Fragment mentioning finances for the cult of a deity of a thiasos? Fragment of a large plaque of white marble.
[ ] N. Black Sea — Gorgippia (Anapa) — ca. 100-125 AD — VDI (1986.1) p. 46, 3
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — Φ]α̣ρνακ[ίωνος — — — — ἐν]
[τῶι ․․․ʹ ἔτει καὶ Δ]αεισίωι {²⁷Δ̣εισίωι(?) (Pleket)}²⁷ μηνί #⁵⁶ δε[— — — — —]
[— — — — κ]α̣ὶ λιβανωτῶι #⁵⁶ καὶ ἁ̣[γιστείαις(?)]
[— — —] τ̣ὸν θεὸν ἑαυτῶν #⁵⁶ βα[— — — — — —]
5 [ἀνα]θῖναί τε #⁵⁶ τοὺς προδηλο̣[υμένους — — —]
[τ]όκων· τὰ δεδογμένα̣ [— — — — — — — λαμβά]-
νοντες παρ’ αὐτῶ[ν — — — — — — — — — — —]
ἐπιμεληθήσο̣[νται — — — — — — — — — — — —]
τῇ βουλῇ προ[δεδογμένα(?) — — — — — — — —]
10 τόκω̣ν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help