Honorific decree for ephebes.  Stele of gray and white marble, broken on all sides. Non-stoich. c. 60.
[ ] Attica — Athens — Agora — 176/5-173/2 BC? — Hesperia 30 (1961) 12, 8 — SEG 19.96
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ΙΟ#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — δ]ιατε̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]ΣΑΝΑ[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — c.8 — — καὶ τούτου τὴν ἀνάθεσι]ν ἐν Λ[υκείωι ὑπάρχειν μνημεῖον τῆς φιλοπονί]-
5 [ας καὶ εὐταξίας καὶ ἐπιγράψαι τὰ ὀ]νόματα [αὐτῶν πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου καὶ τοῦ]
[κοσμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλων αὐτ]ῶν· ἐπαινέ[σαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν — — c.9 — —]
[— — c.10 — — εὐνοίας ἕνεκεν καὶ φι]λ̣οτιμίας, ἣ[ν ἔχων διατελεῖ πρός τε τὴν βουλὴν καὶ]
[τὸν δῆμον, ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδ]α̣σκάλους α[ὐτῶν, τόν τε ἀκοντιστὴν Νικόμαχον]
[Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν ὁπολο]μάχον Περσα[ῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν παι]-
10 [δοτρίβην — — — c.13 — — — Φλ]υέα καὶ τὸν τοξό[την — — — — — c.22 — — — — —]
[— c.7 — καὶ τὸν καταπελταφέ]τ̣ην Πεδιέα Νεάνδ[ρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν γραμμα]-
[τέα — — — — c.20 — — — —] Πειραιέα v καὶ στεφανῶ[σαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ]
[στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφισμα τὸγ γραμμ[ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν]
[ἐν στήλει λιθίνει καὶ τὰ ὀνό]μ̣ατα τῶν ἐφήβων κατὰ φυ[λὰς καὶ στῆσαι αὐτὴν ἐν ἀγο]-
15 [ρᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα] εἰς τὴν στήλην καὶ τὴν [ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμί]-
[αν τῶν στρατιωτικῶν].
                                                               vacat 0,055
Search Help
Contact Us