[ ] Att. — stoich. 29 — 368/7 — IG II² 1174 Add. (pt. 1.2 p. 672)
1 [Ε]ὐθήμων εἶπεν· ὅπως ἂ[ν τά τε κοινὰ σᾶ]
[ἦ]ι τοῖς δημόταις κα[ὶ τὰς εὐθύνας δι]-
δῶσιν οἱ δήμαρχοι κα[ὶ οἱ ταμίαι, δεδ]-
όχθαι τοῖς δημόταις· [τὸς δημάρχος κ]-
5 αὶ τὸς ταμίας τὸν λόγ[ον τῶν λημμάτω]-
[ν] καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἐ[μβάλλεν ἐς τὴ]-
[ν] κιβωτὸν κατὰ τὸν μῆν[α ἕκαστον, ἐπε]-
[ι]δὴ κ[α]ὶ οἱ ἐπὶ Ναυσιγέ[νος ἄρχοντος]
[α]ὐτ[ο]ὶ ἐθέλονται ἐμβά[λλοσι κατὰ μῆ]-
10 [ν]α τ[ὸ]ν λ̣όγον· τὰς δὲ εὐθ[ύνας διδόναι]
τῶι [ὑ]στέρωι ἔτει πρὸ [το͂ Μεταγειτνι]-
ῶνος μηνὸς ἐκ τῶν ἐκ [τῆς κιβωτοῦ λόγ]-
ων, ἐξ ἄλλων δὲ μή. στῆ[σαι δὲ στήλην ἐν]
τῆι ἀγορᾶι ἀναγρά[ψαντας τόδε τὸ ψή]-
15 [φ]ισμα· ἐξορκούτω [δὲ ὁ δήμαρχος τὸν ε]-
[ὔ]θυνον καὶ τὸς πα[ρέδρος εὐθύνεν κα]-
[τ]ὰ τὸ ψήφισμα τὸ ἐ[ν τῆι ἀγορᾶι ἀναγε]-
[γ]ραμμένον· ἐὰν δὲ [․․․․․․15․․․․․․․]-
[․․] καὶ μὴ ἐξέλωσι[ν τὴν εὔθυναν κατὰ]
20 [τόδε] τό [ψ][φι]σ[μα? — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us