[ ] Lakonike — Sparta — Roman period
1 [τῶν μεγά]λων Εὐρυκλείω[ν, ὧν ἐγένετο]
[ἀθλοθέτης?] Μᾶρ(κος) Ἀντώ[νιος — — — —]
[— — — — — —]θεσ[— — — — — — ὁ δεῖνα]
[νικήσας — — τὸν ἀνδριάντα ἀνέθηκεν].
Search Help