Letter of Antiochos III honoring the physician Apollophanes.  Stele of gray marble, broken at the bottom.
[ ] Kos Isl. — Kos — Asklepieion — 223-187 BC — PdP 38 (1983) 64, II — SEG 33.673 — É. Samama, Les médecins (2003) 243, 133
See also:
spatium quadratum depressum, in quo corona oleaginea
[βα]σιλεὺς vac. Ἀντίοχος vac. Κώιων [τῆι βουλῆι καὶ τῶι]
[δή]μωι χαίρειν· Ἀπολλοφάνην τ[ὸν ἰατρὸν τοῦ πατρὸς ἡ]-
[μῶν] κ̣αὶ το̣ῦ ἀδελφοῦ γεγενημέ[νον καὶ πολλὰς καὶ μεγά]-
[λας πεπ]ο̣ιημένον ἀποδείξεις ἐ[μπειρίας τῆς κατὰ τὴν]
5 [τέχνην π]αρά τε ἐκείνοις ὄντ[α ἔν τε τιμῆι τῆι πρώτηι]
[καὶ προ]εδρίαι καὶ ἡμεῖν ὑπάρ̣[χοντα φίλον καὶ συγγε]-
[νῆ προσεν]ηνεγμένον τε [μετὰ ἐκτενείας καὶ φιλοστοργί]-
[ας κατά τε] τὸν πρότερο[ν χρόνον καὶ — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ΤΕΟ[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help