Decree of the Eleians honoring Corinthian judges.  Fragment of a stele of bluish gray marble; left edge preserved.
[ ] Korinthia — Korinthos — Kokkinovrysi — after 191 BC — Hesperia 45 (1976) 253-266 — SEG 26.392
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔδοξε τοῖρ συνέδροιρ ἐπαινέ(?)]-
[σαι μὲν τὸν δᾶμον τῶν Κορινθίων καὶ στεφανῶσαι στεφάνωι χρυσέωι ἐπὶ(?)]
[τ]ᾶι καλοκα[γαθίαι καὶ τᾶι εὐνοίαι τᾶι ποτ’ ἀμὲ ἔχων διατελεῖ· (?) ἐπαινέσαι]
δὲ καὶ τοὶρ δικασταὶρ διοι̣κ̣[ήσαντερ πάντα δικαίωρ καὶ φιλοτίμωρ καὶ(?)]
5 ἀξίωρ̣ τᾶρ ἐγχειρισθείσαρ αὐτοῖρ πίστι[ο]ρ̣ [καὶ σπουδᾶρ· ἦμεν δὲ καὶ(?) προξέ]-
νοιρ καὶ εὐεργέταιρ τᾶρ πόλιορ Νικοκλῆ Δια[— — —, τὸν δεῖνα — — — —ίπ]-
πω, Νικάτα[ν ․]ιωνίδα, Πολύξενον Νικάνδ[ρου {²⁷Νικανδ[ρίδα]}²⁷, τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος, τὸν δεῖνα]
Ἀντάν[δρ]ο[υ], Ἀ̣ρχεμαχίδαν Φιλαίθω, Μνασέα[ν τοῦ δεῖνος, τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος]
Τιμοσθένη Ἀγαθανδρίδα, Δικαίαρχον Δαμ[— — —, τὸν δεῖνα — — — — — —]-
10 [․]δα, Ἀρχέμαχον Πειθιδάμω Κ[ορ]ινθίοιρ vv [ὐπάρχην δὲ αὐτοῖρ καὶ ἐκγόνοιρ(?)]
κ̣α̣ὶ̣ πολιτείαν καὶ ἀτέλειαν καὶ ἀσφάλε[ιαν καὶ πολέμω καὶ εἰράναρ καὶ τὰ]
λοιπὰ τίμια ὄσα κ[α]ὶ τοῖρ ἄλλοιρ προξένοιρ κ[αὶ εὐεργέταιρ ὐπάρχει· (?) καλέσαι δὲ]
[αὐ]τ̣οὶρ καὶ ἐπὶ τὰ[ν κοι]νὰν ἐστίαν τοὶρ ἄρχο[ντερ· δόμεν δὲ αὐτοῖρ καὶ ξένια(?)]·
[τὰν δὲ ἐπιμέλειαν ποήασσαι(?)] Λάδρομον τὸν ἐπιμε[λητὰν ὄπωρ τὸ ψάφισμα τόδε(?)]
15 [γραφὲν ἐγ χάλκωμα ἀνατεθᾶι(?) ἐν τ]ὸ ἱερὸν <ἴ>ν̣α ἐ<ν> πάντα τ[ὸν χρόνον διαμένηι(?) — — —].
Search Help