[ ] Att. — stoich. 86 — 423/2 a.
39 [τάδε ℎοι ταμίαι το͂ν ℎιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθ]εναίας Τιμοκλε͂ς Εἰτε[α]ῖος καὶ χσυνάρχοντες, ℎοῖς [Τελέστε%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰]-
40 [ς Θεόγνιδος ℎαγνόσιος ἐγραμμάτευε, παρέδ]οσαν τοῖς ταμίασιν, ℎ[οῖ]ς Πρεσβίας Σεμίο Φεγαιεὺς [ἐγραμμάτευ]-
[ε, ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ καὶ χσυνάρχοσι], παραδεχσάμενοι παρὰ [το͂ν] προτέρον ταμιο͂ν, ℎοῖς Σμικ[υθ․․․7․․․]
[․․․․․13․․․․․․ ἐγραμμάτευε, ἐν το͂ι πρόνει]οι· φιάλε χρυσε͂, ἐχς ἑ͂ς [ἀπο]ρραίνονται, ἄσταθμος· φιάλ[αι ἀργυραῖ ⋮]
[ΗΔΔΙ⋮ σταθμὸν τούτον ⋮ΤΤΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂⋮ κέρατα] ἀργυρᾶ ⋮ΙΙΙ⋮ σταθμὸν τού[τον ⋮]𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ποτέρια ἀργυρᾶ 𐅃, σ[ταθμὸν τού]-
[τον ⋮Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂⋮ λύχνος ἀργυρο͂ς, σταθμὸν τούτο ⋮Δ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂⋮ φιάλαι ἀργυρα[ῖ ⋮𐅃]ΙΙ[⋮] σταθμὸν τούτον 𐅅ΗΗ· στέφαν[ος χρυσο͂ς],
45 [σταθμὸν τούτο ⋮ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ⋮ φιάλα ἀργυρᾶ, σταθμ]ὸν τούτοιν ΗΗ⋮ φιάλαι ἀρ[γυ]ραῖ ΙΙΙΙ, σταθμὸν τούτον ΗΗΗΔ[Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂⋮ πο]-
[τέριον ἀργυρο͂ν Χαλκιδικόν, σταθμὸν τούτ]ο̣ ΔΔΔΔ⋮ φιάλαι ἀργυραῖ ⋮𐅃ΙΙ⋮ σταθμὸν τούτον 𐅅ΗΗΗΗΔΔ· φιάλ[αι ἀργυρα]-
[ῖ ⋮ΙΙΙΙ⋮ σταθμὸν τούτον ⋮ΗΗΗΗΔΔ∶ ποτέριον ἀργυ]ρο͂ν, σταθμὸν τούτο ΔΔΔΔ· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃ΙΙ, σταθμὸν τούτ[ον 𐅅ΗΔΔΔ]
[Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙ⋮ ἐπέτεια ἐπεγένετο ἐπὶ το͂ν ταμιο͂ν, ℎ]οῖς Τελέστες Θεο͂γνιδος [ℎαγ]νόσιος ἐγραμμάτευε· φιάλ[αι ἀργυρ]-
[αῖ ⋮ΙΙΙ⋮ σταθμὸν τούτον ⋮ΗΗ𐅄𐅂⋮ ποτέριον ἀργυρο͂ν], σταθμὸν τούτο 𐅅Δ𐅃𐅂· λύ[χνος ἀργυ]ρο͂ς, σταθμὸν τούτο ΔΔ𐅂[𐅂 vvvvvv]
50                                  vacat minime 0.64 (frg. e)
Search Help
Contact Us