Manumission record with consecration to Asklepios.  Stone block, reused in the construction of a late Roman tower.
[ ] Epeiros — Bouthrotos (Butrint) — ca. 163-158 BC — Epigrafia romana in area adriatica (1998) 33, 5 — SEG 48.686
1 [ἀγαθᾶι τύχαι· σ]τρατα[γο]ύν[των τῶ]ν
Πρ[α]σαιβ[ῶν Φι]λίππου Ἑρμιατοῦ καὶ Με-
νεξίου Πελματίου, προστατοῦντος δὲ
Φυσκίωνος Ἀμοργίου, ἱερεύοντος δὲ τοῦ Ἀσ-
5 κλαπιοῦ Δεξάνδρο[υ] τοῦ Νεικάδα Ἀγχε-
ροπαίου, μηνὸς Πανάμου ἁμέραι ἑβδέμαι, ἀ-
φίεντι καὶ ἀνατ[ίθ]εντι το͂ι Ἀσκλαπιο͂ι το͂ι ἐμ Βου-
θρωτο͂ι Μενοί[τ]ας [Νικ]ομάχου Θ̣άρριος, Μενοίτα[ς],
Λύκος καὶ Φιλίστα, Φυ[․]λα, Σίβυλλα, Φαιναρέτα Δρ[όμ]-
10 ωνα ἱερὸν ἀνέφ[απ]τον· [․․]ΑΤΑ[․․] Ὑβρίμου Κ̣[εσ]τρεῖνο[ς],
[․․․]αρος Βουθρώτιος, Ἀρω[․․․․․․․․․․]υ Π[ρακ]έλεο[ς],
Γέλων Πρακέλεος, Λέων Θυμαῖος, Ἀριστόμαχος Νικο-
μάχου Διώνιος.
Search Help