Agonistic inscription of the herald and comic actor M. Aurelius Philoxenos.  Round marble base, inscribed two times (nos. 110, 130).
[ ] Pamph. — Side (Eski Adalia-Selimiye) — 205-212 AD — Side Kitabeleri (1965) 51, 149
1                                       ἀγαθῆι τύχηι
  Μᾶρκον Αὐρήλιον Φιλόξενον Σιδήτην, κήρυκα
           καὶ κωμῳδόν, ἱερο̣νείκην, παράδοξον,
            ν̣εικήσαντα ἀγῶνας τοὺς [ὑπογεγρ]α̣μ̣μένους·
5 [ἐ]ν̣ τ̣ῇ λαμπροτάτῃ καὶ ἐνδόξῳ πατρ[ίδι τὸν] Μυστικὸν
[․․]τάκις, ∙ καὶ Ἰσοκαπιτώλιον ἐν Ἑρμου[πόλει], Σεβά-
[σ]μια ἐν Δαμασκῷ, ∙ Ἁδ[ριά]νεια ἐν Ἀντιοχε[ί]ᾳ τῇ π[ρὸς] Δά-
  φνην ∙ καὶ τὸν Εὐκράτους, ∙ κοινὸν Πόντου ἰσά-
  κτιον ἐν Νεοκαισαρείᾳ, ἱεροὺς οἰκουμενικοὺς
10   εἰσελαστικούς. ∙ καὶ ἐν Κασταβάλοις Σεουήρεια
  Περάσεια δὶς κ[ατὰ τὸ ἑξ]ῆ̣ς, ἀγῶνας ἱεροὺς εἰσε-
  λαστικούς.
  καὶ κοινοὺς ἄ[λλους καὶ ταλαν]τιαίους δεκαπέντε,
  καὶ ἡμιταλα[ντιαίους καὶ χιλιοδ]ραχμιαίους πε.
15 ὁ δὲ ἀνδριὰς [ἐδόθη ὑπὸ Κο]ν̣ιτος Κόνωνος ἆθλον,
                             [ἀγωνοθετο]ῦντος
                          [— — — — Μο]υσαίου.
Search Help
Contact Us