Choregic dedication.  Two fragments of a base of white marble, preserved on all sides.
[ ] Attica — Eleusis — ca. late 5th c. BC — IG II² 3090 — Syll.³ 1083 — IG I³ 970
1 [Γ]νάθις Τιμοκήδ̣ος, Ἀ̣ναξανδρίδης Τιμαγ̣όρο
             χορηγο͂ντες κωμωιδοῖς ἐνίκων·
                 Ἀριστοφάνης ἐ[δ]ίδασκεν·
                 ἑτέρα νίκη τραγωιδοῖς·
5                    Σοφοκλῆς ἐδίδασκεν.
Search Help
Contact Us