[ ] Att. — non-stoich. — 300-250
See also:
1 [— — — — ἐ]πεμελ[ήθη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․σαν αὐτὸν οἱ φυλέ[ται — — — — — — — — — — — — — — διατετ]-
έλεκεν ἐπιμελόμενος τῶ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — —]
παραλαβὼν τὴν πρόσοδο[ν — — — — — — — — — — — — — — — περι]-
5 εποίησεν πλείους ἢ ∶ΧΧΧ∶ κα — — — — — — — — — — — — — —
αι τάς τε θυσίας τῶι Ἐρεχθε[ῖ — — — — — — — — — — — — — —]
α ὅπως ἂν θύωνται ἐν τοῖς [καθήκουσι χρόνοις — — — — — — κα]-
ὶ ἀγοραὶ γίγνωνται ὑπὸ τ[ῶν φυλετῶν κατὰ μῆνα κατὰ τὰ γεγρα]-
μμένα καὶ εἰδότες πάν[τες — — — — — — — — — — — ἐν οἷς χρό]-
10 νοις ἕκαστα τοῦτων γί[γνεται — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐκ τῶν κοινῶν προσόδ[ων — — — — — — — — — — — — — — — — δρα]-
[χμ]ὰς τέτταρας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — να ορο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — σημα κα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 [— — — εἰς] τὸν ἅπαντα [χρόνον — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — ι]ς σώιζωνται [— — — — — — — — — — — — — — — συμ]-
φε[ρόντων] τ̣ῆ̣ι̣ φυλῆι· ἔγραψε δὲ καὶ ψήφισμα ὅπως ἂν [Ἐρεχ]θεῖ-
δαι εἰδῶ[σιν ἅπ]αντες τὰ ἑαυτῶν κτήματα καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ
οἱ αἰεὶ καθιστάμενοι κατ’ ἐνιαυτὸν βαδίζοντες ἐπὶ τὰ κτήμ-
20 ατα δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐπισκοπῶνται τά τε χωρία εἰ γεωργεῖτ-
αι κατὰ τὰς συνθήκας, καὶ τοὺς ὅρους εἰ ἐφεστήκασιν κατὰ τ-
ὰ αὐτά, καὶ ταῦτα πεποίηκεν οὔτε χάριν οὐδὲ πρὸς ἕνα περὶ π-
λείονος ποιούμενος τῶν συμφερόντων τῆι φυλῆι οὔτε δω-
ροδοκούμενος οὐδ’ ὑφ’ ἑνός, ἀλλὰ λέγων αἰεὶ καὶ πράττων δια-
25 τετέλεκεν τὰ βέλτιστα τῆι φυλῆι ἀνένκλητον ἑαυτὸν παρεσ-
χηκῶς πρὸς πάντας τοὺς φυλέτας· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τῆι
Ἐρεχθηΐδι φυλῆι, ἐπαινέσαι Ἀντισθένην Νικάνδρου Λαμπτρ-
έα καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀ-
ρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης ἧς ἔχων διατελεῖ περὶ τὴν Ἐρ-
30 εχθηΐδα φυλήν· ἐπειδὴ δὲ συμβαίνει Ἀντισθένει θυγατέρα ε-
ἶναι ἐπίκληρον ἐκ τῶν νόμων γεγενημένην, τοὺς ἐπιμελητὰ-
ς τοὺς ἀ̣εὶ καθισταμένους κατ’ ἐνιαυτὸν ἐπιμελεῖσθαι Ἀριστομ-
άχης τῆς Ἀντισθένου θυγατρός, ἐάν τινος δέηται ἐμφανίζοντ-
ας τεῖ φυλεῖ ὅταν ἀγορὰν ποιῶσιν, ὅπως ἂν μη[δ’ ὑφ’ ἐ]νὸ[ς ἀδικῆτ]-
35 αι· τὴν δ’ εὔνοιαν τὴν παρ’ ἑκά[σ]τ[ου τῶν φυλετῶν καὶ ἰδίαι καὶ κ]-
οινῆι ὑπαρχεῖν τῆι θυγατ[ρὶ τῆι Ἀντισθένους Ἀριστομάχηι δ]-
ιὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀ[νδραγαθίαν καὶ φιλοτιμίαν ἣν ἔχων περὶ τ]-
ὴν Ἐρεχθ[ηΐδα φυλὴν διατετέλεκεν — — — — — — — — — — — —]
θ̣ο̣μ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us