[ ] Syria, Ctr. — Palmyra (Tadmor) — 132 AD — Mus.Helv. 13.1956.216-225 — Merk.-Staub., Jenseits Euphrat 704 — SEG 15.849
1 Σοαδον Βωλιαδους τοῦ Σοαδου [εὐσεβῆ καὶ]
φιλόπατριν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ [μεγάλοις]
καιροῖς γνησίως κ[αὶ φιλοτείμως]
παραστάντα τοῖς ἐμπό[ροις καὶ ταῖς]
5 συνοδί[α]ις καὶ τοῖς ἐν Οὐολογασιά[δι]
πολείταις, καὶ π[ά]ντοτε ἀφειδήσαντα
[ψ]υχῆς καὶ οὐσίας ὑπὲρ τῶν τῇ πατρίδι
διαφ[ε]ρόν[τ]ων καὶ διὰ τοῦτο δόγμασι
καὶ ψ[ηφίσ]μασι καὶ ἀνδριᾶσι δημοσίοις
10 καὶ ἐ[πιστολ]αῖς καὶ διατάγματι Ποβλικίου
Μαρκ[έλλου τοῦ διασ]ημοτάτου κυρίου
ὑπατικ[οῦ τετειμη]μένον, διασώσαντα
δὲ καὶ τὴν [προσφ]άτως ἀπὸ Οὐολογαισιά[δος]
παραγενομέν[ην συν]οδίαν ἐκ τοῦ
15 περιστάντος αὐ[τ]ὴν μεγάλου κινδύνου,
ἡ αὐτὴ συνοδία, [ἀρετ]ῆς καὶ μεγαλο-
φροσύνης [καὶ εὐσεβείας ἕνεκ]α, αὐτοῦ
ἀνδρ[ιάντας τέσσαρας ἀνέστησ]ε, ἕν[α]
μὲ[ν ἐ]νταῦθ[α ἐν ἱερῷ Διός], ἕνα δὲ
20 [ἐ]ν ἱερῷ ἄλσει, ἕνα δὲ [ἐ]ν ἱε[ρῷ] Ἄρεος
καὶ τὸν τέταρτον ἐν ἱερῷ Ἀταργάτειος
διὰ Αγεγου Ιαριβωλεους καὶ Θαιμαρσου
τοῦ Θαιμαρσου συνοδιάρχων· ἔτους
[γ]μυʹ μηνὸς Περιτίου.
Search Help