List of Temenitai.  Large block of light gray marble.
[ ] Ionia — Miletos — Değirmentepe — 43/2 or 41/0 BC? — MDAI(I) 30 (1980) 226, b — SEG 30.1340
See also:
1        ἐπὶ στεφανηφόρου Ἀντιόχου, χρυσονομοῦντος
Σιλανοῦ, γραμματεύοντος Ἀρτέμωνος τοῦ Ἀλεξάνδρου
Ἀντιοχέως συνή{ι}χθησαν {²⁶συνήχθησαν}²⁶ Τεμενεῖται οἵδε·
Σιλανὸς   Σφαίρου,  Ἀρτέμων  Ἀλεξάνδρου,
5 Ἐπίνικος   Ἀπολοδώρου {²⁶Ἀπολλοδώρου}²⁶, Ἡρακλέων  Ἡρακλέωνος,
Ἀπολλώνιος  Δημητρίου,  Σίνδης    Νόμου,
Ἀπολλόδωρος   Ἀπολλοδώρου,    Μηνόκριτος Διονυσίου,
Ζώπυρος    Σατύρου,   Ἡρακλείδης     Νόμου,
Ἀρίστων   Θέωνος,    Νόμος   Ἡρακλείδου,
10 Δαμᾶς    Ἐπινίκου,   Ἀπολλώνιος Ἀπολλωνίου Ἡρακλεώτη|ς,
Ἐπίκουρος   Νόμου,   Θέανος   Ἱεροκλείους,
Δημήτριος    Διονυτᾶ,   Ἀνδρόνικος Μυονίδου {²⁶Μυωνίδου}²⁶,
 Φιλότιμος   Ἡρακλίτου, Ζμύρνα Αἰσ vacat
Search Help