Citizenship decree of the Epirotes for Antipatros.  Two fragments of a copper plaque; punched letters. 
[ ] Epeiros — Dodona — ca. 205 BC — SEG 26.701 — cf. SEG 32.1705; SEG 47.795
1 [στ]ραταγοῦντος τῶν Ἀπειρωτᾶν Δέρδ[α]
[Χ]ειρακίου, ἐπὶ δὲ τᾶς χειρὸς ἀπο[τε]-
[τ]αγμένου Π[ολ]έμωνος Ὀπαδείου,
μηνὸς Πανάμ[ου] κδʹ, ποτιπορευ-
5 [θ]έντος Μενάνδρου τοῦ Θύτα καὶ ἀπολ[ο]-
[γιξ]αμένου Ἀντιπάτρωι [— — —]Α[— — —]
[— — — — —] ποτὶ πάντας εὐ[— — — — —]
[— — — — —]ς τὰν ἀναστροφὰν πο[ιήσασθαι]
[— — — — —] τὰν πολιτείαν αὐτῶι [— — — —]
10 [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἀνέ]νκλητος γεγόναμε[ν — — — — — — —]
[—] καθ’ αὐτὸν τέχνας εὐε[— — — — — — —]
[—] καὶ δεδόσθαι πολιτεία[ν αὐτῶι]
[καὶ] ἐκγόνοις κατὰ τὸν νόμ[ον, δεδόσθαι]
15 [δὲ αὐ]τοῖ καὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτ[ασιν καὶ]
[ἀτέλ]ειαν καὶ ἐντέλειαν καὶ τὰ ἄ[λλα τίμια]
[ὅσα καὶ] τοῖς ἄλλοις πρ[οξένοις].
Search Help