Dedication of a statue for L. Memmius, altar-priest of Thorikos.  Large base of white marble, broken at the back; lines 14-16 partially in rasura.
[ ] Attica — Eleusis — 177-180 AD — IG II² 3620
See also:
1                   ἡ πόλις
Λ(ούκιον) ∙ Μέμμιον ἐπὶ βωμῶι Θορίκιον ❦
τ̣ὸν ἀπὸ δᾳδούχων καὶ ἀρχόντων
καὶ στρατηγῶν καὶ ἀγωνοθετῶν,
5 τὸν καὶ αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων ἀρχῶν
καὶ λιτουργιῶν  ἄρξαντα τὴν ἐπώ-
νυμον ἀρχὴν καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τὰ
ὅπλα καὶ ἐπιμελητὴν γυμνασιαρχίας
θεοῦ Ἁδριανοῦ  καὶ ἀγωνοθέτην τρίς,
10 πρεσβευτήν τε πολλάκις περὶ τῶν με-
γίστων ∶ ἐν οἷς καὶ περὶ γερουσίας  μυή-
σαντα παρόντος θεοῦ Ἁδριανοῦ,
μυήσαντα θεὸν Λούκιον Οὐῆρον
<⁶¹Ἀρμενιακὸν Παρθικὸν>⁶¹ καὶ Αὐτοκράτορας
15 Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον Ἀντωνῖνον  <⁶¹καὶ Μ(ᾶρκον) ∙ Αὐρήλιον>⁶¹
<⁶¹Κόμμοδον>⁶¹ Γερμανικοὺς Σαρματικούς,
[λ]ιτουργήσαντα τοῖν Θεοῖν ∙ ἔτεσι νϛ, τὸν
[ἀ]π̣’ ἀρχιερέων  τὸν φιλόπατριν.
Search Help
Contact Us