Decree concerning a procession in honor of Ariarathes IV, king of Cappadocia, and his queen, Antiochis.  Stele of gray marble, preserved on the left.
[ ] Kos Isl. — Kos — ca. 180 BC — PdP 27 (1972) 182-185 — SEG 33.675 — M. Segre, Iscr. di Cos (1993) ED 5
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․ΙΡ/[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]ΙΣΙ̣//[— — — — — — — — — — — — τὰν ἐς τὸν θε]-
5 [ὸ]ν εὐσέβεια[ν καὶ] ἐν δυσ[χερεῖ καιρῶι· στεφαναφορεῖν]
μὲν τὸς πολίτας καὶ τὸς πα̣[ροίκος καὶ πάντας τὸς ἐγ Κῶι]
[ἐ]πιδαμεῦντας·   vac.    τὸς δὲ πρ[οστάτας συμπομπεύειν]
[ἐ]κ τοῦ πρυτανείου μετά τε̣ [τοῦ μονάρχου καὶ τῶν ἱεροπο]-
[ι]ῶν καὶ [— — — — — — — — — — — καὶ τῶν νενικακότων]
10 τὸς στεφανίτας [ἀγ]ῶνα[ς] κ[αὶ — — — — — — — καὶ τοῦ γυ]-
μνασ<ι>άρχου καὶ τῶν νέων κα̣[ὶ τῶν παίδων καὶ τᾶν ἀλλᾶν]
συναρχιᾶν· v θυσάντω τᾶι τε [— — — — — — — — — — — —]
[․]αίᾳ καὶ τῶι Διὶ τῶι Μεγίστωι κ̣[αὶ — — — — — — — — καὶ]
Ὁμονοία[ι κα]ὶ Διὶ Β[ο]υλαίωι καὶ [— — — — — — — καὶ Πλ]-
15 [ο]ύτωνι [καὶ θεοῖς π]ᾶσι καὶ πάσα[ις ὑπ]έ̣[ρ τε τᾶς ὁμονοίας]
καὶ σωτ[ηρίας] τοῦ τε δάμου κ̣[αὶ β]ασι̣λ̣[έως Ἀριαράθου καὶ]
τᾶς ὑγ̣ι̣[είας τ]ᾶς βασιλίσσας Ἀντιοχίδ[ος καὶ τῶν τέκνων]
αὐτῶν· v ἐπὶ δὲ ταῖς θυσίαις ἐπευχέσθ[ων πάντα τὰ ἀγαθὰ γί]-
νεσθαι τῶι τε δάμῳ τῶι Κώιων καὶ βασ[ιλεῖ Ἀριαράθηι καὶ]
20 [β]ασιλίσσαι Ἀντιοχίδι καὶ τοῖς τέ̣[κνοις αὐτῶν καὶ τοῖς]
φίλοις καὶ ταῖς δυνάμεσιν, τὰν δ̣[ὲ ὑπάρχουσαν ὁμόνοιαν]
[α]ὐτοῖς διαμένειν εἰς τὸν ἀεὶ χ̣[ρόνον καὶ διατηρεῖσθαι]
[τὰ]ν εὔνοιαν καὶ φιλίαν ἐπΙ̣//[— — — — — — — — — —]
[— — — — — —]αι θυσίαι καὶ [— — — — — — — — — —]
25 [— — — — — — — —]ΑΙΤΑΣ[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help