Honorific decrees for the prytaneis of Kekropis.  Two non-joining fragments of a pedimental stele of gray marble. Non-stoich. c. 45.
[ ] Attica — Athens — Agora — 189/8 BC — S. Dow, Hesperia Suppl. 1 (1937) 91, 41 (a) — Hesperia 26 (1957) 63, 17 (ab) — Agora XV 173
See also:
II.1 [ἐπὶ Εὐθυκρίτο]υ ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος ἐνάτης πρυ-
[τανείας, ἧι Κέφ]α̣λ̣ος Κεφάλου ΚυδαντίδηςV ἐγραμμάτευ%⁸⁰-
[εν· Ἀνθεστηριῶν]ος τετράδι μετ’ εἰκάδας· ὀγδόει τῆς πρυ-
[τανείας· βουλὴ ἐμ] βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν
5 [— — — c.15 — — —] Προβαλίσιος καὶ συμπρόεδροι· Ξενοκρά-
[της — — c.14 — —] εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Κεκρο-
[πίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπ]αινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀπο-
[φαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸ]ν̣ ταμίαν, ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Φιλῖνον
[Πιθέα τάς τε θυσίας τεθυκ]έναι πάσας τὰς καθηκούσας ἐν τεῖ
10 [πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλ]ῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ
[καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κ]αλῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύχει,
[δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐπαιν]έσαι τὸν ταμίαν Φιλῖνον Πιθέα καὶ
[τὸν γραμματέα — c.7 — Αἰξω]νέα καὶ στεφανῶσαι̣ [ἑκ]άτερο[ν]
[αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι, ἐπα]ινέσαι δὲ καὶ τὸν ἱερέ[α τοῦ ἐπω]-
15 [νύμου — — — c.16 — — —] καὶ τὸν γραμματέα τῆ[ς βουλῆς]
[καὶ τοῦ δήμου — — c.12 — —]ιέα καὶ τὸν ὑπογραμ[ματέα ․․]
[— — c.12 — — καὶ τὸν κήρυκα τῆς] βουλῆς καὶ [τοῦ δήμου Εὐ]-
[κλῆν Βερενικίδην καὶ τὸν αὐλη]τ̣ὴν Νεοκλῆ[ν Βερενικίδην· ἀνα]-
[γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γρ]α̣μματ[έα τὸν κατὰ πρυτανεί]-
20 [αν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσ]α̣ι ἐν̣ [τῶι πρυτανικῶι — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                                  lacuna
cit. 1.21 [ἡ βουλὴ]
[τὸν ταμί]αν
[Φι]λῖνον
   Πιθέα
cit. 2.25 [ὁ δῆμος]
[τοὺς πρυ]-
[τάνεις]
cit. 3.28     [ἡ βουλὴ]
[τὸν γραμματέα]
30    [— — — —]
   [Αἰξωνέα]
                                               vacat 0,065
I.32 ἐπὶ Εὐθυκρίτου ἄρχο[ντος· Ἐλαφηβολιῶνος δεκάτει ἱσταμένου, μι]-
ᾶι καὶ ε̣ἰκοστεῖ τῆς π[ρυτανείας· ἐκκλησία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέ]-
[δρων ἐπεψή]φ̣ι̣ζ̣ε̣ν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us