[ ] Att. — stoich. 40 — fin. s. III a.
col. I in corona:
1 οἱ θιασῶται
Ἀγάθωνα
καὶ τὴγ γυναῖκα
αὐτοῦ Ζεύξιον
col. II in corona:
1 οἱ θιασῶται
Ἀγάθωνα
καὶ τὴγ γυναῖκα
αὐτοῦ Ζεύξιον
5 ἐπὶ Λυσιθείδου ἄρχοντος μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος· Σ-
ωκλῆς εἶπεν· ἐπειδὴ Ἀγάθων Ἀγαθοκλέους καὶ Ζεύξ-
ιον ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡ ἱέρεια [κα]τ[α]σταθέντες ὑπὸ το[ῦ κ]-
οινοῦ καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐπεμελήθησαν [τῆς] ἱε[ρ]-
ει[ωσ]ύνης καὶ τοῦ ἱεροῦ, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῶν ὀ-
10 ργεώνων ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων, ἀπέφηναν [δὲ τῶι]
κοινῶι καὶ τὰ ἀναθήματα τὰ ἐφ’ αὑτῶν ἀνατεθέντ[α ὀ]-
ρθῶς καὶ δικαίως, ἀπέδωκα̣ν [δ]ὲ κα[ὶ τ]ὴν π[ρόσοδο]ν [τὴ]-
[ν γ]ε[ν]ομένην ἐφ’ αὑτῶν [δικ]αίως· ἀγαθῆι τύχηι [δεδόχ]-
θαι το[ῖς] ὀργεῶσιν, ἐ[παι]ν[έσαι Ἀγά]θω[να Φλυ][α καὶ τ]-
15 [ὴ]ν γυναῖκα αὐτοῦ Ζε[ύξιον τ]ὴν ἱέρειαν καὶ στεφ[αν]-
[ῶσαι] χρυσῶι στεφάνωι ἑκάτερον αὐτῶν ἀρετῆς ἕνεκεν κ[αὶ δ]-
[ικ]α[ι]οσύνης ἣν ἔχοντες διατελοῦσιν περί τε τὴν [θ]-
εὸν καὶ περὶ τὸ κοινὸν τῶν ὀργεώνων, ἵνα εἰδῶ[σιν π]-
[ά]ντες ὅτι χάριτας ἀποδιδόασι οἱ ὀργεῶνες τοῖς [ε]-
20 [ἰς αὐ]τοὺς φιλοτιμουμένοις. ἀναγρ[άψαι δ]ὲ τ[όδ]ε [τὸ]
[ψήφισμα] εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν τῶι [ἱ]ερ-
[ῶι], τ[ῆς δ][ἀνα]γραφῆς ἐπιμεληθῆναι τὸν ταμίαν κ[αὶ]
το[ὺς ἐπιμ]ε[λη]τάς, μ[ε]ρί[σ]αι [δ]ὲ τὸν ταμίαν ἀπὸ τ[οῦ κο]-
[ι]νοῦ ε[ἰς τὴν ἀνα]γραφὴν τῆς στήλης δρ[αχ]μὰ[ς —]
24a         in corona:
col. I.25 οἱ θιασῶται
Ἀγάθωνα
καὶ τὴγ γυναῖκα
αὐτοῦ Ζεύξιον
col. II.24a in corona:
25 οἱ θιασῶται
Ἀγάθωνα
καὶ τὴγ γυναῖκα
αὐτοῦ Ζεύξιον.
Search Help