Fragmentary honorary inscription for Theodoros, son of Seleukos, erected by a koinon of Dionysiac technitai.  Base fragment.
[ ] Kypros — Nea Paphos (Kato Pafos) — 144-131 BC — SEG 6.813 — OpAth 1 (1953) 135, 10 (T.B. Mitford)
1 [Θεόδωρον, τῶν πρώτων φίλω]ν, τὸν [υἱὸν τὸν Σελεύκου τοῦ συγγενοῦς]
[τοῦ βασιλέως καὶ στρατηγ]οῦ καὶ ναυάρ[χου καὶ ἀρχιερέως τῆς νήσου],
[τὸ κοινὸν τῶν ἐν τῶι κ]ατὰ Πάφον γραμματε<ί>ω<ι> π̣ερ[ὶ τὸν Διόνυσον]
[καὶ θεοὺς Ἐπιφανεῖς(?) τεχ]νιτ<ῶ>ν, εὐεργεσίας ἕνεκεν τῆς εἰ[ς ἑαυτό]·
5 [— (annus, mensis, dies) — —], ἀρχόντων Κρίτωνος κιθαρωι[δοῦ],
[τοῦ δεῖνος ποιητοῦ σατύ]ρων, Διονυσίου ποιητοῦ τραγῳ-
[διῶν, οἰκονομοῦντος(?) τοῦ δεῖνος] συναγωνιστοῦ τραγικοῦ, γραμ-
[ματεύοντος τοῦ δεῖνος ποιητοῦ κωμ]ῳ̣διῶν.
Search Help