Honorific decree for a resident foreigner.  Fragment of white marble, broken on all sides. Stoich. 50-51.
[ ] Attica — Athens — Akropolis — ca. 240 BC? — IG II² 810 w. Add. p. 667
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․14․․․․․․ κα]ὶ ε[ἶναι αὐτῶι — — — — c.23-24 — — — — —]
[․․․․ καὶ] γ̣[ῆ]ς καὶ οἰκία[ς ἔγκτησιν κατὰ τὸν νόμον, καθότι ἐν τῆι]
[αἰ]τ̣ήσει γ[έ]γραπται· τοὺς̣ [δὲ θεσμοθέτας εἰσαγαγεῖν τὴν δοκιμα]-
[σί]αν αὐτῶι ε[ἰ]ς τὸ δικασ̣τ[ήριον, ὅταν πρῶτον οἷόν τ’ εἶ· ἀναγράψαι]
5 [δὲ] τ[ὸ] ψήφισμα τόδε τὸν γρα̣[μματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλ]-
[ηι] λι̣θίνηι καὶ στῆσαι ἐν̣ ἀ̣[κροπόλει· εἰς δὲ τὴν ποίησιν τῆς στή]-
[λη]ς μερίσαι τὸν ταμίαν [τῶν στρατιωτικῶν τὸ ἀνάλωμα].
              vacat 0,385
Search Help
Contact Us