[ ] Att. — non-stoich. — c. 161/0
See also:
1 [ἐπὶ Ἀριστό]λα ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος δωδεκάτης πρυτανείας,
[εἷ ․․c.7․․]ς Φιλωνίδου Ἐλευσίνιος ἐγ[ρ]αμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος τετρά-
[δι ἱσταμέν]ου, τετάρτει τῆς πρυτανε[ίας· βουλὴ ἐμ] βουλευτηρίωι· τῶμ προέδρων ἐ-
[πεψήφιζεν Στρ?]άτων Ἀντιμάχου Αἰξω[νεὺς καὶ συμπρό]εδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ
5 [․․․c.10․․․ Φί]λωνος Κηφισιεὺς εἶ[π]ε[ν· ἐπειδὴ οἱ] πρυτάνεις τῆς Αἰγεῖδος καὶ ο[ἱ]
[ἀείσιτοι ἐπαινέ]σαντες καὶ [στεφ]α[νώσαντες ἀπο]φα[ίν]ουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν τ[α]-
[μίαν ὃν εἵλοντο ἐ]ξ ἑαυτῶ[ν καὶ τὸν γραμματέα τὰς θυσία]ς τεθυκέναι τὰς [κα]-
[θηκούσας ἐν τεῖ πρυτανείαι ὑπέρ τε τῆς βουλῆ]ς [καὶ το]ῦ δή[μ]ου, ἐπιμεμε-
[λῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλ]ων ἁπάντ[ων καλῶς καὶ φιλο]τ[ί]μ[ως· ἀ]γαθε[ῖ] τύχει δεδό[χ]-
10 [θαι τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν — — —] Ἀν[— —]ου {²⁷Δη[— —]ου?}²⁷ Φιλαΐδην καὶ στε-
[φανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι· ἐπαινέσαι δὲ] καὶ [τὸν] γραμμα[τέα] Κλε[αί]νετον Τιμάνορ[ος]
[— — — καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου — —]σιν ἐκ Κο[λωνο]ῦ καὶ τὸγ γ[ραμμα]τέα τῆς β[ου]-
[λῆς καὶ τοῦ δήμου — — — — — — — — κα]ὶ τὸν ὑπογραμμ[ατ]έα — — —
[— — — — — — — — καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς κα]ὶ τοῦ δήμου Εὐκ[λῆν — —]
15 [— — καὶ τὸν αὐλητὴν — — — — — — — — — — καὶ τὸ]ν ταμίαν τ[ῆς βουλῆς]
Search Help
Contact Us