[ ] Att. — med. s. II p.
1 [ἡ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον καὶ — — — — — Σε]βαστόν, [νέον Διόνυσον],
[— — — — — — — — — — — τεχνειτῶν ἱερονει]κῶν στεφανειτῶ[ν — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν ταῖς μεγάλαις ἑ[ορταῖς — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ων ἐθέμεθα καὶ τὴν ε — — — — — — —
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — ἀπ]οκρε[ι]νόμεθα μεμνη[μένοι? — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — μεν καὶ τοὺς παρόντας — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — ἀκρι]βέστατα μαθεῖν ἦν ἐπὶ — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀν]τώνιος Οὐρβανὸς ὁ̣ ὑ̣[πατικός — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ηθεν καὶ τῶν ἄλλων — — — — — —
10 [— — — — — — — — — — — — — — — — εὐσε]β̣ῆ καὶ δικαίαν ἐπαιν — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — Ἀ]θηναίων πάντων — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — ἱερ]εὺς Μελπομένο[υ — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — ο]ὖν, ἃ δεῖ τοῖς Ἀττικοῖς — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — ους κατὰ δύ[ναμ]ιν — — — — — — —
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]ξαίρεσιν ποιο[υμ]εν[οι — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — μενα ὅθεν οὐ — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — ἔστιν γὰρ ἀκο̣ — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — τη]ρήσαντα ἡμ[ῖν το]ὺς μέλλοντα[ς — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — τοὺς] πρότερον συνοδείτας ἡμετ[έρους γενομένους]
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — των περὶ τούτου, καὶ νῦν δὲ — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — δέσποτα. vacat
[Αὐτοκράτωρ — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆι] συνόδ[ωι τῶν περὶ]
[τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν χαίρειν — — — — — —] π․․․ σ[υ]ναινεῖτε καὶ ὑμεῖς τοῖς
— — — — — — — — — — — — — — — — τοὺ[ς] Ἁδριάνεια νικήσαντας καὶ ΑΟΙ
25 [— — — — — — — — — ἐκ τῆς συνόδου τῆς] περιπολιστικῆς, μετέχειν ἔστω κ[αθὼς]
— — — — — — — — — — — — — — — — ἔστιν καὶ ὑμῖν πά[ντ]α ὑπ’ ἐμοῦ σ-
— — —
Search Help
Contact Us