[ ] Cilicia, E. — Anazarbos (Anavarza Kalesi) — 207 AD — Anat.St. 2.1952.129,2 — SEG 12.514
1 Αὐτοκράτ[ορα Κα]ίσαρα Μ[(ᾶρκον)]
Αὐρήλιον Ἀντωνεῖνον Εὐσ̣[ε]-
βῆ Σεβ(αστὸν) ἀρχιερέα μέγιστον, δημαρ-
[χι]κῆς ἐξουσίας τὸ ιʹ, αὐτοκράτορα τὸ
5 βʹ, ὕπατον τὸ βʹ, υἱὸν τοῦ [θ]ηοτάτου
αὐτοκράτορος Σεουήρου, καὶ κύ-
[ρ]ιον καὶ εὐεργέτην τῆς οἰκουμένης,
οἱ περὶ Μάρκελλον Ἠλεὶ καὶ Ἑρμο-
γένην Δείου καὶ Σωκράτην Γερμα̣ν̣ο̣ῦ̣
10 καὶ Ἑρμογ[έν]ην Τιβερίου ἱεραφόροι
καὶ οἱ ἱεραφό[ροι ξ]αντικῆς καὶ δι’ αὐτῶν
οἱ λοιποὶ ἱε[ραφ]όροι καὶ ὀστειάριοι τῆς
κ̣τ̣ητικῆς Ἀναζα[ρβην]ῆς μητροπόλεως
[τ]ῶν τριῶν ἐπαρχειῶν Κιλικίας
15 [Ἰ]σαυρίας Λυκαονίας προκαθεζομένης
[κ]αὶ δὶς νεωκόρου, καθ’ ἃ ὑπέσχοντο.
Search Help