Honorific decree for ephebes under the archon Menekrates and their instructors.  Two non-joining fragments of a stele of white marble. Non-stoich. c. 46.
[ ] Attica — Athens — Akropolis, north slope (a), Agora (b) — 218/7 BC — Hesperia 15 (1946) 190, 37
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΚΑ[— — — c.15 — — —]
[— — — — καὶ τὸν γραμματέα — — — — — —]ν Πρα[— — — c.13 — — —]
[— — — — καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶ]ν θαλλο̣[ῦ στεφάνωι· ἀνα]-
[γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ τὰ ὀνόμα]τα αὐτῶν [τὸν γραμμα]-
5 [τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί]νει καὶ στ[ῆσαι ἐν ἀγορᾶι]·
[τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα μερίσαι τ]ὸν ἐπὶ τεῖ δ[ιοικήσει].
                                                                      vacat
cr. 1.7 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
10 [— — — —]
cr. 2 in corona:
7 [ἡ βου]λή,
[ὁ δ]ῆμος
[τοὺ]ς ἐφή̣-
10 [β]ου[ς]
vacat
cr. 3 in corona:
7 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
10 [— — — —]
[— — — —]
11 [οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπὶ Μ]ενεκράτου [ἄρχοντος]·
col. I.12     [ἈντιγονίδοςI]
[— — — — — — — — —]
col. II.12                Ἀκαμαντίδ̣[ο]ςVIII
Φαῖδρος Θυμοχάρου Σφή[ττιος]
Μενεκράτης Ζήνωνος Ἕρ[μειος]
15 Χαρικλῆς Φιλοξένου Σφήτ[τιος]
               ΟἰνεῖδοςIX
               Κεκροπ[ίδο]ςX
[Ἀ]νδρόνικος [— — — — —]
[Ἀρι]στείδ[ης — — — —]
       lacuna
20                [ἹπποθωντίδοςXI]
       lacuna
frg. b.col. II.21 [— — —]Ο#⁷[— — — — —]
[— — —] Κλεα̣[— — — —]
               Αἰαντίδ[οςXII]
               Ἀντιοχίδ[οςXIII]
25 [— —]ηστος Θεομνή[στου — —]
           vacat 0,055
cit. 1.26 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
cit. 2.26 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
cit. 3.26 ἡ βουλ[ή],
ὁ δ[ῆμος]
[— — —]
[— —].
Search Help
Contact Us