Honorific decree for Gyges, son of Menesthes, of Torone.  Pedimental stele of white marble, broken at the bottom.
[ ] Aeg. Islands — Samos Isl. — Heraion — shortly after 322 BC — MDAI(A) 44 (1919) 15, 6 — SEG 1.361
See also:
1 Γύγεω τοῦ Μενεσθέως
Τορωναίου·
ἔδοξε τῶι δήμωι, Διονύσιος
Λεοντίσκου εἶπεν· ἐπειδὴ
5 ε̣ἰσαγαγὼν ἔχει Γύγης vac.
Μενεσθέως Τορωναῖος vac.
πυρῶν μεδίμνους τρισχιλί-
ους κατὰ τὸν νόμον, δεδό-
χθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι
10 τε αὐτὸν καὶ δεδόσθαι αὐτῶι
πολιτείαν ἐφ’ ἵσηι καὶ ὁμοίηι
καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις καὶ ἐπ[ι]-
κληρῶσαι αὐτὸν ἐπὶ φυλὴν
καὶ χιλιαστὺν καὶ ἑκατο-
15 στὺν καὶ γένος καθότι καὶ
[τ]οὺς ἄλλους πολίτας, vac.
[τὸ δὲ] ψ̣[ή]φ̣ισμα τό[δ]ε ἀναγρά-
[ψαι εἰς στήλην λιθίνη]ν καὶ
[— — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us