Honorific decrees for Aristomenes.  Two non-joining fragments of a stele of blue marble. Stoich. 20.
[ ] Attica — Athens — Agora — ca. 280 BC — IG II² 691 (b) — Hesperia 8 (1939) 42, 11 (ab) — Agora XVI 157
I.frg. a [— — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․․18․․․․․․․․]Ι̣Α
[․․․8․․․․, ἀγαθεῖ τύ]χ̣ει, δ-
[εδόχθαι τεῖ βουλεῖ]· ἐπαι-
[νέσαι Ἀριστομένην][ρ]ισ-
5 [τ․․5․․ Παιανιέα ἀρ]ε[τ]ῆς
[ἕνεκα καὶ δικαιοσύν]η̣ς, ἣ-
[ν ἔχων διετέλεσεν περὶ] τ̣-
[ὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον]
           lacuna
II.frg. b.9 [․․․․11․․․․․ τοὺς προέδ]-
10 [ους, οἵτινες ἂν λάχωσιν π]-
[ροεδρεύειν εἰς τὴν πρώτ]-
[ην] ἐκκλησ[ίαν χρηματίσα]-
ι περὶ τούτ[ων, γνώμην δὲ ξ]-
υμβάλλεσθα[ι τῆς βουλῆς]
15 εἰς τὸν δῆμον, ὅ[τι δοκεῖ τ]-
εῖ βουλεῖ ἐπα[ι]ν̣[έσαι Ἀρι]-
στομένην Ἀρ[ι]στ[․․5․․․ Πα]-
ιανιέα ἀρετῆς ἕ[νεκα καὶ]
δικαιοσύνης, [ἣ]ν [ἔχων διε]-
20 τέλεσεν περὶ τὴ[ν βουλὴν]
καὶ τὸν δῆμο[ν, κ]α̣[ὶ στεφαν]-
ῶσαι αὐτὸν [χρυσῶι στεφά]-
νωι κατὰ̣ [τὸν νόμον· ὅπως δ’]
ἂν ἐ[φάμιλλον ἦι πᾶσιν το]-
25 ῖς πολί[ταις ἑαυτοὺς παρ]-
έχειν [․․․8․․․․ κατὰ τού]-
ς νόμ[ους ․․․․․13․․․․․․]
ον ν̣[․․․․․․․17․․․․․․․․]
Τ̣[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — —]
Search Help