[ ] Italia — Taras-Tarentum (Taranto) — ca. 200-250 AD — Alessandria e il mondo ellenistico-romano. Studi A. Adriani 3 (1984) 476-479 — cf. SEG 51.1450
1 Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Σερῆνος
ὁ καὶ Ἡλιόδωρος
Ἀλεξανδρεὺς
καὶ Ἠλῖος καὶ
5 Δελφὸς βου-
λευτὴ̣[ς] κ̣αὶ Λα-
[κ]εδαιμόνιος
γραμματεὺς ξυ-
στοῦ ζήσας ἔτη ∙ ξγʹ ∙
10 ἡμέρ(ας) ιαʹ· Ἀρτεμίδω-
ρος ἐποίει·
     χαίρε̣τε̣.
Search Help