[ ] Att. — non-stoich. — c. 325/4
1 Φιλαῖ̣ος Χρέμητος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ
λαχόντες ἱεροποιοὶ εἰς τὸ τῆς Ἥβη-
ς ἱερὸν δικαίως καὶ φιλοτίμως ἐπ-
εμ̣ελήθησαν τῆς θυσίας τῆι Ἥβηι κ-
5 αὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς ἔδει αὐτοὺς θ-
σαι καὶ λόγον καὶ εὐθύνας δεδώκα-
σ̣ιν, στεφανῶσαι αὐτῶν ἕκαστον θα-
λλοῦ στεφνωιντίχαρ[μ]ον Ναύσω-
[ν]ος καὶ Νέαρχον Χαιριγένους,
10 Θεόδοτον Ασχρωνος, Ἀριστοκλέα
Κ̣αλλιφῶντος δικαιοσνης ἕνεκα κ-
αὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τοὺς δημότα-
ς. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐσ-
τήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι εἰς τὸ ἱε-
15 ρὸν τῆς Ἥβης τν δήμαρχον τὸν μετ-
ὰ Νέαι〚η〛χμον {²⁶Νέαιχμον}²⁶ ἄρχοντα.  vacat
ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς σωφρονιστὰς
καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι
ἕκαστον αὐτῶν Κίμονα, Μεγά%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰-
20 ληξιν(?), Πυθόδωρον Πυθέου καὶ τὸν
κήρυκα Χαρικλέα φιλοτιμίας ἕν-
εκα τῆς περὶ τὴν παννυχίδα· ἐπαι-
νέσαι δὲ καὶ τὸν ἱερέα τῶν Ἡρακλειδῶ[ν]
Καλλίαν καὶ τὴν ἱέρειαν τῆς Ἥβης καὶ τῆ-
25 ς Ἀλκμήνης καὶ τὸν ἄρχοντα Καλλι-
σθένην Ναύσωνος καὶ στεφανῶσαι ἕ-
καστον αὐτῶν εὐσεβείας καὶ φιλοτιμί-
ας ἕνεκα τῆς περὶ τοὺς θεούς. ἀναγρ-
άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐστήληι λι-
30 θίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Ἥβης.
           vacat 0.035
Search Help
Contact Us