[ ] Lakonike — Sparta — reign of Tiberius
1 Γερμανικὸν Καίσαρα <Τιβ(ερίου) Καίσαρος υἱὸν> θεοῦ Σεβαστοῦ
  υἱ<ωνὸν τ>ὸν ἀπὸ προγόν{Ι}ων {²⁶προγόνων}²⁶ εὐεργέταν
                      ἡ πόλις.
Search Help
Contact Us