Proxeny decree for Eukleidas of Rhodes.  Lower part of a stele of gray marble. Non-stoich. c. 39.
[ ] Attica — Athens — Agora — ca. 185 BC — Hesperia 76 (2007) 540-545 — SEG 57.111
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — εἰς τὴν ἐπιοῦ]-
σα̣[ν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ]
ξυμβάλλεσθ̣α̣ι̣ [τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ]
τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι Εὐκλεί̣[δαν Κλεομβρότου Ῥόδιον]
5 καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στ̣εφά̣[νωι εὐνοίας ἕνε]-
κεν καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸ̣ν̣ [Ἀθηναίων]·
εἶναι δὲ αὐτὸν καὶ πρόξενον καὶ εὐεργέτην τοῦ δή̣μ̣[ου]·
δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν αἰτη%⁸⁰-
σαμένωι κατὰ τὸν νόμον· εἶναι δὲ Εὐκλείδαι καὶ εἰς τὸ
10 λοιπὸν̣ διατηροῦντι τὴν αὐτὴν αἵρεσιν εὑρέσθαι καὶ
ἄλλο ἀγ̣αθ̣ὸν παρὰ τοῦ δήμου, ὅτου ἂν δοκεῖ ἄξιος εἶναι· v
ἵνα δὲ καὶ ὑπόμνημα ὑπάρχει τῶν ἐψηφισμένων, ἀνα-
γράψαι τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέα τὸν κατὰ πρυ-
τανεία̣ν εἰς στήλ̣ην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· v
15 εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης
μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμενον
ἀνάλωμα.
                                           vacat 0,081
18                                             ἡ βουλή,
                                           ὁ δῆμος
20                                           Εὐκλείδαν
                                          Κλεομβρότου
                                               Ῥόδιον.
                                            vacat 0,312
Search Help