη[να]ιεὺς καὶ Ἡρακῶν ․․․․σιο[ς].
οἱ τὸν ἐπ[ὶ Κλαυδ]ίωι Ἡρώδῃ πρῶτον [ἀ]χθέντα
ἐν Ἐλευσῖν[ι ἀ]γῶ[ν]α τοὺς παρευτάκ[τ]ο[υ]ς νι-
κήσαντες· [π]άλ[η]ν Εἰρηναῖος Φα[λη]ρεύς,
55 παγκράτιον Ζωίλος Φαλη[ρε]ύς.
   ἐπέγγραφοι
Ἐπαφρόδιτος Ἐπαφροδίτ[ου]
Εὐτύχης      Ἐπαφροδίτ[ου]
Ὄλυμπος      Κρα[τ][ρου]
col. II.66-67 {²iuxta vs. 66-67 magna littera}²
 Β
66 Κράτερος        Γλ[— —]
Διομήδης       Ἀνεγ[κ]λήτο[υ]
Κορνήλιος      Ἐπιτυγχάνων
Ἀβάσκαντος    Ἡρακῶντος
70 Ἐπέραστος      Ζωσίμου
Ἀγαθήμερος     Ζωσίμου
Ἀσκληπιάδης   Ἀντιγ[— —]
Ἀνδρεά[δ]ας    [— — —]
Φλάβιος            [— — —]
75 [— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
80 [— — — ]          [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
Π̣[— — ]            [— — —]
85 Ζωίλος             [— — —]
Σωσίβιος       Ἐπαφροδί[του]
Ζώσιμος         Διονυσίου
Εὐτύχων         Εἰρηναίου
Ἀφροδείσιος   Ἀλεξάνδρου
90 Ὀνησιφόρο[ς   Ἀλ]ε[ξ]άν[δ]ρου
Σάγαρις         ․․․ν[ί]κ[ου]
Εἰσίδοτ[ος      — — —]
Σακέρδ[ως       — — —]
Θεόδωρ[ος       — — —]
95 [— — —]           [— — —]
[— — —]           [․․]ος
[— — —]           [— — —]
[— — —]           [— — —]
[— — —          Διαδ]ουμενοῦ
100 [— — —          ․․6․․․]οδώρου
[— — —           ․․․8․․․․]ου
[․․․8․․․․]ος      [— — —]
[․․․7․․․]ος       [․․․․]ων
[․․6․․․]ονος      Ε[ὐκ]άρπου
105 [․․․․]ω[ρ]ος      Π[ο]λυκτήτου
[․․6․․․]ος        Πρώτου
Ἀλεξι[— —]      Εὐτυχίδου
Ζωτικὸς        Ἀμεθύστου
[․․․]ως           Ζωσίμου
110 [ρ]μείας     Ἀγαθοκλέους
Ζώσιμος        Ἀπολλωνίου
[— — — ]          Μαρκιανοῦ
[— — —]           [․․]νοδώρου
[․․․]ιππο[ς]       [․․․]μου
115 [— — —]           [Ξ]ύστου
[— — —]           [Κ]τήτου
[— — —]           [Ε]ὐτυχίδου
[— — —]           [․․․]χίου
[— — —]           [Ζ]ωσίμου
120 [— — —]           Θεοδότου
[— — —]           Φιλοναύτου
[․․5․․]λος        Εὐτύχου
col. I.60 [σωφρον]ισ[τ]αί
      ///ν̣[ί]ου Σφήττιος, Εὔο[δ]ος Εὐ[όδ]ο[υ ․․5․․]#⁷#⁷Λ#⁷
      [․․6․․․]εύς [․․․․․․c.16․․․․․․]Μ#⁷#⁷Λ#⁷#⁷
      ΕΓ[․․․․c.13․․․․․] Σωσιγέν[ης Πρ]ωτο[β]ο[ύλου?]
                       [ἡ]γεμών· [Κλαύ]διο[ς — — —]
65                   [ὑ]ποπαι[δ]οτ[ρίβης — — —]
                     {²vacat, ut videtur}²
col. II.123     παιδοτρίβης·
Ἀβάσκαντος Εὐμόλπου Κηφισιεύς
125 ὑπ[ο]γραμματεύς· Ἡρακλέων Τιμοκράτους Θορί[κιος]
ὁπλομ[ά]χος· Κλαύδιος Κλεῖ<τ>ος? Πτελεάσιος
[ἐπὶ] Διογενείο[υ]· Εὔπορος Αὐφιδιάτου Μελιτεύς
[— — —  — — —]όπολις Τειμο[— — —]
[— — —]
face B back.1 [Ἐπαφ]ρόδειτος Ἀρτε Ͻ
Ζοίλος Ͻ
Search Help