[ ] Cyrenaica — Gasr Leibia — 539 AD — JThS 11 (1960) 291, 21
a.1 Κόσμησις.
b.1 Κτί-
σις.
c.1 Ἀνανέω-
σις.
d.1 πόλις νέα
Θεοδωριάς.
e.1 Γήων.
f.1 Φίσων.
g.1 Εὐ-
φρά-
της̣.
h.1 Τί-
γρις.
i.1 Κασ-
τα-
λί-
α.
5
j.1 ἐγέ-
νετο καὶ
τοῦτο τὸ ἔρ-
γον ἐπὶ Μακαρί-
5 ου τοῦ ὁσιωτά-
του ἐπισκό(που)
ἰνδ(ικτιῶνος) γʹ.
k.1 ὁ Φά-
ρος.
l.1 [ἐγένετο τοῦτο]
τὸ ἔργ̣ο̣ν̣ ἐπ[ὶ τοῦ (?) ὁσιω(τάτου)]
κὲ θεοσεβε[στάτου]
ἐπισκόπ[ου Θεο]-
5 δ̣ώ̣[ρου].
m.1 Κύριος τῶν δυνάμεων
μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήμπτωρ
ἡμῶν ὁ θ(εὸ)ς Ἰακώβ. ὁ θ(εὸ)ς ὁ μέ-
γας ὁ αἰώνιος, ὑπερασπιστὴς γενοῦ τοῦ δού-
5 λου σοῦ Θεοδώρου δ(ιακόνου)(?) νέο(υ).
n.1 ἐγέ-
νετο καὶ
τοῦτο τὸ ἀ-
γαθὸν ἔργον
5 ἐπὶ Θεοδώρου
τοῦ ὁσιωτάτο(υ)
νέου ἐπισκό(που)
ἰνδ(ικτιῶνος) γʹ.
o.1 τὰ μαρ-
τύριά σου
ἐπιστώθη-
σαν σφό-
5 δρα· τῷ οἴ-
κῳ σοῦ πρ(έπει).
Search Help
Contact Us