[ ] Att. — 190-200 — IG II² 1806a Add. (pt. 2.2 p. 814)
See also:
face A [ἐπὶ ἄρχοντος — — — οἱ πρυτάνεις τῆς]
[Λεωντίδος φυλῆς τειμήσαντες ἑαυτοὺς καὶ]
[τοὺς ἀισείτους ἀνέγραψαν]·
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]ς
[— — — — — — — — — — — — — —] Αἰθαλίδαι
5 [— — — — — — — — — — — — —] Πλάτων Ͻ
[— — — — — — — — — — — — — —] Πήληκες
․․․․φ̣[․]εύς· Κλ Φιλοκλῆς·   Νουμήνιος Παραμόνου
                    ἀίσειτοι
Ἱεροφάντης        Ἱεροκῆρυξ·        Δᾳδοῦχος
10 κῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου Κ[τή]σιππος
γραμματεὺς βουλῆς καὶ δήμου Ἑρέννιος ․․․ΣΕ
περὶ τὸ βῆμα Φλ Ἀγάθων· ἀντιγραφεὺς Τ Ἰοφ[ῶ]ν
ἱερα[ύλ]ης Ἑρ[μό]δ̣ω̣ρ̣ος v ἐπὶ Σ[κ]ιάδος Πρωτίων
                    vacat
face B     cr
1 θήκη Μενοι[․2-3․ ?δε]-
κανοῦ.
Search Help
Contact Us