[ ] Att. — 447/6 a.
frg. d.1 [ἔδοξεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· ․․․c.9․․․ ἐπρυτά]-
[νευε, ․․c.8․․․]ος̣ [ἐγραμμάτευε, ․․c.7․․ ἐπεστάτε, ․c.2․]
[․․․․] εἶπ̣ε· Κ̣[ο]λ[ο]φ̣ο[ν — — — — — — — — — — — — — —]
[․․c.7․․]σ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 [․․․․]ες Ἀ̣θ̣ενα̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․]ΕΟΝΤ[․․] αὐτο — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․2-3․]αι δὲ ταῦτα̣ π — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․][χ]ς ἄλλες [π]όλ̣ε̣[ος — — — — — — — — — — — — — —]
[․ Κ]ολο̣φο͂να ο[ἱ] π̣ο — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 [․2-3․] κα̣τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                       lacuna
frg. a.11 [․․․․․․15․․․․․․․]α̣ι̣ Τ̣ρ̣ι̣οπίο ε — — — — — — — — — — — — —
[․․․8․․․․ ψέφ]ισμα γένεται, ὁς — — — — — — — — — — — —
[․․5․․ ἐν τούτ]οι το͂ι χρόνοι δὲ Λ̣ — — — — — — — — — — —
[․․․․9․․․․ Κο]<λ>οφονίον καὶ το͂[ν — — — — — — — — — τε͂]-
15 [ς Ἀθενᾶς τε͂ς] Ἀθενο͂ν μεδεόσ[ες — — — — — — — — — — —]
[․․․․10․․․․]α δ’ ἐκένο το͂ι ἐ — — — — — — — — — — — — —
[․․․․10․․․․] Κολοφονίον π — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․11․․․․․] δ̣ὲ γένεται ἐπ — — — — — — — — — — — — — —
[․․5․․ Ἀθεν]αῖο̣ι ἐὰμ μέ τις αὐ[το — — — — — — — — — —]
20 [․․․8․․․․]· οἱ δ’ αἱρεθέντες πέ[ντε οἰκισταὶ οἱ ἐς Κο]-
[λοφο͂να τ]ά τ’ ἐψεφισμένα φρα̣[ζόντον τε͂σι πόλεσι κα]-
[ὶ ἐπιμελ]εθέντον, ὅπος ἂν — — — — — — — — — — — — — —
[οἱ οἰκέτ]ορες μετὰ το͂ δέ[μο το͂ — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․] ἱερο͂ν το͂ν παρ’ α[υτοῖς· το͂ν δὲ αἱρεθέντον λα]-
25 [μβανέτο] ἕκαστος τε͂ς ἑμ[έρας ἑκάστες ἐς ἐφόδια δρ]-
[αχμέν· τὸ] δὲ ἀργύριον ὀφε[λόντον Κολοφόνιοι καὶ Λ]-
[εβέδιο]ι καὶ Διοσιρῖται κ — — — — — — — — — — — — — —
[․․6․․․ Κ]ολοφονίον μ — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․ γέν]ε̣ται ὅ [τ]ι ἂν δί[καιον — — — — — — — — — —]
30 [․․6․․․]μ[․]ε[․] ἑκαστο̣ — — — — — — — — — — — — — — —
[․․6․․․] ὅταν δὲ γέ[νεται? — — — — — — — — — — — — —]
[․․․ τὰ ὀ]νόματα? — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․ το]ῖς δὲ Κ[ολοφονίοις? — — — — — — — — — — — —]
[․․․8․․․․]οι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
35                           lacuna
frg. bc.35 [․․6․․․]ο̣ι̣ν̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[Κολοφ]ο͂νι αρ̣ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․]νασλ̣ε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[τὸ] δὲ ψέφισμ[α τόδε καὶ τὸν ὅρκον ἀναγραψάτο ὁ γραμ]-
[μα]τεὺς ὁ τε͂ς β[ολε͂ς ἐστέλει λιθίνει ἐμ πόλει τέλεσ]-
40 [ι τ]οῖς Κολοφο[νίον· Κολοφο͂νι δὲ ταῦτα καὶ τὸν ὅρκ]-
[ον] ἀναγράψαν[τες ἐστέλει λιθίνει οἱ ἐς Κολοφο͂να]
οἰκισταὶ κατα[θέντον ἐν τόποι ὅτοι τάττει Κολοφ]-
ονίον ὁ νόμος· [Κολοφονίος δ’ ὀμόσαι· δράσο καὶ ἐ]-
ρο͂ καὶ βολεύσο [ὅ τι ἂν δύνομαι καλὸν καὶ ἀγαθὸν πε]-
45 ρὶ τὸν δε͂μον τ[ὸν Ἀθεναίον καὶ περὶ τὲν ἀποικί]-
[α]ν καὶ οὐκ ἀποστ̣[έσομαι το͂ δέμο το͂ Ἀθεναίον οὔτε]
[λ]όγοι οὔτ’ ἔργ[οι οὔτ’ αὐτὸς ἐγὸ οὔτ’ ἄλλοι πείσομαι]
[κ]αὶ φιλέσο τὸ[ν δε͂μον τὸν Ἀθεναίον καὶ οὐκ αὐτομο]-
[λ]έσο καὶ δεμο[κρατίαν οὐ καταλύσο Κολοφο͂νι οὔτ’ α]-
50 ὐ̣τὸς ἐγὸ οὔτ’ ἄ[λλοι πείσομαι οὔτ’ ἐς ἄλλεν ἀφιστά]-
μενος πόλιν ο[ὔτ’ αὐτόθι στασιάζον, κατὰ δὲ τὸν ὅρκ]-
ον ἀλεθε͂ [τ]αῦτ[α ἐμπεδόσο ἀδόλος καὶ ἀβλαβο͂ς νὲ τὸν]
[Δ]ία καὶ τὸν Ἀπό[λλο καὶ τὲν Δέμετρα, καὶ εἰ μὲν ταῦτ]-
[α] παραβ<α>ίνοιμ[ι ἐξόλες εἴεν καὶ αὐτὸς ἐγὸ καὶ τὸ γ]-
55 [έ]νος τὸ ἐμὸν [ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον, εὐορκο͂ντι δὲ εἴε]
μοι πο[λ]λὰ καὶ [ἀγαθά — — — — — — — — — — — — — — —]
[vacat?]
Search Help