[ ] Lakonike — Sparta — 3rd c. BC?
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 ․α γ̣[ραψ]ά̣ν[τ]ω δὲ καὶ οἱ καταστα[θέντες νομο]-
γράφοι νόμον πε<ρὶ> τούτων· ἐπαι[νέσαι δὲ αὐ]-
τὸν καὶ ἐπὶ τᾶι ἐνδ<α>μία<ι> καὶ ἀνασ[τροφᾶι, ἇι]
πεποίηται ἐν τᾶ̣ι πόλει· δόντω δὲ [αὐτῶι οἱ]
5 ἐπιμελη̣ταὶ τοῦ Ῥωμαίου καταλύμ[ατος καὶ παρε]-
<χ>όντω αὐτῶι τε καὶ τοῖς μετ’ αὐτο[ῦ, ἅτινα αὐ]-
τοῖς ἐν τοῖς νόμοις διατέτακται· δ<ό>[ντω δὲ αὐ]-
τῶι καὶ ο<ἱ τ>α<μ>ίαι ξένια τὰ μέγιστα ἐκ τ[ῶν νό]-
[μων ἀ]ποδ̣εξάμενο<ι>, ἅ {ν} τε διεγρά[ψαμεν]
10 [περὶ] τ̣ο̣ύτ<ω>ν, καὶ ὁ ἱερὸς [— — — — — — —]
Search Help
Contact Us